SÅDAN BEHANDLER VI DE SYGE : Kommuner spiller hasard med syges helbred

27. jan 2010
Kommunerne tvinger folk med kroniske sygdomme i arbejdsprøvning, selv om de bliver mere syge af det.

En buschauffør med permanent arbejdsskade i ryggen skulle jobtestes som chauffør, mens han var på morfin. Og en frisør med en smertefuld og kræftopereret højre armhule skal i arbejdsprøvning som frisør.

Det er blot et par af mange eksempler på, at landets kommuner tester personer med alvorlige kroniske sygdomme, der søger førtidspension, til skade for deres helbred.

Sådan lyder meldingen fra en række læger, socialrådgivere og jobkonsulenter, som Avisen.dk har talt med.

"For nogle meget syge fungerer systemet på ingen måde," siger sociolog og socialrådgiver og  Anette Skals, der er adjunkt på Den Sociale Højskole i København.

"Loven tvinger dem i den ene arbejdsprøvning efter den anden uden, at deres sag bliver afklaret. Det kan de ikke klare og bliver dårligere både fysisk, psykisk, socialt og økonomisk. Det er et virkeligt alvorligt problem."

De syge bliver mere syge

Anette Skals har behandlet sager om førtidspension siden 1998. I dag arbejder hun som konsulent for flere kommuner med det formål at undgå fejl i sagsbehandlingen.

"Politikerne vil have så få pensioner som muligt, og kravene til dokumentationen er høj. Derfor afslår nogle pensionsnævn igen og igen sagsbehandlernes indstillinger til pension. Dermed presses sagsbehandlerne til at arbejdsprøve igen og igen - også ud over det faglige og etiske forsvarlige," siger Anette Skals.

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra A4 Nu her

En række af de socialrådgivere, jobkonsulenter og læger, som Avisen.dk har talt med, vil ikke stå frem af frygt for at miste jobbet. Men de berette samstemmende om uforsvarlige arbejdsprøvninger, der truer borgeres helbred.

Problemet bliver værre og værre

Afdelingslæge Ellen Ryg Olsen er tidligere lægekonsulent i et revalideringscenter i Københavns Kommune. Her så hun mennesker, som blev arbejdsprøvet, selv om de klart var for syge. I dag er hun læge i Rehabiliteringscenter for Torturofre, hvor hun ser flygtninge, som udsættes for arbejdsprøvninger, som de ikke kan tåle.

"Kommunen sender kronisk syge mennesker, der ikke kan tåle det, i arbejdsprøvning, og problemet er kun blevet værre, siden regeringen i 2003 strammede reglerne på området," siger Ellen Ryg Olsen.

Skulle klippe hår med en dårlig arm

Hun fortæller om et eksempel med en kvinde, som for nyligt henvendte sig til hende, fordi hun ikke kunne bruge sin højre arm. Store dele af armhulen var fjernet ved en omfattende brystkræftoperation. Det betød store hævelser og smerter, og at armen er næsten ubrugelig.

"Nu vil kommunen sende kvinden i arbejdsprøvning som frisør, fordi hun, før hun blev syg, var frisør. Det er perspektivløst og potentielt helbredsskadeligt, fordi hun belaster den arm, hvor kredsløbet er ødelagt," siger Ellen Ryg Olsen.

Groteske forhold for syge

De folk, som ofte kommer i klemme, er dem med alvorlige diagnoser opstået ved enten en ulykke eller et nedslidende arbejdsliv, forklarer Landsformand for Landsforeningen af Førtidspensionister Carl-Erik Nielsen.

"Systemet er grotesk. Jeg ser eksempler hver dag. Vi har f.eks. en mand med store smerter i ryggen efter et langt liv som buschauffør. Ham sendte kommunen i arbejdsprøvning som buschauffør. Vi måtte gøre opmærksom på, at manden ikke var i stand til at køre bil eller andet køretøj, da han fik store doser af morfin," siger Carl-Erik Nielsen.

Invalide kan ligge ned og arbejde

Kommunernes Landsforening bekræfter, at loven som udgangspunkt kræver, at folk skal arbejdsprøves.

"Kommunerne må kun bevilge førtidspension, hvis der ingen mulighed er for, at en person kan blive selvforsørgende. For at en kommune kan vurdere det, skal den se på om alle andre muligheder end førtidspension er udelukket," siger Birgit Hedegaard, seniorkonsulent i Kontoret for Arbejdsmarked og Uddannelse i Kommunernes Landsforening.

"I teorien kan man forestille sig, at en person med f.eks. rygproblemer ikke kan klare fysisk arbejde, men godt kan klare et job som f.eks. telefonsælger, hvis personen selv kan bestemme sin arbejdsstilling," siger hun.

De stramme regler

 

  • Loven om social pension bestemmer, at en borger kun kan få førtidspension, når det er dokumenteret, at pågældende ikke vil komme til at arbejde igen.
  • Dermed sættes kravene til dokumentation højt. Det er ikke nok med lægepapirer og diagnoser. Der skal ofte også arbejdsprøves.
  • En sagsbehandlere iværksætter arbejdsprøvninger og indsamler lægeundersøgelser som dokumentation for, om borgerens arbejdsevne er varigt nedsat eller kan forbedres.
  • Sagsbehandleren sender en ansøgning om pension til et nævn, der skal sige ja eller nej til førtidspension.

Kilde: Anette Skals, adjunkt på Den Sociale Højskole i København