Købmænd får vennepris i provinsen

20. maj 2011
Ældre strander på landet med 20 kilometer til nærmeste købmand. Nyt lovforslag giver Udkantsdanmark kunstigt åndedræt. Billig husleje skal redde butikslivet.

Butiksdøden har i mange år hærget i Danmarks yderområder. Her er positiv vækst noget, man i bedste fald kan finde på lokalhistorisk museum. Og det går især hårdt ud over de ældre, som ikke orker at køre til en større by for at tanke køleskabet op.

Men nu vil socialminister Benedikte Kiær (K) puste nyt liv i lokalkøbmanden. Et nyt lovforslag vil tillade en række udvalgte kommuner at udleje offentlige bygninger til dagligvarebutikker under markedsværdien.

”Det er en smaddergod ide. Butiksdøden udgør en særlig stor udfordring for de ældre, hvoraf mange har boet der hele deres liv. Ikke mindst, når de har lagt kørekortet og mister mobiliteten,” siger ældrepolitisk konsulent i Ældre Sagen, Margrethe Kähler.

Tiltrængt kunstigt åndedræt

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra A4 Nu her

Vedtages lovforslaget, vil det fremover blive muligt at drive lokalkøbmand på det gamle rådhus, bagerbutik i den ledige garage hos Vej og Park, eller aviskiosk i hjemmeplejens frokoststue. Eneste betingelse for lejerabatten er, at butikken skal ligge i nærheden af ældreboliger.

Det er op til den enkelte kommune at vurdere, hvor store rabatter der skal til for at tiltrække lejere, oplyser Socialministeriet. I princippet kan en lokalkøbmand på Lolland leje derfor en nedlagt skole for en krone om året, hvis kommunen er ivrig nok efter at puste liv i det lokale butiksliv.

20 kilometer til indkøb

Socialministeriets udpeger på forhånd 29 ud af de 98 danske kommuner, der må giver huslejerabat til lokalkøbmænd, hvis forslaget bliver til lov.

En af dem er Odsherred Kommune i Vestsjælland. Her bekræfter John Schjerlund fra Ældre Sagen, at de store afstande til indkøb udgør en dagligt udfordring for mange ældre i kommunen. Selv bor han i Nykøbing Sjælland, som er privilegeret med masser af indkøbsmuligheder. Men ikke alle er så heldige.

”Ude på Odden er Brugsen lukket for nylig. Og det er jo en katastrofe for de ældre, der nu skal køre 20-25 kilometer til Højby for at handle. Hvis de altså stadig har bil,” beretter John Schjerlund.

Konkurrenceforvridende

Dansk Erhverv påpeger, at kommunal udlejning til foræringspriser kan virke konkurrenceforvridende for det eksisterende butiksliv i yderområderne.

”Derudover kan man tvivle på, hvor stor effekt det faktisk vil få. Kravet om beliggenhed i nærhed af ældreområder og nødvendigheden af egnede lokaler vil indsnævre antallet af steder, hvor det vil være relevant og rentabelt at åbne butikker,” siger chefkonsulent Mette Feifer.

I ejendomsbranchen frygtes det dog, at loven vil få direkte negativ effekt på erhvervslivet i de i forvejen hårdt pressede yderområder.

”Dette lovforslag vil motivere butiksejere til at sige deres nuværende private lejemål op og flytte ind i kommunale, skattefinansierede ejendomme. Det vil ramme de lokale, private udlejere og dermed medvirke til at øge problemerne i udkantsområderne,” siger direktør i Ejendomsforeningen Danmark, Torben Christensen.

Alle kneb gælder

Socialminister Benedikte Kiær afviser, at lovforslaget er konkurrenceforvridende.

”Hensigten med lovforslaget er at skabe gode indkøbsmuligheder for beboere i ældreboliger i områder, der ellers ikke har nogen butikker. Derfor kan der heller ikke være tale om konkurrenceforvridning i forhold til eksisterende butikker, for dem er der jo netop ingen af,” siger hun.

Desuden er det en betingelse for udlejen, at kommunerne sikrer sig, at der ikke i forvejen er et passende udbud af dagligvarer i det område, hvor ældreboligerne ligger, understreger ministeren.

Lovforslaget er blevet førstebehandlet på Christiansborg, og ligger nu hos Folketingets Boligudvalg. Her er der tilsyneladende bred enighed om at gøre livet lidt lettere for der småhandlende i provinsen.

Til forskel fra Socialministeriet vil SF’s boligordfører Nanna Westerby dog ikke afvise, at loven er konkurrenceforvridende.

”Udlejningen kommer ikke til at ske på markedsvilkår, så det er i sagens natur konkurrenceforvridende. Men det er en beslutning, som fra politisk hold er truffet med åbne øjne,” siger hun.


Redningsplanken

"Det foreslås, at kommunalbestyrelser og regionsråd kan etablere mindre dagligvarebutikker i tilknytning til boliger for ældre og personer med handicap. Udlejning af arealerne til den erhvervsdrivende kan i givet fald ske til leje under markedslejen. Det er en betingelse for udlejning under markedslejen, at såvel erhvervsarealerne som ældreboligerne er beliggende i et yderområde.”

- Uddrag af lovforslag L 186