Foto: Michael Bothager/MIBO/Ritzau Scanpix

Kommune til a-kasser: Tag pengene fra de ledige

26. nov 2019
Haderslev Kommune foreslår at spare nogle penge ved at presse a-kasserne til at tage penge fra de ledige. Det er helt uhørt, siger forretningsfører Eva Obdrup fra 3F's a-kasse.

Tag dagpengene fra flere ledige. Sådan lyder det lettere omskrevet i et opsigtsvækkende referat fra et møde i et udvalg i Haderslev Kommune. Forslaget stammer fra et møde i Beskæftigelses- og integrationsudvalget i august.

Det skriver Fagbladet 3F.

Et af tiltagene – som skal spare penge i en slunken kommunekasse - er at presse a-kasserne til, at de skal sanktionere deres medlemmer ”i højere grad”. Udvalget erkender, at det kan politikerne ikke beslutte, men ”det kan gøres til en politisk prioritet ved at lægge pres på a-kasserne”.

En sanktion vil sige, at a-kassen tager dagpengene fra den ledige. Det kan være få dage eller længere tid.

Midt i november har kommunen kontaktet den lokale 3F a-kasse og blandt andet spurgt om, hvor mange ledige der har fået en sanktion - og hvilken. Ifølge Fagbladets oplysninger er en lignende henvendelse gået til HK’s a-kasse.

Eva Obdrup, forretningsfører i 3F’s a-kasse, er rystet:

- Det er aldeles uhørt. Det kommer på ingen måde noget politisk udvalg ved, hvordan vi sanktionerer. A-kasserne administrerer efter lovgivningen, også når vi giver en sanktion til et medlem. Vi kan under ingen omstændigheder begynde at straffe vores ledige ud over, hvad loven siger, fordi en kommune mangler penge, understreger Eva Obdrup, der er overrasket over kommunens tankegang.

- Som a-kasse blander vi os ikke i kommunernes økonomi eller administration. Det er højst overraskende, at en kommune ønsker at blande sig i vores, siger hun.

- Desuden forekommer det mig at være en lidt syg tankegang, at man vil redde sin økonomi ved at straffe de ledige. Mener man det for alvor? spørger hun.

Notatet i referatet er ikke særskilt rettet mod 3F’s a-kasse, men generelt. En del af udgifterne til dagpenge betales af kommunerne. Derfor betyder det noget for den kommunale økonomi, hvor mange ledige, der er i kommunen. Det er derfor, kommunen kan spare nogle penge, hvis a-kassen tager dagpengene fra folk.

Fagbladet 3F har forgæves forsøgt at få en kommentar fra udvalgets formand Jon Krongaard (DF).

Vi har spurgt Haderslev Kommune, hvorfor a-kasserne skal ændre sin administration, og hvordan kommunen forestiller sig at lægge pres på a-kasserne. Fagbladet 3F vil også gerne vide, om kommunen er klar over, at a-kasserne er underlagt kontrol fra myndighederne.

Arbejdsmarkedschef i Haderslev Kommune Lotte Nielsen siger i en skriftlig kommentar, at kommunen absolut er bekendt med den kontrol, som a-kasserne er underlagt. Men:

- Vi har en undren over den variation, der er i sanktionspraksis i de forskellige a-kasser, som vi samarbejder med. Grundlæggende handler det for os om at sikre, at de forsikrede ledige, som vi betjener, står til rådighed for ledige job.

- Der er alene tale om en opfølgning på en undren, der måske ved nærmere granskning kan bringe sanktions-praktik i bedre overensstemmelse med lovens intentioner, skriver hun.

Lotte Nielsen oplyser desuden, at hun har indbudt den lokale 3F-afdeling til en nærmere dialog. Hun svarer ikke på, hvilken form for pres kommunen vil lægge på a-kasserne, og afviser at kommentere yderligere.

I 3FA er Eva Obdrup vred over antydningen af, at a-kassens praksis ikke skulle være i overensstemmelse med loven.

- Kommunen kan undre sig så meget den vil, men skal ikke blande sig i vores administration af det regelsæt, vi har ansvaret for, og som er underlagt myndighedernes kontrol. Jeg tager kraftigt afstand fra den mistænkeliggørelse af a-kasserne, der ligger, når hun taler om at sikre, at ledige står til rådighed for job. Det kan jeg forsikre hende om, at de gør. Ellers fik de ikke dagpenge, understreger Eva Obdrup.

Hun pointerer, at 3F’s a-kasse gerne samarbejder tættere med kommunerne om at få ledige hurtigst muligt tilbage på arbejdsmarkedet.

Men historien stopper ikke der. Kommunen lagde på samme møde i august nemlig også op til, at der kunne rettes op på den slunkne økonomi ved, at færre borgere i fremtiden skal på førtidspension og fleksjob. Forslag der blev omtalt i flere medier, og fik flere – både politikere og eksperter – til at kritisere planerne.

Derfor bad beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) kommunen om en hurtig redegørelse og gjorde opmærksom på, at kommunen skal holde loven, og ikke lade økonomiske hensyn vinde.

I redegørelsen fra 11. november siger kommunen, at der må være tale om en misforståelse. Kommunen afviser blankt, at man styrer efter andre rammer end de juridiske: Der var bare tale om at gøre det tydeligt for udvalget, at kommunale udgifter og tilkendelser af pensioner hænger sammen, lyder forklaringen.

Ifølge et udvalgsmedlem fra beskæftigelses- og integrationsudvalget, afventer man nu ministerens vurdering af redegørelsen.

Fagbladet 3F har forgæves forsøgt at få en kommentar fra ministeren.

Beskæftigelsesordfører Karsten Hønge fra SF er forarget:

- Det virker som en kommune i panik, der har nogle problemer, som man nu forsøger at tørre af på a-kasserne. De skulle hellere sørge for ro, renlighed og regelmæssighed i egne rækker, siger han.

Karsten Hønge mener, at hvis kommunen mener at kunne dokumentere, at a-kasserne sanktionerer forkert, må den gøre opmærksom på det ad de officielle kanaler, for eksempel Kommunernes Landsforening eller Beskæftigelsesministeriet.

Fra referat af udvalgsmøde i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

”Hertil kommer en mulig effekt ved at opfordre a-kasserne til i højere grad at sanktionere deres medlemmer. Vi kan således af vedlagte se, at der er stor forskel på sanktioneringsgraden mellem fagforeningerne. Dette medfører, at der kan være variation i medlemmernes rådighed på arbejdsmarkedet. En opstramning vil kunne medføre en positiv effekt på dagpenge. Handlemuligheden ligger imidlertid uden for jobcentret handlemuligheder, men kan gøres til en politisk prioritet ved at lægge pres på a-kasserne”