København svigter borgere på revalidering

21. aug 2011, 22:30
Københavns Kommune svigter sin vejledningspligt i sager om revalidering, siger borgerrådgiver, der kalder det meget kritisabelt. Vi vejleder i alle vores sager, siger man i kommunen, men erkender samtidig, at der er rum for forbedring

Undskyld, må jeg få noget vejledning?

Praksis på revalideringsområdet i Københavns Kommune møder kraftig kritik fra Borgerrådgiver Johan Busse, der har gennemgået i alt 16 af kommunens sager om revalidering.

I blot et enkelt tilfælde havde sagsbehandleren udarbejdet et notat, der dokumenterede vejledningen af borgeren, sådan som loven kræver.

Borgerrådgiveren lægger derfor til grund, at kun et fåtal af borgerne har fået vejledning i at takle de besværlige revalideringsregler og kalder dette 'meget kritisabelt’. En kritik, der ligger i den tunge ende af skalaen.

”Manglende vejledning er meget alvorlig. Når vi har skærpet kritikken til det niveau, så er det, fordi det stort set gælder i alle de sager, vi har været i stand til at undersøge. Det har noget med omfanget at gøre. Det tyder på en systematisk tilsidesættelse af vejledningspligten,” siger Johann Busse.

Skærpet vejledningspligt

Revalidering er en hjælp for folk, der har mistet en del af deres arbejdsduelighed og har behov for at komme ind på et nyt spor i arbejdslivet.

Typisk er der tale om uddannelse, optræning eller omskoling. Samtidig kan der være mulighed for at modtage en såkaldt revalideringsydelse på 16.597 kroner i op til fem år. [pagebreak]

Sagerne er ofte komplekse, og der gælder meget strikse regler for, hvem der kan få revalidering. Netop derfor har kommunen en skærpet vejledningspligt i sådanne sager.

"Vejledningen halter"

Hos Borgerrådgivningen i København modtager man løbende klagesager på revalideringsområdet, fortæller Johann Busse.

”Vi kan se, at vejledningen halter en del steder – at borgerne ikke ser ud til at få de informationer, de skal bruge,” siger Johann Busse.

Han påpeger, det ikke er alle, der kan varetage ’egne interesser’ i disse sager. Det er kommunens vejledning, der ’skal sætte dem i stand til det’, siger han. 

KBH: Vi kan gøre det bedre

Morten Binder, der er administrerende direktør i Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning, erkender, at der er plads til forbedringer, hvad angår kommunens vejledning.

”Så længe, der er nogen, der klager, så er vi ikke gode nok til at vejlede og må arbejde på at blive bedre til det. Så det simple svar er: nej vi har ikke været gode nok til at vejlede,” siger Morten Binder. [pagebreak]

Han afviser, at kommunens sagsbehandlere ikke vejleder borgerne i sager om revalidering.

Der vejledes, det ses bare ikke

”Det er ikke helt rigtigt, at vi ikke har vejledt. Vi vejleder i alle vores sager. Det, som borgerrådgiveren har haft mulighed for at kigge på, er, om vi har ført notat i vores journaler omkring vejledningen. Det har vi så ikke gjort i 15 af de 16 sager, og på det grundlag kan jeg godt forstå, at man lægger til grund, at der ikke er blevet vejledt. Men det kan jeg garantere, at der er,” siger Morten Binder.

Han kalder den manglende notat-skik i kommunen en ’klar formel fejl’ og lover, at der vil blive rettet op på problemet.

Borgerrådgivningen kalder det ’meget kritisabelt’ og taler om en systematisk tilsidesættelse af vejledningspligten. Hvad er jeres kommentar til den kritik?

”Vi kan kun bøje hovedet og sige, at når borgerrådgiveren med rette påpeger, at vi ikke har levet op til noget, vi skal, så er det selvfølgelig kritisabelt. Men det kan ikke tages som et udtryk for, at borgerne ikke får nogen vejledning,” siger Morten Binder.[pagebreak]

Borgerrådgiveren påtaler, at kommunens vejledning til tider formuleres sådan, at der er risiko for at borgerne opfatter den som en endelig dom og eksempelvis afstår fra at klage eller fastholde ønsker i forhold til revalideringen. Hvad vil I gøre for at sikre, at dette ikke sker fremad?

”Det er et relevant kritikpunkt. Samlet set viser de forhold, som borgerrådgiveren peger på, at vi er nødt til at supplere den vejledning, vores sagsbehandlere giver, med nogle stykker konkret papir, som de må gennemgå med borgeren i vejledningssituationen," siger Morten Binder og fortsætter:

"På den måde kan vi sikre os, at der for eksempel står: ’Uanset hvad din vejleder måtte have givet dig af ideer om, hvad der kan ske, eller ikke ske. Så er det stadigvæk din ret at forsøge noget andet’,” siger Morten Binder.

Svar på kritik

”Det at gøre vejledningen bedre er en kolossal opgave, som vi har. Og jeg vil gerne indrømme, at vi givet kan gøre det bedre. Og det vil vi. Men det er ikke det samme som at sige, at vi ikke yder vejledning.”

Morten Binder, administrerende direktør i Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning.