Kandidatstuderende, der inddrager laboratorieforsøg som en del af deres speciale, har haft vanskelige vilkår på grund af corona-pandemien. Foto: Peter Helles Eriksen/PEER/Ritzau Scanpix

Coronakrise sætter studerende i svær situation: ”De er virkelig hårdt ramt”

17. maj, 16:00
Det kan være sin sag at færdiggøre et speciale under covid-19-krisen, og mange er tvunget til at udskyde afleveringen. De studerende frygter, at det går ud over fagligheden. Der bliver dog ikke slækket på de faglige krav, fastslår en række universiteter.

Antropologistuderende, der skal lave feltstudier, fysikstuderende, der skal udføre forsøg i laboratorier, og ingeniørstuderende, der ikke har haft adgang til at teste teknisk udstyr.

LÆS OGSÅ: Stik imod politisk hensigt: Hjælpepakker sender millioner til skattely-selskaber

Det er eksempler på studerende, som under covid-19-pandemien har haft særdeles hårde odds for at gennemføre deres universitetsspecialer.

Det får nu Danske Studerendes Fællesråd (DSF), der repræsenterer omkring 165.000 studerende på de videregående uddannelser, til at frygte, at coronakrisens mange indskrænkninger blandt andet vil gå ud over den faglige kvalitet i specialerne.

DSF har ikke tal på, hvor mange specialestuderende der konkret er ramt af nedlukningen under den aktuelle sundhedskrise, men organisationen er i dialog med både universiteter og Uddannelses- og Forskningsministeriet om problemstillingen, fortæller DSF-formand Johan Hedegaard Jørgensen.

- Mange specialestuderende er blevet påvirket, især dem, der er afhængige af at lave feltarbejde eller at være på laboratorier og i værksteder. Det gør, at vi er bekymret for, om der sker et generelt faglighedstab, siger han til A4 Arbejdsliv.

En anden bekymring hos DSF er, at der formentlig er mange, som bliver nødsaget til at udskyde deres speciale. Men det er ikke sikkert, at alle får dispensation til at udskyde afleveringsfristen.

Det er det enkelte universitetet, som vurderer, om der er grundlag for at ændre den fastsatte afleveringsfrist.

- Vi frygter, at der kommer en vis skævhed i dispensationer i forhold til, hvem der får lov, og hvem der slet ikke får ansøgt om udskydelse, påpeger Johan Hedegaard Jørgensen.

Hårdt ramt

På Danmarks Tekniske Universitet (DTU) har coronakrisen især påvirket de studerende, som har brug for at komme i laboratorier eller værksteder, som en del af deres speciale-arbejde, forklarer Philip Binning, dekan på DTU.

- De er virkelig hårdt ramt. Og det har vi forsøgt at kompensere for ved især to tiltag: For det første har vi sagt til samtlige vejledere, at de må hjælpe med at omdefinere specialer, så de kan gennemføres uden eller med kun begrænset adgang til laboratorier og værksteder. For det andet har alle vejledere fået mulighed for at rykke afleveringsfristen med seks uger, siger han.

LÆS OGSÅ: Professor ser én vej ud af coronakrisen: Erstat grådighed og turbokapitalisme med solidaritet

Nogle ganske få specialestuderende har fået dispensation til at bruge universitetets faciliteter under coronakrisen, og i forbindelse med genåbningens 2. fase vil flere få den mulighed.

Men de specialestuderende, der har været nødt til at sadle om, har i nogle tilfælde skullet starte næsten forfra, og derfor kan de søge om yderligere dispensation via studienævnet, fortæller Philip Binning.

'Ingen må komme i klemme'

På Aarhus Universitet (AU) forsøger man blandt andet at hjælpe de specialestuderende ved at få vejlederne til at hjælpe med at undersøge, om der er muligheder for at ændre specialets metode eller genstandsfelt.

- Hvis det ikke er muligt, kan det være nødvendigt for den studerende at ansøge om dispensation til at udsætte afleveringen, skriver AU’s vicedirektør for uddannelse, Kristian Thorn, i en mail til A4 Arbejdsliv.

Det er de lokale studienævn, der vurderer dispensationsansøgninger, og hver enkelt ansøgning skal vurderes individuelt, understreger han.

- Generelt er tilgangen, at corona er force majeure, og ledelsen har opfordret studienævnene til at udvise konduite, så ingen specialestuderende kommer i klemme som følge af sundhedskrisen, pointerer han.

På Syddansk Universitet (SDU) har man ikke søsat specifikke tiltag rettet mod specialestuderende.

Men under coronaforløbet er der etableret en digital løsning, hvor alle studerende kan ansøge om dispensation eller søge hjælp til de udfordringer, de støder på, som følge af den delvise nedlukning af samfundet. Det fortæller studiechefen på SDU, Annette Lund.

Fagligheden skal holdes

Selvom forholdene for de studerende dette forår har været markant forandret, afviser man både på AU, DTU og SDU, at der vil blive slækket på de faglige krav til specialerne.

- Hele omdrejningspunktet for alt, hvad vi har gjort, er, at kvaliteten skal holde, pointerer Annette Lund.

På DTU afviser man også helt, at de faglige krav bliver sat ned.

- Bestemt ikke. Men man kan godt sige, at der for nogle studerende træder andre faglige krav i stedet for, siger Philip Binning.

På Aalborg Universitet kommer det heller ikke på tale at sætte kravene til niveauet for specialer ned. Det fastslår universitets studiechef, Lone Vestergaard.

- Det er jo helt essentielt, at vi kan indestå for kvalitet og niveau. Der kan derimod være tale om ændringer i prøveformerne, skriver hun i en mail.

LÆS OGSÅ: Mistillid på uni: Hver fjerde forsker stoler ikke på ledelsen

De studerende ønsker heller ikke, at der bliver slækket på de faglige krav til specialerne.

- Man skal ikke kunne skyde dimittender i skoene, at de var en coronageneration. Det er bedre, at de enkelte studienævn og vejledere ser på, om man kan ændre retning i nogle specialer, så de for eksempel bliver mere teoretiske, siger Johan Hedegaard Jørgensen og tilføjer:

- Så længe specialerne stadig lever op til de faglige krav. Du kan ikke pludselig få læger ud fra universiteterne, der ikke kan en bestemt del af pensum.