Kommunen skylder stadig Jolanta 100.000 kr.

24. aug 2013, 06:00
Jolanta Jensen er en af de 216 borgere, der fik sin sag om førtidspension syltet. Hun er så dårlig, at en arbejdprøvning vil koste hende en indlæggelse på psykiatrisk afdeling. Men Københavns Kommune afviser nu igen at give hende førtidspension, hvis hun ikke prøver

Det blev en kort fest for Jolanta Jensen, der er en af de 216 borgere, der har søgt om førtidspension, men er blevet syltet af Københavns Kommune.

Efter Avisen.dk fortalte om hendes sag, blev hun ellers straks kaldt til møde og lovet en hurtig afklaring på hendes ansøgning om førtidspension. Et par dage efter gav Ankestyrelsen hende også ret i hendes klage over, at kommunen havde stoppet hendes sygedagpenge sidste efterår. Hun skal have op mod 100.000 kroner efterbetalt.

Men nu er der ikke mere at fejre for Jolanta, der har kronisk depression, slidgigt i rygsøjlen og fibromyalgi.

”Vi har kun den chance, at Jolanta stiller op til en arbejdsprøvning og bryder sammen,” siger Ricky Magnussen, der er privat socialrådgiver og betalt af Jolanta og hendes mand for at hjælpe dem med hendes sag.

Ved mødet i Købehavns Kommune i forrige uge fik hun nemlig afgørelsen fra Ankestyrelsen lige i nakken.

Her skriver Ankestyrelsen, at udover at Københavns Kommune skal give Jolanta Jensen de mange måneders sygedagpenge, så skal det også endelig afklares om hun skal have et fleksjob eller en førtidspension. Altså skal hun nu i arbejdsprøvning.

Nye lægeudtaleser ignoreret

”Sådan er det generelt, at vi i jobcentret følger den stillingtagen, som Ankestyrelsen har givet udtryk for,” siger konstitueret direktørJørn Levinsen, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Københavns Kommune.

Men eftersom det har taget Statsforvaltningen næsten et år at behandle Jolantas klage, så har Statsforvaltningen ikke taget højde for, at der siden er kommet to lægeudtalelser. Her skriver psykiatrien, at Jolanta med sikkerhed vil få svær forværring af sin sygdom og sandsynligvis også vil blive indlagt på psykiatrisk, hvis hun bliver sendt i arbejdsprøvning.

De lægeudtalelser kender Københavns Kommune godt. Faktisk har Jolantas mand brugt en uge i august på at køre rundt og skaffe helt nye lægeudtalelser - med det samme indhold - som kommunen bad om på mødet og køre op og aflevere dem selv.

Men de er ikke engang nævnt i den konklusion fra kommunen, som i lørdags dumpede ind i ægteparrets postkasse, og igen fik Jolanta til at græde.

Men det ændrer ikke ved Købehavns Kommunes holdning.

”Det er korrekt, at der i denne såvel som i andre sager er forskellige lægeudtalelser. Vi læner os op af Ankestyrelsen, som også anvender lægefaglig ekspertise, og vi deler i denne sag samme opfattelse som Ankestyrelsen af borgers lidelser i forhold til arbejdsprøvning eller ej,” siger Jørn Levinsen.

Ricky Magnussen deltog selv i mødet med kommunen, og er uforstående overfor konklusionen.

"Det er i strid med reglerne at sende Jolanta i en arbejdsprøvning, der kan være farlig for hendes helbred. Københavns Kommune har faktisk en anden mulighed. Der findes en principafgørelse i loven for mennesker som Jolanta," siger han.

Jolanta har ikke fået sin penge

Principafgørelsen siger, at man kan undlade en arbejdsprøvning, når det er for farligt for borgeren, og så kan Jolanta godt få en førtidspension alligevel.

De næsten 100.000 kroner i efterbetalte sygedagpenge har Jolanta og hendes mand Lars heller ikke set noget til.

De fik ret i klagen 31. juli,  men Jolantas mand er blevet stillet rundt til fire jobcentre og en række andre instanser i Købehavns Kommune uden at få svar på, hvornår pengene kommer. De kunne ellers falde på et tørt sted, eftersom parret har levet af hans løn siden sidste år i september. Noget der er dobbelt svært, fordi Jolanta bruger medicin for 15.000 kroner om året.

Da Avisen.dk henvender sig, svarer kommunen at Jolanta Jensen "inden for relativt få dage vil modtage udbetaling af tilgodehavende bestående af 39 ugers sygedagpenge.”