- I jobcenteret får jeg fornemmelse af, at mine smerter og sygdom bare skal arbejdes væk, siger kontanthjælpsmodtageren Michael Andersen. Foto: Cecilie Agertoft.

KOL-ramte Michael føler sig svigtet: "Al kontakt med jobcentret stresser mig"

20. jul 2019
I snart 10 år har Michael Andersen været på offentlig forsørgelse. Han lider af en alvorlig lungesygdom og forstår ikke, hvorfor det ikke har været muligt for kommunen at afklare hans sag.

- Jeg kan ikke bestride et almindeligt job, men det skal jeg lade som om. På jobcenteret prøver de at lave en virkelighed, der ikke er der.

Sådan siger den 58-årige Michael Andersen fra København, der de seneste ni år har modtaget forskellige offentlige ydelser og med blandet succes er blevet sendt ud på arbejdsmarkedet gennem kommunen.

Han modtager kontanthjælp, men er frataget den såkaldte 225-timers regel (et krav om, at ugifte kontanthjælpsmodtagere skal udføre mindst 225 timers ustøttet arbejde for at kunne modtage den fulde økonomiske støtte, red.)

Det skyldes, at jobcenteret har vurderet, at han ikke kan arbejde fem timer om ugen, står der i kommunale dokumenter, som A4 Nu har set.

Det er et fokusområde i Københavns Kommune at få de mest sårbare borgere afklaret hurtigere, da det var en af de anbefalinger, som en nedsat Task Force af eksperter kom med sidste år. Men Michael Andersen føler sig ladt i stikken, for han har ikke indtryk af, at han er nærmere en afklaring. Selv håber han at få en førtidspension, så han med egne ord får ro og fred fra jobcentret.

- Al kontakt med jobcentret stresser mig, og jeg får dårlige nerver af det, siger han, da A4 Nu besøger ham i hans 2-værelseslejlighed på Østerbro.

Tal fra februar 2019 viser, at der i København er 6.416 borgere, der udover ledighed kæmper med alvorlige sociale problemer, men som alligevel har  været på kontanthjælp igennem mange år.

Selvom færre af de mest udsatte i dag er langvarigt forsørgede, er andelen i København stadig højere end i resten af landet. Det viser en måling af de mest udsatte ledige, som Københavns Kommune har foretaget.

Artiklen fortsætter under graffen.

Mangler overskud til at holde orden

Michael Andersens lejlighed bærer præg af, at han ikke har overskud og kræfter til at holde orden i sit hjem. Medicinglas, skruetrækkere, papirer og alverdens dimser er spredt ud over det hele og efterlader ingen ledige områder på hverken spise- eller sofabord. En mager, sort indekat, der har fået navnet mus, lister rundt mellem ting og papkasser på gulvet. Michael Andersen sidder på en stol, men bliver flere gange stakåndet og hiver efter vejret. Flere sætninger afbrydes af høje host.

Han lider af lungesygdommen KOL og bliver forpustet, bare han skal vaske hår eller lave en kop kaffe. Når han skal op af trapperne til første sal, hvor han bor, holder han flere hvil undervejs. Hvis han skal ud af sin lejlighed, benytter han et elektrisk løbehjul, han anskaffede sig, før de blev en almindelig del af det københavnske gadebillede.

De stikker en gulerod frem foran mig, men uanset hvor meget jeg prøver, så kan jeg ikke nå den.
Michael Andersen, kontanthjælpsmodtager

A4 NU har fået indsigt i journaler fra Bispebjerg Hospital og Michael Andersens egen læge.

Selvom Michael Andersen tager medicin, er hans lungefunktion mellem 30 og 49 procent af, hvad man kunne forvente af en mand i hans alder, viste målinger i januar. Tidligere er lungefunktionen målt til at være endnu dårligere, hvilket betød, at han havde den værste grad af KOL.

Michael Andersens egen læge beskrev i 2016, at Michael Andersen har haft KOL igennem mange år, og at hans KOL-tilstand er varig, stationær og med forventet forværring over årene selv med totalt rygestop.

Lægen vurderer, at han bør få iltbehandling i hjemmet, hvis han kan stoppe med at ryge.

Michael Andersen har nedsat sit tobaksforbrug, men når man har røget i omkring 48 år, er det svært at stoppe helt, fortæller han. Til gengæld har han skåret helt ned på sit forbrug af alkohol.

- Jeg gider ikke rende rundt og være fuld hver dag, siger Michael Andersen.

Venter på afgørelse

Med hjælp fra en partsrepræsentant er det lykkedes Michael Andersen at få sin sag vurderet af kommunens rehabiliteringsteam, der er den enhed, som kan indstille borgere til førtidspension.

Men teamet har ikke kunne træffe en afgørelse, fordi Michael Andersens sag ikke er grundigt nok belyst, fremgår det af et mødereferat. Så nu venter han på et nyt møde.

Og han er langt fra den eneste, der venter på at komme til møde med København Kommunes rehabiliteringsteam. Der er stigende ventetider på rehabiliteringsmøder. I marts lå ventetiden på 23 uger, til trods for at der ifølge kommunens egne retningslinjer højst bør være fem ugers ventetid.

Det problem er politikerne i Københavns Kommune opmærksomme på. Rehabiliteringsteams under Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har fået tildelt 2,5 millioner kroner i 2019 til at bringe ventetiden ned. Det er dog ikke ekstra penge, men en bevilling, der er fundet på det eksisterende budget. 

Artiklen fortsætter efter grafikken

Michael Andersen har svært ved at overskue konsekvenserne af, at han igen skal vente på, at der indhentes oplysninger om hans helbred og potentielle arbejdsevne.

- Sagsbehandlerne vil vaske det hele rent og lader som om, at jeg kan arbejde, men det kan ikke lade sig gøre, siger han.

Kan ikke nå gulerod

Michael Andersen har arbejdet siden han var 11 år, hvor han vaskede op på forlystelsesparken Dyrehavsbakken i Klampenborg. Siden har han haft flere forskellige ufaglærte job. I omkring 15 år arbejdede han som murer og jord- og betonarbejder, hvor han blandt andet skulle nedrive lofter med asbest. I et halvt år var han på et skibsværft, hvor han muligvis blev eksponeret for det stærkt allergifremkaldende stof epoxy.

I Michael Andersens lejlighed ligger der en dyne i sofaen, for han falder tit i søvn i stuen. Han får stort set ikke besøg i lejligheden, for hans netværk er skrumpet ind til en håndfuld venner og hans mor, som sidder i kørestol. Han har ikke haft kontakt til sine søskende i 20 år.

- Dem, jeg kender,  har det næsten alle sammen lige som mig, fortæller Michael Andersen.

Kommunen har bevilget penge til tandpleje, for han mangler flere tænder. Michael Andersen afviser at have psykiske udfordringer, men fortæller, at det tog hårdt på ham at miste en kæreste, som han boede sammen med.

- Min dame døde for seks år siden. Jeg var i rigtig dårligt humør, efter hun døde. Måske var jeg til tider deprimeret, men det er jeg ikke længere, siger han.

Problemerne med lungerne er ikke det eneste, der plager Michael Andersen. Han har slidgigt i ryggen, som tidligere har været brækket. Han har haft flere lungebetændelser og været indlagt med mavesår. Men på trods af et veldokumenterede sygdomsforløb, efterspørger kommunen hele tiden nye oplysninger, forklarer han.

- I jobcentret får jeg en fornemmelse af, at mine smerter og sygdom bare skal arbejdes væk. De kører hele tiden på, at jeg bare skal træne. De stikker en gulerod frem foran mig, men uanset hvor meget jeg prøver, så kan jeg ikke nå den, siger Michael Andersen.

Flere får pension i dag

I forbindelse med Task Forcens undersøgelse blev Københavns Kommune anbefalet at løsne op for kommunens restriktive tolkning af loven om førtidspension. Det har betydet, at langt flere er blevet tildelt førtidspension de seneste år. 

A4 Nu har været i kontakt med Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Københavns Kommunes for at få en kommentar til Michael Andersens sag.

Det har ikke været muligt, da forvaltningen ikke kommenterer enkeltsager. Det har heller ikke været muligt at få en kommentar til, hvordan det går med at efterleve de anbefalinger, som Task Forcen kom med. Det skyldes blandt andet, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget afventer en status på handleplanen for førtidspensioner og fleksjob, som er klar i september.