København hyrer firma til at jagte lønsnydere

31. okt 2013, 11:55
Kommunens egne folk vil ikke kontrollere byggefirmaer, som de samarbejder med. Overborgmester Frank Jensen S efterlyser nu et firma til at tjekke, om arbejdsklausuler bliver overholdt på kommunens byggepladser.

Byggepladser, rengøringsfirmaer og gartnere i København risikerer efter nytår at få uanmeldt besøg af et privat firma, som skal kontrollere lønsedler og skattepapirer.

Det blev besluttet på et møde i Økonomiudvalget tirsdag aften.

Beslutningen er en del af indsatsen mod social dumping. Det private firma skal fremover kontrollere, at ansatte får løn svarende til danske overenskomster, når deres firma arbejder for kommunen.

Overborgmester Frank Jensen (S) understreger, at det er vigtigt, at det ikke er kommunens egne folk, der står for kontrollen.

"Armslængdeprincippet er utroligt vigtigt her, så vi er sikre på, at kasketterne hele tiden vender rigtigt. Hvis det ligger i forvaltningen, som er under politisk instruktion, så vil der hele tiden være kævl og politisk debat om, hvor vidt noget er social dumping eller ej," siger han.

Forud for beslutningen har flere af kommunens afdelinger også påpeget, at det vil være svært at samarbejde med for eksempel entreprenører, som man samtidig skal kontrollere.

400 kontrolbesøg om året

For at komme lønsnyd og skattesvindel blandt især udenlandske firmaer til livs har et stigende antal kommuner indført såkaldte arbejdsklausuler, som kræver, at ansatte får løn efter danske standarder.

For eksempel blev det i foråret afsløret, at polske byggearbejdere fik 40 kroner i timen under opførelsen af Valby Vandkulturhus.

København og Gentofte Kommune har som de første også indført kædeansvar, som betyder, at en hovedentreprenør kan holdes ansvarlig for fup blandt underentreprenører.

I København er der nu afsat fem millioner kroner årligt til at hyre et privat firma, som skal foretage mindst 400 uanmeldte kontrolbesøg om året.

Firmaet skal som udgangspunkt tjekke, at kommunens arbejdsklausuler overholdes. Men hvis de under besøget konstaterer farligt arbejdsmiljø eller tegn på skattesvindel, vil der falde et tip af til andre myndigheder.

I Gentofte er det en eksisterende kontrolgruppe i kommunen, som skal kontrollere, at kommunens krav overholdes.

"Vi har allerede en kontrolgruppe, som går og fotograferer tandbørster og underbukser for at kontrollere, om folk er blevet skilt. De får nu udvidet deres arbejdsopgaver," siger 2. viceborgmester Søren Heisel (S).

Dansk Byggeri: Skadelig symbolpolitik

Brancheorganisationen Dansk Byggeri er ikke begejstret for kommunernes brug af arbejdsklausuler og kædeansvar.

"Især kædeansvar er en ussel ting, som ikke hører hjemme i et retssamfund men i en bananrepublik. Det burde kommunerne holde sig langt væk fra, selv under en valgkamp, hvor populismen florerer," siger administrerende direktør Lars Storr-Hansen.

Dansk Byggeri tager afstand fra social dumping, men mener, at kommunernes nye modedille er symbolpolitik, som hæmmer konkurrencen og vil tage livet af små og mellemstore virksomheder.

Planerne om den private kontrolenhed vækker yderligere bekymring.

"Det er en klar form for ansvarsforflygtigelse, at de ikke engang selv vil stå inde for deres egne regler. Det er nok udtryk for, at kommunen godt ved, at det bliver et kæmpe slagsmål, fordi reglerne er umulige at leve op til," siger Lars Storr-Hansen.

Kritikken preller af på overborgmesteren.

"Det politiske og ledelsesmæssige ansvar for at følge op på indstillingen fra det uafhængige tilsyn ligger jo stadig hos mig som overborgmester eller hos den ansvarlige fagborgmester, så der er ikke noget ansvarsfraskrivelse - tværtimod," siger Frank Jensen.

Frank Jensen besøger senere i dag en byggeplads i København for at diskutere de nye regler for kædeansvar, arbejdsklausuler og kontrol med håndværkere og byggeledere.

Sådan gør de i København
  • Københavns Kommune anvender både sociale klausuler, arbejdsklausuler og kædeansvar i de kontrakter, der indgås med private virksomheder, der for eksempel skal bygge eller gøre rent for kommunen.
  • Sociale klausuler betyder, at der stilles krav om lærepladser.
  • Arbejdsklausuler betyder, at ansatte på arbejdspladsen skal have løn og arbejdsvilkår, som mindst svarer til den danske overenskomst på området.
  • Kædeansvar betyder, at en hovedentreprenør også har ansvar for, at klausulerne overholdes blandt underentreprenører.
  • En uafhængig kontrolenhed skal fra nytår kontrollere, at klausulerne overholdes.
  • Tidligere havde kommunen kun mulighed for en dialog med firmaet eller opsigelse af kontrakten, hvis en klausul blev brudt.
  • Som noget nyt får kommunen mulighed for at pålægge en virksomhed en bod, som udgør en procentdel af kontrakten eller tilbageholde dele af betalingen.

 

Kilde: København Kommune