SF-profil: Kommissionen skal tage ligestilling alvorligt

12. feb 2020, 10:16

DE FLESTE HAR MÅSKE bemærket, at EU-Kommissionen for første gang ikke har en formand – men en forkvinde. Hun hedder Ursula von der Leyen og er tysk konservativ. Og for første gang nogensinde får vi en kommissær med ansvar for ligestilling, og i denne uge løfter Kommissionen så sløret for sin Gender Equality Strategy.

LÆS OGSÅ: SF'er: Bedre sent end aldrig for lastbilchaufførerne

Der er nok at tage fat på, for man kan let blive i dårligt humør, når man kigger på de europæiske ligestillingsstatistikker. Kvinder i EU tjener i gennemsnit 16 procent mindre end mænd, og kvindernes pensionsopsparinger er mere end 35 procent mindre end mændenes. Desværre går det samtidig i sneglefart med at få lukket løngabet.

Kvinder i EU tjener i gennemsnit 16 procent mindre end mændene, og kvindernes pensionsopsparinger er mere end 35 procent mindre end mændenes 
Kira Marie Peter-Hansen,  SF

NEJ, DER MÅ og skal komme konkrete og slagkraftige lovforslag på bordet, når Kommissionens strategi for ligestilling lander. Ligestilling er ikke bare gjort med flotte titler og en forkvinde i spidsen for en Kommission med nogenlunde matematisk kønsbalance, men hvor det stadig er mændene, der sidder på de tungeste poster.

Lige løn for det samme arbejde bør være hjørnestenen i strategien, og jeg bliver skuffet, hvis vi ikke får lovforslag, der kan hjælpe med til at lukke løngabet. Det er så strukturelt funderet, at det desværre ikke lader sig løse med et snuptag.

PÅ MIN ØNSKELISTE for en slagkraftigt ligestillingsstrategi er regler om gennemsigtighed om lønforhold, så vi får endnu mere åbenhed om den her form for diskriminering. Dette skulle gerne være første skridt i retningen af at sikre lighed i lønforholdene.

Endnu mere overordnet tror jeg, at vi er nødt til at ændre vores samfundsøkonomiske tænkning en anelse, så vi for eksempel i endnu højere grad tager højde for værdien af de mange flere timer, som kvinder i gennemsnit arbejder mere end mænd i hjemmet. Det er selvfølgelig svært at lave regler for, hvem der skal købe ind og støvsuge.

LÆS OGSÅ: FOA-formand: Hvorfor er ligeløn et tabu på Christiansborg?

Men det kan gøres indirekte, i forslaget om øremærket barsel til mænd, der blev vedtaget sidste år. Den slags skal vi se mere af, og Kommissionen skal holde øje med, at medlemslandene overholder reglerne.

I DET HELE TAGET mener jeg, at hensynet til ligestilling skal tænkes ind i al EU-lovgivning, så vi er sikre på, at lovgivning laves til alle EU’s borgere - uanset køn. Det ligger også lige til højrebenet at inkludere ligestilling i det europæiske semester, hvor medlemslandene koordinerer deres økonomiske politikker, da det vil give Kommissionen mulighed for at komme med anbefalinger til de lande, hvor ligestillingen halter. For zoomer vi igen ind på det mere konkrete, så synes jeg, at det er vildt, at der ikke er fuldstændig fri abort i alle EU-lande.

Jeg er virkelig spændt på at se Kommissionens ambitioner for fremtidens ligestilling i Europa. Hvis Ursula von der Leyen virkelig mener ligestillingen alvorligt, så er det nu, der skal leveres.