Københavns Kommune sylter 216 syge borgere

7. aug 2013, 06:00
216 borgere i København har fået brev fra kommunen om, at det vil tage over et år at behandle deres sag. Ifølge loven må det tage tre måneder.

Der står i loven, det må tage tre måneder. Men både Jolanta Jensen og Pia Engelbæk og 214 andre borgere sidder med breve fra kommunen om, at de kommer til at vente op til 14 måneder på at få behandlet deres ansøgninger om førtidspension.

Københavns Kommune siger, at årsagen til de rekordlange ventetider er, at mange søgte om førtidspension ved udgangen af sidste år. Inden nye regler 1. januar gjorde det så godt som umuligt at få førtidspension.

I København betød panikken før lukketid, at mens kommunen normalt behandler cirka 250 sager om året om førtidspension på det såkaldte 'foreliggende grundlag', så modtog kommunen alene i december sidste år omkring 450 ansøgninger.

Københavns Kommune oplyser til Avisen.dk, at Socialforvaltningen i juni og juli sendte 216 breve ud til borgere med ordlyden:

"Det forventes, at din førtidspensionssag kan afgøres senest den 31. december 2013 / 31. januar 2014."

For borgere som Jolanta Jensen og Pia Engelbæk har sagsbehandlingstider af den klasse store konsekvenser. Jolanta Jensen har papir fra psykiatrien på, at hendes allerede tre år lange sag med Københavns Kommune i sig selv har forværret hendes tilstand.

"Jeg må dybt beklage, at borgere i Københavns Kommune må vente så længe på en afgørelse. Det er hverken rimeligt eller acceptabelt og langt fra den normale situation for ansøgninger om førtidspension på det foreliggende dokumentationsgrundlag," siger Thomas Thellersen Børner, direktør i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.

Frygter afvisning på grund af for gamle oplysninger

Ricky Magnussen er privat socialrådgiver og betalt af Jolanta Jensen og Pia Engelbæk for hjælpe med at køre deres sager. Han sidder også med andre lignende sager med meget lange sagsbehandlingstider i andre kommuner.

Han frygter, at de lange ventetider skader borgerne på flere måder.

"Min mistanke er,  at det her er en ny måde at undgå at træffe afgørelser efter de gamle regler," siger Ricky Magnussen.

Jolanta Jensen har kronisk depression, svær gigt og fibromyalgi og lægeerklæringer på, at hun aldrig bliver bedre. Alligevel er hun blevet smidt rundt i Københavns Kommune i tre år.

Den lange ventetid betyder, at Jolanta Jensen risikerer, at hendes sag skal gå helt om, fordi hendes lægepapirer bliver forældede.

"Så skal sagen begynde forfra efter de nye regler. Det er noget svineri," siger Ricky Magnussen, der kører Jolanta Jensens sag.

Thomas Thellersen Børner siger, at kommunen fra starten af året orienterede borgerne om, at sagsbehandlingstiden vil være længere end normalt på grund af de mange ansøgninger.

Han skriver til Avisen.dk, at "jeg kan garantere, at ingen borgere vil få deres sager afvist på grund af forældede lægeoplysninger i venteperioden."

Undrer sig over den lange ventetid

Jolanta Jensen og de andre 450 borgere har søgt om af få behandlet ansøgningen om førtidspension ’på det foreliggende grundlag’.

Det betyder, at der ikke skal indsamles nye lægeerklæringer, laves arbejdsprøvninger eller andet. Kommunen skal udelukkende samle de papirer ind, der allerede eksisterer om deres sygdom.

Ricky Magnussen kritiserer, at det trods pres fra mange sager kan tage over et år at behandle dem.

"Fristen på tre måneder kan være presset, hvis man skal skaffe alle oplysninger fra sygehuse osv. Så jeg kan forstå en forlængelse på tre måneder mere. Men så er vi også ved at være der. Hvis papirerne er der, vil jeg skyde på, at det tager en rutineret socialrådgiver mellem en og tre timer at se på dem og skrive en afvisning eller en indstilling til førtidspension. Der er absolut ingen grund til, at det skal tage 14 måneder," siger Ricky Magussen.

Københavns Kommune skriver til Avisen.dk, at den vil garantere, at alle sager bliver færdigbehandlet i Jobcentret inden efterårsferien.

Men derefter skal de sendes videre til Socialforvaltningen.

Pia kan ikke flytte uden afgørelse

I Folehaven i udkanten af Københavns Kommune sidder Pia Engelbæk, der har slidgigt, fibromyalgi og en slidsygdom i venstre skulder. Hun har været sygemeldt siden 2007 og er på kontanthjælp. En førtidspension vil give hende 3.000 kroner mere om måneden, og muligheden for at flytte tættere på sin familie.

"Jeg har kun 2.000 kroner til mad, tøj medicin og alt andet, så en førtidspension vil give mig råd til at komme lidt mere ud socialt. Og så vil en afslutning af sagen give ro i mit liv," siger Pia Engelbæk

Kommunerne kan sylte sager uden konsekvenser

Men Pia Engelbæk og Jolanta Jensen kan ikke gøre noget for at få kommunen til at arbejde hurtigere.

Selv om der står direkte i loven om social pension, at det højst må tage tre måneder at behandle ansøgning om førtidspension, så er der ingen sanktionsmuligheder.

Loven kræver ikke andet, end at kommunen skal skrive til borgere som Jolanta, at de ikke kan nå det indenfor fristen og hvorfor og sætte en ny frist.

Det får stærk kritik fra Carl-Erik Nielsen, der er formand for Landsforeningen for førtidspensionister.

"Lovgivningen giver borgerne en masse pligter, mens det offentlige har alle rettighederne.  Vi har påtalt siden 2002, at en frist skal være bindende. Kommunerne kan jo blive ved at forlænge," siger han.