Kommission: Kun dagpenge i to år

29. sep 2008
Dagpengeperioden skal halveres fra fire til to år. Desuden skal efterløns og pensionsalderen stige allerede til næste år.

Det er to af de 26 forslag til gennemgående reformer af arbejdsmarkedet, som regeringens arbejdsmarkedskommission mandag har fremlagt.

Hvis forslagene gennemføres, regner kommissionen med, at de vil give en beskæftigelsesfremgang på 36.000 personer på kort sigt og op mod 114.000 personer i løbet af fem til ti år.

Samtidig vil de offentlige finanser blive forbedret med 14 milliarder kroner.

Jørgen Søndergaard, der er formand for kommissionen, siger, at det er nødvendigt at tage fat på kommissionens forslag, hvis Danmark også fremover skal opretholde det niveau for velfærd, som vi kender i dag.

Han peger på, at alene forslagene om at halvere dagpengeperioden og fremrykke den aktive beskæftigelsesindsats vil give en varig forøgelse af beskæftigelsen på 25.000 personer og styrke de offentlige finanser med otte mia. kr.

"Det er meget, men ikke nok. Derfor foreslår kommissionen også ændringer i efterlønnen," siger Jørgen Søndergaard.

Uden ændringer i efterlønnen kan man ifølge Jørgen Søndergaard ikke forhindre et stort fald i beskæftigelsen, ligesom det bliver svært at skaffe personale på skoler og sygehuse. Endelig vil det uden ændringer af efterlønsordningen være umuligt at nå den tilstrækkelige styrkelse af de offentlige finanser.

Forslagene fra Arbejdsmarkedskommissionen skal drøftes med regeringen og arbejdsmarkedets parter 1. oktober.

faktaboks
Tilmeld dig nyhedsbrevet fra A4 Nu her