Kommune snyder sine syge borgere

23. nov 2011
Trods udmeldinger om det modsatte har Syddjurs Kommune overladt ansvaret for en række sygedagpengesager til et privat jobfirma.

Syddjurs Kommune har gjort alt, hvad den kunne for at skjule, at den arbejder særdeles tæt sammen med et privat jobfirma på sygedagpengeområdet.

Tilsyneladende også for tæt, viser oplysninger, som Avisen.dk er kommet i besiddelse af.

For 45-årige Kim Larsen fra Djursland har det betydet, at han har fået stoppet sine sygdagpenge af et privat jobfirma og ikke af kommunen selv.

Ulovlig praksis

Ledelsen i kommunens sygedagpengeafdeling har ellers flere gange overfor Avisen.dk hævdet, at sagsbehandlere fra de private firmaer ikke træffer afgørelser om borgernes ret til sygedagpenge. Det er nemlig ulovligt.

Det hænger sammen med, at de private jobfirmaer samtidigt belønnes for at nedbringe udgifterne til sygedagpenge. Hvis de private jobfirmaer måtte afgøre sagerne, kunne de lukke for borgerenes sygedagpenge for at maksimere egen profit.

De private firmaer må alene samle informationer ind om sygedagpengesagen og fremlægge sagen for kommunens medarbejdere. Herefter der det kommunen alene, der må træffe en afgørelse.

Privat jobfirma førte kniven

Men socialrådgiver Viggo Rasmussen fra Dansk Metal Aarhus fortæller, at det er en sagsbehandler fra netop de private jobfirmaer – Institut for Serviceudvikling og Varda Jobservice, sammen kaldet ISU/Varda - der har stoppet sygedagpengene for Kim Larsen, der som VVS'er er medlem af Dansk Metal

Det er ISU/Varda, der har ført kniven,” siger Viggo Rasmussen, der er fortørnet over kommunens praksis. Sammen med sin lokalformand vil han nu tage kontakt til borgmesteren i Syddjurs Kommune.

Ekspert: Klart ulovligt

Lektor i socialret John Klausen fra Aalborg Universitet ikke i tvivl:

”Kommunens praksis er klart ulovlig,” siger han.

Han hæfter sig ved, at en sagsbehandler fra ISU/Varda har udført vigtige dele af sagsbehandlingen, herunder den såkaldte partshøring.

”Det er klart ulovligt, da partshøring forud for afgørelsen anses som en så integreret del af afgørelsen om retten sygedagpenge, at kommunen ikke må uddelegere ansvaret for det til et privat jobfirma,” siger han.

Netop partshøringen er da også en af de dele af sagsbehandlingen, som kommunen tidligere har forklaret Avisen.dk, at de private jobkonsulenter ikke må udføre – og derfor ikke udfører i Syddjurs Kommune.

Næppe i god tro

Afgørelsen, hvor Kim Larsen bliver frataget sine sygedagpenge, er underskrevet af både den ISU/Varda-ansatte sagsbehandler og den kommunale afdelingsleder.

”Sagsbehandleren fra ISU/Varda har således enten direkte truffet afgørelsen eller lavet en indstilling. Begge dele vil være klart ulovlige og medfører normalt, at afgørelsen er ugyldig,” siger John Klausen, der har indgående kendskab til ankenævnet og Ankestyrelsens praksis på området.

Han påpeger, at Ankestyrelsen i løbet af de seneste to år har afsagt så mange afgørelser på området, at kommunen næppe kan have været i tvivl om, at deres praksis er ulovlig.

Den opfattelse bakkes op af dokumenter, som Avisen.dk har fået aktindsigt i. Heraf fremgår det, at kommunen har overladt ansvaret for langvarige sygedagpengesager til ISU/Varda.

”Der er indsat to ekstra sagsbehandlere fra ISU/Varda, som sammen med de 2 oprindelige sagsbehandlere fra ISU/Varda varetager ansvaret for sager over 52 uger i en taskforce frem til 31.05.11,” skriver kommunen i en statusrapport fra februar i år.

Kommunen har forsøgt at undtage netop disse oplysninger fra aktindsigt ved at overstrege dem, men det er lykkedes Avisen.dk at læse indholdet alligevel.

Kommune: Det er lovligt

Beskæftigelseschef i Syddjurs Kommune, Hanne Beyer, afviser kritikken.

”Vi mener, det er lovligt, når både sagsbehandleren og afdelingslederen står som underskriver af afgørelsen. Det må vi jo så få afgjort af ankeinstanserne. Vi har været opmærksomme på sagerne fra andre kommuner, og derfor har vi gjort meget for at lave en lovlig konstruktion,” siger Hanne Beyer med henvisning til de sager, hvor flere kommuner har ladet konsulenter fra Falck Jobservice træffe afgørelser om retten til sygedagpenge.

Hun ønsker ikke at kommentere, at det i Kim Larsens sag kun har været ISU/Vardas sagsbehandler, der har lavet partshøringen.

Jens Mygind, direktør i Varda Jobservice og faglig koordinator i sygedagpengeafdelingen i Syddjurs Kommune, er ikke overraskende enig med Hanne Beyer.

”Det må være en fortolkning, om den privatansatte sagsbehandler må være medunderskriver på afgørelsen. Vores tolkning er, at det er lovligt,” siger han.

Borgmester: Følger loven til punkt og prikke

Efter offentliggørelsen af Avisen.dk's artikel har Syddjurs Kommune udsendt en pressemeddelelse om sagen. Her siger borgmester Kirstine Bille:

"Jeg føler mig overbevist om, at kommunens aftale med ISU/Varda følger loven til punkt og prikke. Aftalen blev skrevet med baggrund i en vejledning, der netop var udsendt af Arbejdsmarkedsstyrelsen."

"I den konkrete sag er jeg ked af, at vi har begået en fodfejl omkring partshøring, det skal der strammes op på. Jeg har forståelse for, at den
pågældende borger har været igennem et hårdt forløb. Men i sagen ser jeg dog intet, der tyder på, at det ikke var kommunen, der traf den endelig afgørelse og bider også mærke i, at kommunens underskrift er på afgørelsen," siger borgmesteren.