Kommuner sparer: Lønsedler er fyldt med fejl

6. dec 2013, 04:00
Det kører af sporet, når kommuner lader private firmaer håndtere løn til de offentligt ansatte. I fire ud af syv kommuner har udlicitering resulteret i højere omkostninger og flere fejl på lønsedlerne, viser ny analyse.

Pædagoger, sosu'er og skolelærere i Aarhus skal holde godt øje med lønsedlen.

Siden kommunen overlod lønkassen til det private firma KMD i 2011 har lønsedlerne for offentligt ansatte nemlig været spækket med fejl.

Men Aarhus er langt fra den eneste kommune, hvor forsøget på at spare penge resulterer i, at ansatte får for lidt, for meget eller forkert løn.

Ud af syv undersøgte kommuner er der fire, hvor udlicitering af lønadministrationen har medført flere fejl og højere omkostninger.

Kun to kommuner har både sparet penge og fået færre fejl, konkluderer en ny analyse fra Rådet for Offentligt-Privat Samarbejde.

"I flere kommuner er andelen af lønudbetalinger med fejl blevet større - og det er naturligvis ikke tilfredsstillende," siger Mai Buch, der er formand for rådet.

Spild af skattekroner

Gennem de seneste 10 år er det blevet moderne blandt kommuner at nedlægge lønkontoret og overlade opgaven til et privat firma.

Ud af de 98 kommuner har 11 indtil videre forsøgt sig med at udlicitere lønsystemet.

Det er der kommet meget bøvl ud af, viser analysen fra Rådet for Offentligt-Privat Samarbejde, som er nedsat af regeringen til at holde styr på udlicitering af offentlige opgaver.

Flere kommuner har af samme grund droppet samarbejdet med de private firmaer - og holder nu selv styr på lønsedlerne.

Ifølge fagforeningen HK/Kommunal, som organiserer kommunernes egne lønmedarbejdere, er det private alternativ både dyrere og dårligere.

"Med forkerte udbetalinger, løn, der lader vente på sig, og løn, der overhovedet ikke kommer ind på de ansattes bankkonto, har vi været vidne til et voldsomt ressourcespild i hovedparten af de kommuner, der har forsøgt sig med at privatisere lønudbetalingen," siger næstformand Mads Samsing.

Pædagoger får ingen løn

I Aarhus beretter både fagforeningerne FOA og BUPL om omfattende lønkoks blandt medlemmerne, siden KMD overtog ansvaret for at give kommunens ansatte den rigtige løn.

"Der er rigtig mange fejl. Nogen har oplevet slet ikke at få løn, og i nogen tilfælde har det taget måneder at få fejlen rettet. Det holder simpelt hen ikke, at vores medlemmer konstant skal være nervøse for, om de får den rigtige løn," siger faglig sekretær i BUPL Marianne Gilbert Nielsen.

Efter udliciteringen har en gruppe medarbejdere i kommunen overtaget ansvaret for at indberette lønnen til KMD, som så sørger for udbetalingerne.

En af dem er Hanne Skadholm, som ikke kan afvise, at offentligt ansatte bliver snydt for løn, hvis ikke de selv opdager fejl på lønseddelen.

"Der sker rigtig mange fejl, både hos os og hos KMD. Det skaber forståeligt nok en vis paranoia blandt kommunens ansatte," siger hun.

KMD tager ikke telefonen

Hanne Skadholm kritiserer, at hun selv og kollegerne ikke er blevet uddannet til de nye opgaver. Og som i flere andre kommuner finder hun det stærkt problematisk, at kommunens egne lønmedarbejdere ofte ikke kan få kontakt til KMD, når der skal rettes fejl.

Rådet for Offentligt-Privat Samarbejde vurderer, at de dårlige erfaringer med privat lønadministration hænger sammen med, at der er for lidt konkurrence.

Udover KMD er det nemlig kun firmaet Visma Services, som ordner løn for kommunerne.

"Konkurrencen er ikke effektiv. Derfor er det ikke det første sted, man skal tage fat, hvis man som kommune vil udlicitere offentlige opgaver," siger formand Mai Buch.

Her styrer private offentlig løn

11 af de 98 danske kommuner har eller har haft udliciteret administration af løn til private firmaer.

 

Rådet for Offentligt-Privat Samarbejde har analyseret konsekvenserne i syv kommuner.

 

 • Frederiksberg: Økonomisk besparelse og bedre kvalitet. Udliciteret til Visma Services.
 • Greve: Mindre økonomisk besparelse og bedre kvalitet. Udliciteret til KMD.
 • Odense: Økonomisk besparelse og dårligere kvalitet. Udliciteret til Visma Services. Samarbejdet nu afbrudt.
 • Albertslund: Lidt højere omkostninger og lidt dårligere kvalitet. Udliciteret til KMD.
 • Odder: Højere omkostninger og lidt dårligere kvalitet. Udliciteret til KMD. Samarbejdet afbrudt.
 • Lemvig: Højere omkostninger og dårligere kvalitet. Udliciteret til Visma Services. Samarbejdet nu afbrudt.
 • Syddjurs: Højere omkostninger og dårligere kvalitet. Udliciteret til KMD. Samarbejdet afbrudt.

 

De har også udliciteret lønadministration til private:

 

 • København: Udliciteret siden 2003. I dag til KMD. Har i 2013 udbudt opgaven på ny, men har siden aflyst udbuddet. Det kunne tyde på, at kommunen overvejer selv at klare lønnen igen.
 • Hillerød: Udliciteret i 2009 til KMD, men afbrød samarbejdet i 2012.
 • Vesthimmerland: Udliciteret til KMD.
 • Aarhus: Udliciteret til KMD.

 

Kilde: "Effekter af konkurrence om kommunal lønadministration", november 2013