Robot_davos
Danske virksomheder har svært ved at høste gevinsterne ved investeringer i robotter, konkluderer rådgivningsvirksomheden Gain & Co. På billedet ses den gående multifunktionelle robot HUBO ved WEFs årsmøde i Davos i 2016. Foto: Ruben Sprich/Reuters/Ritzau Scanpix

Rådgivere: Robotterne kommer - men sejrer langt fra hver gang

29. sep 2020, 6:00
Danske produktionsvirksomheder er vilde med at investere i robotter. Men når teknologien først står på fabriksgulvet, ender de ofte blot som støvsamlere, lyder vurderingen fra konsulentvirksomhed. Ikke mindst fordi virksomhederne glemmer at inddrage de ansatte.

Der er store forventninger til robotterne, når de lander på fabriksgulvene rundt omkring i landets produktionsvirksomheder, men ofte halter det med at indfri dem. 

Sådan lyder den opsigtsvækkende melding fra Gain & Co, en uvildig dansk rådgivningsvirksomhed, der specialiserer sig i at rådgive danske og udenlandske virksomheder og analysere deres potentiale for investeringer i robotteknologi.  

LÆS OGSÅ: 'Man tænkte da, om man nu skulle miste sit job'

- Vi ser en blind tro på, at bare fordi man køber en robot, vil den virke. Men ofte mangler virksomhederne at få sat i system, hvordan de bliver klar til at bruge robotterne, siger Søren Peters, der er CEO hos Gain & Co.

Rådgivningsvirksomheden har i de seneste par år besøgt flere hundrede, primært danske men også udenlandske, produktionsvirksomheder og flere danske hospitaler, der har investeret i robotteknologi, og gang på gang viser det sig, at robotterne enten står og samler støv ovre i hjørnet eller ikke fungerer som forventet.

Ifølge Søren Peters er problemet hverken investeringslyst eller viljen til at introducere robotterne på danske arbejdspladser.

På ti år - fra 2008 til 2017 - er der således næsten sket en fordobling i antallet af robotter på danske arbejdspladser ifølge en analyse fra Dansk Metal. Samtidig viser en dugfrisk rapport fra International Federation of Robotics, at Danmark ligger på en global sjetteplads på listen over lande med flest robotter installeret per ansat i industrien.

Problemet er, at der mangler fokus på dem, der i sidste ende skal bruge teknologien: Medarbejderne.

Sådan oplever medarbejdere ny robotteknologi på arbejdspladsen

 • 30 procent er bange for at blive fyret, når virksomheden køber robotter.
 • 50 procent fortæller, at de ikke mener, de har kompetencer til at arbejde med robotter.
 • To ud af tre ledere føler sig ikke klædt på til at hjælpe og støtte medarbejderne, når robotter skal implementeres på arbejdspladsen. 
 • 50 procent forstår ikke, hvad ledelsens plan med robotterne er, eller har ikke forstået, at der er en plan.
 • 80 procent mener, at arbejdsmiljøet vil blive forbedret ved brug af robotter.
 • 60 procent synes, robotter og automatisering er spændende og er nysgerrige og interesserede i innovation.

Kilde: Gain & Co's spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte og ledere hos danske produktionsvirksomheder. 

- De fleste problemer med robotter skyldes mennesker. Det er jo lidt sjovt, fordi det er teknologien, alle taler om, og som boostes politisk, siger han.

Karina Tewes er konsulent med speciale i forandringsledelse og organisationsudvikling hos Gain & Co og rejser rundt til danske og udenlandske virksomheder og rådgiver dem om investering og implementering af robotter.

Hun forklarer, at det både er udsigten til produktivitetsgevinster, kvalitetssikring og et bedre arbejdsmiljø, der driver produktionsvirksomhederne til at investere i robotter.

Forblændet af teknologi

Men ofte er virksomhederne ikke modne til at håndtere så store organisatoriske og produktionsmæssige omvæltninger, som teknologien fører med sig.  

- Hos en del af de virksomheder, vi besøger, lykkedes det ikke med at indfri ledelsens mål eller forventninger til robotterne. Enten på grund af tekniske problemer eller fordi man ikke har fået organisationen med. Det sidste ser vi i omkring halvdelen af tilfældene, siger Karina Tewes. 

Især hos større danske virksomheder ser hun og kollegerne, at ledelsen bliver forblændet af robotteknologi.

- Robotter er super smarte, men man glemmer, at teknologien måske ikke passer ind i virksomhedens drift, eller at teknologien ikke passer til, hvordan virksomhedens leverandører arbejder, siger hun.

Selvom det lyder som en snuptagsløsning at bestille en håndfuld robotter, trykke på 'start' og sætte dem i sving med at gøre gulve rent, transportere affald eller flytte materialer for de ansatte, har virksomhederne sjældent gjort det forarbejde, det kræver, at få robotterne til at fungere efter planen.  

- Der opstår tekniske problemer, fordi virksomhederne ikke får beskrevet, hvad det helt præcist er for en opgave, der skal løses af robotten. Det kan man kun gøre, hvis man inddrager de medarbejdere, som har løst opgaven manuelt i 30 år, og det glemmer ledelsen ofte at gøre, siger Karina Tewes.

Guide: Undgå sabotage og modstand mod robotter

 • Sørg for at få hele arbejdspladsen med på projektet.
 • Læg en grundig plan for, hvordan alle involverede på arbejdspladsen kommer til at arbejde med robotterne, og hvordan deres arbejde påvirkes af nye forandringer, som robotterne fører med sig. Involver for eksempel et samarbejdsudvalg eller en stærk leder centralt i processen.
 • Forklar alle på arbejdspladsen, hvorfor robotterne indføres og forklar medarbejderne: 'what's in it for me'.
 • Undgå for meget teoretisk snak og for mange Power Point-præsentationer. Ellers mister man medarbejderne undervejs.
 • Få hjertet med og find en ordentlig måde at fortælle om de nye forandringer på.
 • Spørg medarbejderne, hvad de synes om projektet, og spørg dem, hvad de mener, de kan bidrage med for at få robotterne til at fungere.

Kilde: Gain & Co.

Problemerne skyldes også en modstand mod robotterne, som ifølge Karina Tewes bunder i uvished og frygt.

- Robotter skaber frygt, fordi vi ikke helt kan gennemskue, hvad de kan, eller fordi vi måske har set en eller anden video, hvor de kan en hel masse, og så bliver de instinktivt forbundet med, at de tager vores arbejde. Derfor har vi paraderne oppe, siger hun.

Fører til sabotage

På nogle arbejdspladser fører modstanden til egentlig sabotage.

- Vi hører eksempler på, at robotterne bliver tændt, og hvor de så få dage senere ikke længere er i brug, fordi nogen har rykket dem eller flyttet dem, så de ikke kan fungere ordentligt, siger hun.

Andre gange går det galt, hvis for eksempel en transportrobot en enkelt gang ikke fungerer, og medarbejderne så igen begynder at gøre det arbejde, robotten skulle have gjort for dem.

Men modstanden kommer ikke kun nedefra på produktionsgulvet.

- Vi ser også eksempler på, at ledere spænder ben for processen ved at holde informationer tilbage, som forsinker implementeringen af robotterne, siger Karina Tewes.

Det er vel ikke helt irrationelt eller taget ud af den blå luft at frygte at miste sit job, når der pludselig kører en metalklump rundt ved siden af en, som tager en stor bid af ens arbejde?

- Nej. Derfor handler det også i høj grad om at få efteruddannet og omskolet de ansatte. Hvis vi ikke går i gang med det nu, risikerer vi at have en del ufaglærte, som bliver tabt om 10 år.

Hvor godt er de ansatte på landets produktionsvirksomheder klædt på til at arbejde sammen med robotter?

- Jeg besøgte på et tidspunkt en produktionsvirksomhed, som fortalte, at op mod halvdelen af de ansatte i produktionen ikke kunne finde ud af at bruge almindelige Office-programmer og arbejde på en computerskærm, og hvis det er udgangspunktet, er vi nødt til at sætte ind nu, siger Karina Tewes.

Arbejdsopgaver, der kan løses af robotter  

 • Logistik: Transport, lager, logistik.
 • Håndtering: Pluk, pak, 'machine tending'.
 • Bearbejdning: Slibe, svejse, male, bukke, montageskrue, lime, samle.
 • Inspektion: Kvalitetskontrol, visuel styring, optælling.
 • Sortering: For eksempel renhedsgrader i affaldsfraktioner.

Fordele ved brug af robotter på arbejdspladsen:

 • Produktivitet: Frigørelse af manuel arbejdskraft og højere produktionskapacitet.
 • Arbejdsmiljø: Færre tunge løft og mindre ensidigt gentagende arbejde for ansatte.
 • Kvalitetssikring: Ensartet produktion døgnet rundt.

Kilde: Gain & Co.