Tæt på verden: Kong Kobra overtager magten i Zambia

25. sep 2011
Mineselskaberne i ludfattige Zambia er bange for brandskatter på deres profit, efter oppositionen vandt valget sikkert. Unge stemte for job.

Oppositionen i Zambia har efter 20 års forsøg taget magten. Lederen, Kong Kobra, kendt for sin skarpe tunge, har sparet på giften i valgkampen. Ved sin indsættelse fredag svor han troskab ved Bibelen og slap derefter en hvid due løs.

Valgkampen har handlet om flere jobs til ungdommen og bedre sikkerhed for arbejdere i landets altdominerende kobberindustri, som slet ikke føler sig overbevist om, at han ikke knalder en brandskat på mineejerne.

Faktisk har den nye præsident lovet, at Zambia kommer til at tjene mere på sine mineraler.

Michael Sata vandt valget sikkert, og hans forgænger slap tøjlerne i en tårevædet tv-tale. Rupiah Banda trådte elegant tilbage med et budskab til sine støtter om at undgå hævn og gengældelse. Banda ønskede sin langvarige modstander alt det bedste som præsident i Zambia.

Stilhed

Nyhedsmedier melder ikke om optøjer efter indsættelsen af kobraen. Valget har været relativt rolig, selv om der har været utålmodig gadeuro, mens folk spændt ventede på optællingen af stemmer. I andre lande bliver valg ofte en ækel voldelig sag.

Den 73-årige Michael Sata er internationalt mest kendt for sine vedholdende angreb på kinesiske mineselskaber, hvis enorme investeringer i Zambias kobberindustri, han kritiserer. Rædselsfuld sikkerhed i minerne har været en af hans pointer i valgkampen.

Sidste år klagede arbejdere over forholdene i en kinesiske mine. Management var så utilfreds med protesten, at de skød på de ubevæbnede arbejdere med haglgeværer. 11 blev såret. Det blev en stor skandale.

[pagebreak]Kina

Michael Sata har ved dette valg gjort meget ud af at forklare kinesiske investorer, at de ikke behøver frygte for deres ejerskab af minerne i Zambia. Minerne skaber nye og eftertragtede arbejdspladser. Den nye præsident truer altså ikke mere med nationalisering af minerne.

Kobberindustrien i Zambia er enorm med en årlig produktion på 820.000 ton i 2010. Væksten i kobberproduktionen ventes at fortsætte og når to millioner ton i løbet af fem år, udtaler mineindustriens repræsentanter til The Wall Street Journal.

Sata har dog ikke helt opgivet sin skeptiske holdning til mineselskaberne. Han siger, at kineserne kan fortsætte, hvis de altså overholder landets lovgivning på arbejdsmarkedet.

Økonomi i kobber

Zambia er særdeles afhængig af kobber, idet metallet skaffer landet 80 procent af dets eksportindkomster. Uden disse penge kan landet ikke opretholde sin vækst på 6 procent om året ej heller investere i stærkt tiltrængt udvikling.

Zambia er et af verdens allerfattigste lande, hvor 65 procent af befolkningen lever for under en dollar i døgnet.

For at skabe politisk tryghed om sin holdning, lod hans parti i forbindelse med indsættelsen af præsidenten vide, at mineselskaberne ikke behøvede ”søvnløse nætter” over fremtiden. Industrien frygter alligevel brandskatter på selskabernes meget heftige profit.

Repræsentanter for det vindende parti, Den Patriotiske Front, har udtalt, at ekstra skatter kun vil være på tale efter forhandlinger, og når verdensmarkedet giver særligt store profitter.

Det globale marked for kobber, Zambia vigtigste produkt, dykkede fælt efter finanskrisen slog igennem. Ved årsskiftet 2008-09 landede prisen for et pund (5 år spotpris) lige over 1.000 dollars. Prisen steg til 4.500 dollars ved årsskiftet 2010-11. For tiden er den under 3.500 dollars.

Tæt på verden

En af landets mest erfarne u-landsjournalister, Dan Larsen, skriver nyheder om de fattige lande for Avisen.dk. Danida bidrager til projektet.