Kommune anklages for systematisk lovbrud

5. dec 2011
Flere nye sager, hvor private jobfirmaer har stoppet sygedagpenge for sygemeldte i Syddjurs Kommune, rejser nu tvivl om borgmester Kirstine Billes forklaring. Der tegner sig et mønster, og det er klart ulovligt, siger ekspert.

Borgmester i Syddjurs Kommune Kirstine Bille (SF) var hurtig til at affeje kritikken, da Avisen.dk i sidste uge fortalte, at kommunen lader private jobfirmaer afgøre borgernes sygedagpengesager.

Avisen.dk har imidlertid fået kendskab til endnu tre sager, hvor en sagsbehandler fra de private jobfirmaer Institut for Serviceudvikling (ISU) og Varda Jobservice har lukket borgernes sygedagpenge.

Det gælder blandt andre den 37-årige smed Thomas Bang fra Hornslet, hvis sag tog en uventet drejning, da han pludselig blev overdraget til en sagsbehandler fra de private jobfirmaer.

Ifølge lektor i socialret John Klausen tegner der sig et mønster af en sagsbehandling, der er 'klart ulovlig'.

Dansk Metal Aarhus raser over de nye afsløringer.

”Jeg er stærkt bekymret over, at det ikke lader til at være en enkelt smutter, men at det er generel praksis, og vi mener, det er i strid med lovgivningen,” siger Finn Andersen, formand for Dansk Metal Aarhus.

Han mener desuden, at de nye sager rejser tvivl om borgmesterens forklaring.

Sagen i Syddjurs Kommune kommer i kølvandet på Falck-sagerne, hvor flere kommuner er blevet underkendt i Ankestyrelsen for deres samarbejde med Falck Jobservice på sygedagpengeområdet.


Private har afgjort sager

To af de nye sager stammer fra FOA Randers, hvor faglig konsulent Lena Albers blev særdeles overrasket, da hun efter Avisen.dk's artikler opdagede, at hendes to medlemmers sagsbehandler på kommunen i virkeligheden er ansat af et privat jobfirma.”Det er sagsbehandleren fra de private jobfirmaer ISU/Varda, der har afgjort sagerne. Det er der slet ingen tvivl om,” siger Lena Albers, der er uddannet jurist.

I alle tre nye sager er det sagsbehandleren fra de private jobfirmaer, der på egen hånd har stået for den såkaldte partshøring.

Partshøringerne, der er borgerens mulighed for at komme med indvendinger, inden kommunen træffer afgørelse, er alle lavet ”i forhold til påtænkt stop af sygedagpenge”. Det vil sige, at sagsbehandleren har haft en klar intention om at stoppe for sygedagpengene.

Alle tre partshøringer er kun underskrevet af sagsbehandleren fra det private jobfirma.

Ekspert: Klart ulovligt

Det er i strid med både reglerne fra Arbejdsmarkedsstyrelsen og Ankestyrelsens afgørelser, siger lektor i socialret ved Aalborg Universitet John Klausen.

”Det er klart ulovligt, da partshøring forud for afgørelsen anses som en så integreret del af afgørelsen om retten til sygedagpenge, at kommunen ikke må uddelegere ansvaret for det til et privat jobfirma,” siger han.

Han tilføjer, at det efter hans vurdering også er ulovligt, at sagsbehandleren fra det private jobfirma er medunderskriver på selve afgørelserne.

I den ene af de to sager, Lena Albers fra FOA har siddet med, er det endda sagsbehandleren fra de private jobfirmaer, der egenhændigt har stået for revurdering af klagen.


”Det må sagsbehandleren fra de private jobfirmaer heller ikke stå for,” siger John Klausen med henvisning til en ny afgørelse fra Ankestyrelsen.

Dansk Metal: Usmageligt

I Dansk Metal er man rasende.

”Kommunens praksis er usmagelig,” siger Finn Andersen, formand for Dansk Metal Aarhus.

Han mener, at kommunen og de private jobfirmaers praksis alene er drevet af profit.

”Kommunen og det private firma deler profitten i porten og skubber folk udover afgrunden. Det er usmageligt.”

Finn Andersen henviser til samarbejdsaftalen mellem kommunen og de private jobfirmaer. Som Avisen.dk tidligere har beskrevet, går den ud på, at de private jobfirmaer bliver belønnet, når kommunen nedbringer sine udgifter til sygedagpenge.

På baggrund af de nye sager tror Finn Andersen ikke længere på borgmester Kirstine Billes forklaring om, at sidste uges sag var en ”fodfejl”.

Borgmester:

Borgmester i Syddjurs Kommune, Kirstine Bille (SF), mener ikke, at de nye sager ændrer noget.

"Som jeg ser det, er der ikke noget at komme efter. Der er ikke begået noget ulovligt," siger hun.

På trods af Avisen.dk's fire eksempler på det modsatte siger Kirstine Bille, at det ikke er kommunens generelle praksis, at sagsbehandlere fra de private jobfirmaer står for partshøringer.

På baggrund af de nye oplysninger siger borgmesteren dog, at hun nu vil undersøge sagen.

"Jeg vil tage en snak med ISU/Varda [de private jobfirmaer, red.]. Hvis der er begået fodfejl, bliver sagerne selvfølgelig revurderet," siger hun.

Kirstine Bille afviser Dansk Metals anklage om, at sagsbehandlingen er styret af profit.

"Det passer ikke. Målet med vores praksis er at forbedre sagsbehandlingen for sygedagpengemodtagere."

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra hverken Dorte Varda, direktør for Institut for Serviceudvikling, eller Jens Mygind, direktør for Varda Jobservice.

Sygedagpenge i Syddjurs

Syddjurs Kommune har et tæt samarbejde med de private jobfirmaer Institut for Serviceudvikling og Varda Jobservice på sygedagpengeområdet. Samarbejdet går ud på, at de to private jobfirmaer hjælper kommunen med behandlingen af borgernes sygedagpengesager. Til gengæld får firmaerne betaling, når kommunen nedbringer sine udgifter til sygedagpenge.

Sagsbehandlere fra de private jobfirmaer må ikke afgøre borgernes sager. Det vil sige, at de hverken må foretage de såkaldte partshøringer, lave indstillinger til afgørelser eller foretage selve afgørelsen. Imidlertid kan Avisen.dk i foreløbigt fire sager dokumentere, at sagsbehandlere fra de private firmaer har overskredet, hvad de måtte. I alle fire sager har det ført til, at borgeren har fået stoppet sine sygedagpenge, og i alle fire sager har borgeren klaget.