Flemming Vinter, der er forbundsformand for Hærens Konstabel- og Korporalforening, HKKF, nægter at trække sig fra sin post, efter at han på et ekstraordinært møde den 18. november fik et flertal imod sig i forbundsbestyrelsen

Nu står sagens hovedperson frem. Han forklarer til A4 Nu, at striden bunder i uenigheder, som stikker så dybt, at han nu vil lade det være op til de delegerede på en ekstraordinær kongres at beslutte den fremtidige retning for forbundet. 

- Det er vores delegerede på kongressen, som må tage stilling til det, når de har hørt de forskellige synspunkter. Så må de fortælle, om det er den linje, som jeg står for, de ønsker fremad for HKKF, eller om det er den vej, som bestyrelsesmedlemmerne står for, siger Flemming Vinther og tilføjer: 

Tilmeld dig nyhedsbrevet A4 Morgen her

- Hvis kongressen beslutter at bakke op om bestyrelsesmedlemmernes synspunkter og holdninger, så får de ikke mere ballade med mig, for så er jeg ikke længere formand.

LÆS OGSÅ: Drama i fagforening: Vil af med formand

Han er efter eget udsagn rigtig 'ærgerlig' over situationen, men han ønsker ikke at komme nærmere ind på, hvad uenighederne handler om. 

- Det, tror jeg ikke, gavner hverken HKKF’s medlemmer eller organisationen, at vi tager den i offentligheden eller i medierne. Det er mit mål, at vi tager den i kongressalen og blandt vores tillidsvalgte, siger forbundsformanden og fortsætter:

- De synspunkter, som bestyrelsen giver udtryk for, er så markant anderledes end det, jeg står for, at jeg ønsker at få kongressens ord for, at det rent faktisk er det, man ønsker i HKKF. Det stiller jeg mig ikke tilfreds med at høre det fra ni bestyrelsesmedlemmer. Det ønsker jeg at høre fra en kongres.  

Den ekstraordinære kongres vil efter planen blive afholdt 2. december 2019 kl. 10.00 i Vingsted i Vejle.