Alle ledige, som opfylder kriterierne og er motiverede for det, bliver tilbudt revalidering af Sønderborg Kommune. Det er dyrt, men borgerne kommer i job, får bedre helbred og forhindrer familier i at lide økonomisk og social nød, fortæller Jan Prokopek Jensen (S), som er formand for beskæftigelsesudvalget. Foto: Sønderborg Kommune

Går mod strømmen: Kommune investerer massivt i omskoling af arbejdsløse

23. jun 2019
Sønderborg Kommune har truffet et politisk valg om at satse massivt på revalidering. Her blev en borger uddannet til læge via revalidering.

Hvis en skraldemand eller en fabriksarbejder i Sønderborg Kommune får en rygskade og har svært ved at passe et hårdt fysisk job, bliver han tilbudt at tage en uddannelse på dagpengesats.

LÆS OGSÅ: Jesper mistede jobbet, da ryggen sagde knæk: Et uventet opkald fra sagsbehandleren ændrede alt

Mens de fleste kommuner har skåret voldsomt i antallet af borgere på revalidering, har Sønderborg Kommune nemlig truffet et bevidst politisk valg om målrettet at bruge ordningen. Det fortæller formanden for Arbejdsmarkedsudvalget, Jan Prokopek Jensen (S).

- Det er et fantastisk instrument til at få borgerne tilbage på arbejdsmarkedet og blive selvforsørgende. Det koster mange penge, men de er godt givet ud, siger Jan Prokopek Jensen.

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra A4 Nu her

Dårlig økonomi rammer hele familien

Revalidering er dyrere for kommunen, fordi borgeren får en højere ydelse end for eksempel på ressourceforløb. Men i det lange løb er det en god investering, mener man i Sønderborg Kommune, hvor cirka halvdelen af borgerne efter revalidering kommer i ordinær beskæftigelse. Det er en større andel end landsgennemsnittet.

- Hvis man har arbejdet på fabrik og har ægtefælle, hus og børn, har man typisk ikke råd til at videreuddanne sig. Det vil ikke kunne løbe rundt for familien økonomisk på SU. Så er de måske nødt til at sætte huset på tvangsauktion, og så rammer det hele familien, ægtefælle, børn og forældre. Man skal også tænke på helheden, fortæller Jan Prokopek Jensen.

Familien risikerer med andre ord at ryge ud i en social deroute, som på langt sigt bliver dyrere for kommunen, forklarer han.

Betaler tilbage til samfundet bagefter

Derfor er det langt bedre for både den syge, de pårørende og kommunen at tilbyde revalidering, så borgeren har råd til at tage uddannelsen og får støtte undervejs.

- De fleste i den situation er dybt motiverede for at komme ud i det forløb, så det er nogle drømmemennesker at få ind på en uddannelse. Man får udnyttet deres potentiale og opkvalificeret dem, de får det bedre og går mindre til læge, hele familien får en bedre livskvalitet, og vi får nogle mennesker, der efter uddannelsen betaler tilbage til samfundet i de næste 30 år, siger Jan Prokopek Jensen.

For en kommune som Sønderborg, der har en del store virksomheder med behov for arbejdskraft, og hvor mange unge samtidig flytter væk for at tage en uddannelse, er revalidering også en måde at få højtuddannet arbejdskraft. For eksempel har en af borgerne taget en uddannelse som læge i et revalideringsforløb, fortæller Jan Prokopek Jensen.

En betingelse for revalidering er dog, at den valgte uddannelse er inden for et område, hvor der mangler arbejdskraft.

Forskere roser kommunen

To forskere fra Aalborg Universitet har undersøgt Sønderborg Kommunes brug af revalidering. 

- I Sønderborg ser man det også som en investeringsstrategi. Ud over, at man også synes, det er det rigtige at gøre rent menneskeligt, har man også valgt at gøre det ud fra en økonomisk betragtning, siger en af forskerne bag undersøgelsen, Kelvin Baadsgaard, som er seniorforsker ved Aalborg Universitet.

Undersøgelsen viser, at kommunens borgere på revalidering er tilfredse med forløbet, kontakten til kommunen og den hjælp, de har fået undervejs.

- Sønderborg Kommune er gode til at give tilbuddet til de personer, som har gavn af det. Man har spottet de helbredsmæssige problemer og fundet områder, de personer kan varetage, og været meget behjælpelige med at give støtte undervejs, fortsætter Kelvin Baadsgaard.

Sidstnævnte handler blandt andet om at give borgeren tro på sig selv og på, at at han eller hun kan tage uddannelsen. Og borgeren kan også få hjælp og vejledning fra kommunen til at finde og fastholde et job efter uddannelsen.

Har støvsuget markedet for kandidater

Ifølge tal fra Jobindsats.dk er det særligt fra 2014, at Sønderborg Kommune begyndte at satse massivt på revalidering. Det hænger sammen med et politisk skifte efter kommunalvalget i efteråret 2013, fortæller Jan Pokopek Jensen.

Både han selv og andre i byrådet har familiemedlemmer, som tidligere har fået revalidering, og de derfor var opmærksomme på ordningens positive effekter.

- Vores princip er, at alle de borgere, som opfylder de faste kriterier for revalidering, og som er motiverede for det, får det tilbudt. Derfor er de af kommunens medarbejdere, som skal vurdere sygedagpengemodtagere, også tunet meget ind på at tænke "ligner det her en revalideringskandidat?", fortæller Jan Prokopek Jensen.

Det er også årsagen til, at antallet af nye revalideringsforløb i Sønderborg Kommune faktisk er faldet igen i 2017 og 2018.

- Den beholdning af sygedagpengemodtagere, som opfylder kriterierne, som vi havde, er efterhånden i bund. Vi har simpelthen støvsuget markedet for kandidater, siger en glad Jan Prokopek Jensen.