Kommunen strammer op efter Birgersagen

2. nov 2011
Sagsbehandlererne i København skal fremover lave en skriftlig begrundelse af, hvorfor de eksempelvis træffer en afgørelse, der går imod vurdering fra borgerens egen læge eller psykolog.

Hvordan hulen kom min sagsbehandler frem til det resultat, når min læge sagde det stik modsatte?

Den følelse sidder københavnske borgere hyppigt med, når de læser kommunens afgørelse i deres revalideringssag.

Det skal der gøres noget ved, skriver man i en redegørelse af den københavnske praksis for revalideringssager, som blev iværksat efter Avisen.dk i oktober satte fokus på en række problemer i sagsbehandlingen.”Vi skal blive endnu bedre til at forklare og begrunde, hvad vi konkret har lagt vægt på i afgørelserne, når vi skriver noget i sagerne. Det er blevet indskærpet over for medarbejderne. Det er særligt vigtigt i de her sager,” siger Anna Mee Allerslev.

Ofte tvivl om afgørelser

Mod slutningen af et revalideringsforløb skal jobcentret tage stilling til, hvad der videre skal ske med borgeren.

Til det formål bruger sagsbehandleren oplysninger fra eksempelvis borgerens egen læge eller psykolog og kommunens egen lægefaglige konsulent.

Det sker ofte, at der modstrid mellem de lægefaglige vurderinger, hvorfor borgeren sidder tilbage med spørgsmålet om, hvorfor sagsbehandleren traf en afgørelse til fordel for den ene og ikke den anden.

Det problem beskrives i redegørelsen, hvor det også fremgår, at man har indskærpet notatpligten over for medarbejderne, og at borgerne fremover skal sikres ’en klar og tydelig information og begrundelse for jobcentrets vurdering’.

”Når vi har at gøre med den her slags sager, som er så vigtige for borgernes ve og vel, så vil jeg gerne gå ind at understrege over for medarbejderne, at vi – udover at overholde den generelle notatpligt – skal blive endnu bedre til at skabe klarhed omkring vores afgørelser,” siger Anna Mee Allerslev.

Borgerrådgiver: stort behov for skabe klarhed

Ambitionen om mere gennemsigtighed i kommunens afgørelser glæder borgerrådgiver Johan Busse.

Særligt i sager, hvor sagsbehandleren skal jonglere med forskellige lægefaglige vurderinger, er der et ’klart behov’, siger han.

”Der er flere eksempler på frustrerede borgere, der ikke forstår kommunens afgørelse. Der kan man imødegå meget, hvis man forklarer borgeren, hvorfor man lægger vægt på det ene sæt oplysninger frem for det andet,” siger Johann Busse og fortsætte:

”Der er generelle problemer med notatpligtens overholdelse i Københavns Kommune. Herunder også i beskæftigelsesforvaltningen."

Praksis skal drøftes af politikere

Avisen.dk’s dækning af blandt andet 58-årige Birger Andersens fejlbehandling fører også til ekstraarbejde for beskæftigelsesudvalget.”På baggrund af blandet andet Birger Andersens sag vi har aftalt to temadrøftelser. Dels omkring, hvad vi fra politisk side mener, er kvalitet i sagsbehandlingen, og hvordan vi sikrer det. Dels omkring kommunens praksis omkring sygedagpenge, langtidsledighed og brug af lægekonsulenter,” fortæller Anna Mee Allerslev.

Revalidering

En revalidering er ofte en slags arbejdsprøvning, hvor man tester, hvad en person med nedsat arbejdsevne er i stand til. Efter et revalideringsforløb skal kommunen træffe beslutning om, hvorvidt der skal iværksættes yderligere erhvervsrettede tiltag. Til det formål inddrages udover borgeren selv eksempelvis borgerens egen læge, faglige organisation, arbejdsplads med flere.