Produktion-4
Kommuner er klar til opsige kontrakt med Nemlig.coms moderselskab, hvis ikke de overholder sociale klausuler og arbejdsmiljøregler. Foto: Nemlig.com/pressefoto

Nemlig-selskab i modvind: Kommuner klar til at rive kontrakter i stykker

23. apr 2021, 06:00
Opsigelse af kontrakt med Nemlig.coms moderselskab kan komme på tale, hvis ikke de overholder sociale klausuler og arbejdsmiljøregler, lyder det fra flere kommuner, der afventer undersøgelse fra Københavns Kommune.

Flere kommuner er klar til at udrulle det tunge skyts mod Intervare, hvis virksomheden ikke tilbyder de ansatte ordentlige arbejdsvilkår og overholder sociale klausuler, som kommunerne har indgået med dem.

Det viser en kortlægning, A4 Arbejdsmiljø har lavet.

Intervare, der deler samme ejere som online-supermarkedet Nemlig.com, leverer dagligvarer til ældre, syge og handicappede borgere i kommunerne.

LÆS OGSÅ: Se listen: I disse kommuner er Nemlig-selskab på vippen

Omkring 40 kommuner har et samarbejde med virksomheden – heriblandt Greve Kommune. Her er man klar til at opsige kontrakten, hvis de ansattes vilkår ikke lever op til forpligtelserne.

- Greve Kommunes politikere er opmærksomme på arbejdsforholdene i Intervare. Derfor har fagudvalget Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget et punkt på deres kommende møde, hvor de drøfter emnet, oplyser Greve Kommune til A4 Arbejdsmiljø og uddyber:

- I forbindelse med Greve Kommunes udbud er der også en forventning om, at leverandørerne lever op til arbejdsmiljøregler og overenskomster. Hvis Greve Kommune får viden om, at leverandørerne ikke lever op til indgåede vilkår, kan kommunen pålægge leverandøren bod eller opsige kontrakten.

Klar til at tilbageholde vederlag

Intervare benytter den samme lagerhal i Brøndby og de samme lagerarbejdere som Nemlig.com. Ifølge Dagbladet Politiken kører nogle af Nemlig.coms chauffører også for Intervare.

De ansatte på lageret har mellem 9 og 14 sekunder til at finde og pakke kundernes varer. Alt sammen bliver overvåget på en skærm, hvor arbejdsgiveren kan sidde og følge med i, hvordan hver enkelt præsterer. Hvis de gør det dårligt, kan det føre til en fyreseddel.

Nemlig.coms chauffører risikerer at blive straffet med bøder, hvis ikke de leverer kundernes varer hurtigt nok. Chaufførerne er såkaldt ’falske selvstændige’, fordi de ikke formelt er ansat af Nemlig.com.

Det forholder sig generelt sådan, at hvis en leverandør ikke overholder kontrakten, så har Frederiksberg Kommune grundlaget for at opsige samarbejdet. Hvis det er tilfældet, er der tale om kontraktbrud
Frederiksberg Kommune

Københavns Kommune har iværksat en kontrol med arbejdsvilkårene i Intervare for at se, om de tilsvarer Nemlig.coms. Mange andre kommuner afventer nu undersøgelsen fra København, inden de drager deres egen konklusion i forhold til samarbejdet.

Det gør man blandt andet i Hillerød Kommune. Her er man villig til at tilbageholde betaling til Intervare, indtil virksomheden overholder arbejdsklausulen, der bygger på konventionen fra Den Internationale Arbejdsorganisation, som hører under FN.

- Overholder leverandøren ikke disse forpligtelser, og medfører dette eksempelvis et berettiget krav fra de ansatte, kan kommunen tilbageholde vederlag til leverandøren med henblik på at tilgodese dette krav. Leverandøren forpligter sig desuden til at sikre, at de ansatte, som leverandøren og eventuelle underleverandører beskæftiger i Danmark med henblik på opgavens udførelse, har gyldige arbejdsopholdstilladelser, siger Pia Skov Johansen, indkøbs- og udbudschef i Hillerød Kommune.

LÆS OGSÅ: Nemlig.com og ukrudtet i den forårsvarme have: Minister åbner for strømlining af arbejdsgiverbegreb

Også Frederiksberg Kommune har bedt Intervare redegøre for, hvordan virksomheden overholder kommunens arbejdsklausuler.

- Det forholder sig generelt sådan, at hvis en leverandør ikke overholder kontrakten, så har Frederiksberg Kommune grundlaget for at opsige samarbejdet. Hvis det er tilfældet, er der tale om kontraktbrud, skriver Frederiksberg Kommune i et skriftligt svar til A4 Arbejdsmiljø.

Flere kommuner følger trop

En kreds af nordsjællandske kommuner, der har samarbejde med Intervare, har været i kontakt med Københavns Kommune. I Egedal Kommune har man i kølvandet på den store medieomtale modtaget en redegørelse fra Intervare, der beskriver løn- og ansættelsesvilkår for de ansatte. Kommunens umiddelbare opfattelse er, at redegørelsen ikke viser noget graverende.

I kommunerne har man ofte store principielle diskussioner, om man skal samarbejde med virksomheder, der af den ene eller anden årsag ikke passer til det image, kommunen gerne vil sende udadtil
Kommunalforsker Roger Buch

Men man afventer fortsat undersøgelsen fra København.

- Københavns Kommune har lovet at sende konklusionerne af den undersøgelse, når den foreligger. Herefter vil vi naturligvis vurdere, om der er fundet forhold hos leverandøren, som kan begrunde, at vi tager kontraktuelle skridt overfor Intervare A/S, forklarer afdelingsleder i Egedal Kommune, Peter Elman Hansen, til A4 Arbejdsmiljø.

Kommunerne i Lejre, Ballerup, Roskilde, Fredensborg og Fredericia afventer også undersøgelsen fra København, inden de vil tage stilling.

Gladsaxe Kommune skal diskutere situationen på et byrådsmøde den 28. april, mens Hvidovre Kommune ikke har tænkt sig at undersøge arbejdsforholdene i Intervare yderligere. Det gjorde man senest i 2019, og her var der ifølge kommunen ikke noget at sætte en finger på.

Sorø Kommune har endnu ikke taget stilling til sagen.

Forsker: Kommuner har fokus på image

Ifølge kommunalforsker Roger Buch fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole har kommuner med jævne mellemrum principielle diskussioner om, hvad de bruger pengene på. Men det kan være særligt opportunt for kommunerne at tage diskussionerne i et valgår, mener han.

- I kommunerne har man ofte store principielle diskussioner, om man skal samarbejde med virksomheder, der af den ene eller anden årsag ikke passer til det image, kommunen gerne vil sende udadtil.

- I kommunerne har der været diskussioner om, hvorvidt man vil have noget at gøre med virksomheder, der har noget med olieudvinding eller våbenhandel at gøre. Det er noget, der dukker op på forskellige områder. Også omkring sociale klausuler – og om kommunerne kan samarbejde med virksomheder, der ikke betaler løn efter overenskomsterne, forklarer Roger Buch.

Københavns Kommunes undersøgelse om forholdene i Intervare ventes klar i denne eller næste uge.

Nemlig.com har ikke ønsket at kommentere artiklen, men til Politiken har adm. direktør, Stefan Plenge, udtalt følgende:

- Vi har som en del af aftalen med Københavns Kommune skrevet under på, at vi ved udførsel af opgaven for Københavns Kommune lever op til kommunens krav om leverandørens samfundsansvar herunder arbejdstagerrettigheder og arbejdsklausul, der stiller krav til, at alle medarbejdere, der udfører arbejde på aftalen, skal have fair løn- og arbejdsforhold. Det er vores vurdering, at det også er tilfældet.