20200520-173925-L-1920x1280we
Der næppe er mange partier, der er interesserede i at spille sig selv af banen i forhold til en endelig aftale om tidlig pension. – Mette Frederiksen har formået at gøre spørgsmålet om tidlig pension til et politisk projekt, som danskerne har sympati for på tværs af politiske og økonomiske skel, siger Hans Engell (Arkivfoto). Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Knap hver anden DF-vælger: Ret til tidlig pension har betydning for min stemme ved næste valg

18. aug 2020, 06:00
I en ny stor undersøgelse svarer op mod halvdelen af DF's vælgere og knap hver fjerde Venstre-vælger, at spørgsmålet om ret til tidlig tilbagetrækning kan have konsekvenser for deres stemme ved næste valg. Valgforsker forudser bred aftale om tidlig pension.

Når regeringen senere i dag præsenterer sit længe ventede udspil om tidlig pension, vil det være startskuddet til en periode med intense politiske forhandlinger om den endelige model for, hvordan Arne og kollegerne kan komme på tidlig pension. 

Ifølge en ny undersøgelse, som Epinion har lavet for FH blandt 5.144 personer, er det dog ikke kun den socialdemokratiske regering, der har vælgere at vinde eller tabe på spørgsmålet om tidlig tilbagetrækning.

Således erklærer knap hver tredje adspurgte i undersøgelsen sig helt eller delvist enig i spørgsmålet: "Til næste folketingsvalg vil det have betydning for mit kryds, om partiet er med i en aftale om tidlig tilbagetrækning".

For Dansk Folkepartis vælgere svarer 47 procent, at partiets deltagelse i en aftale om tidlig tilbagetrækning vil have betydning for deres stemme ved næste valg, mens det samme gør sig gældende for 45 procent af de socialdemokratiske vælgere. 

LÆS OGSÅ: Venstre og DF-vælgere med klar besked: Nej til pensionsreform er vælgersvigt

Ifølge politisk kommentator Hans Engell peger undersøgelsen på, at der næppe er mange partier, der er interesserede i at spille sig selv af banen i forhold til en endelig aftale om tidlig pension. 

– Mette Frederiksen har formået at gøre spørgsmålet om tidlig pension til efterårets varmeste politiske emne. Men ligeså vigtigt har hun gjort det til et politisk projekt, som danskerne har sympati for på tværs af politiske og økonomiske skel, siger Hans Engell. 

I den nye undersøgelse fremgår det også, at spørgsmålet om ret til tidlig pension fylder mere for stemmeafgivelsen end ved sidste valg. Således svarer kun 18 procent, eller lidt flere end hver sjette, at tidlig tilbagetrækning havde betydning for deres kryds ved sidste valg. 

– Derfor tror jeg også, at vi kommer til at se en bredere politisk aftale om tidlig tilbagetrækning, end mange går og tror. For der ser ikke ud til at være særligt mange vælgerpoint at hente, hvis man som parti nægter at bakke op om, at de mest slidte og dem med fysisk hårdt arbejde også kan få en værdig tilbagetrækning, tilføjer kommentatoren. 

(Artiklen fortsætter under grafikken)

'Malet sig op i hjørnet'

Også blandt borgerlige vælgere ser spørgsmålet om tidlig tilbagetrækning ud til at have betydning for stemmeafgivelsen.

Således erklærer 25 procent af Venstres vælgere sig enige i, at det vil have betydning for deres stemme, om partiet er med i en aftale om tidlig tilbagetrækning. 

Det samme gør sig gældende for godt 18 procent af de vælgere, der i undersøgelsen har tilkendegivet, at de stemmer på Konservative.

Ifølge Hans Engell kan Venstre-formand Jacob Ellemann-Jensens kommentarer om, at Socialdemokratiets pensionsforslag er en "vanvittigt dårlig idé" risikere at få negative konsekvenser for partiet. 

– Jacob Ellemann-Jensen har malet sig lidt op i et hjørne ved på forhånd at gå så hårdt til ideen om tidlig pension, og endda før regeringens udspil er kendt, mener Hans Engell.

– Det kan blive en hæmsko for Venstre, for forslaget om at give Arne flere år på pension ser også ud til at vække sympati blandt deres vælgere, tilføjer kommentatoren. 

A4 Arbejdsliv kunne i går fortælle, at 6 ud af 10 Venstre-vælgere erklærer sig enige i, at politikerne svigter nedslidte, hvis de ikke vedtager en aftale om tidlig pension til danskere med mange år på arbejdsmarkedet. 

Kasper Møller Hansen, valgforsker ved Københavns Universitet, mener omvendt, at den socialdemokratiske regering "dårligt kan leve med", at Venstre står udenfor en endelig aftale om tidlig tilbagetrækning. 

– Den her aftale skal bringes hjem med størst muligt flertal, og der er Venstre et helt centralt parti. Den diskussion, der har været mellem regeringen og Venstre, har især gået på, om aftalen skal være med eller uden visitation. Altså hvor man taler om en ret fra Socialdemokratiets side, taler man om en ret til visitation på den anden side, så man ikke sender folk, der er raske, på pension, siger Kasper Møller Hansen. 

– Et eller andet sted tror jeg også, man vil se, om ikke man kan finde hinanden her, tilføjer han. 

Kristian Konghøj, velfærdsforsker ved Aalborg Universitet, peger også på, at det for de borgerlige vælgere kan handle om, at deres parti skal gøre det så dyrt som muligt for regeringen at indføre tidlig pension til Arne. 

– For de partier, der grundlæggende er imod en ordning, der kan trække raske mennesker ud af arbejdsmarkedet, vil der nok være en del vælgerstøtte at hente, hvis man efterfølgende kan gå ud og sige, at man har været med til at begrænse antallet af personer, der bliver pensioneret tidligt, siger valgforskeren. 

(Artiklen fortsætter under grafikken)

Kan ikke tåle løftebrud 

Ifølge Kristian Kongshøj, flugter pensionsspørgsmålets høje prioritet blandt S- og DF-vælgere med det billede, der blev tegnet af vælgerlandskabet efter folketingsvalget sidste sommer. 

– Der er ingen tvivl om, at valget i høj grad blev et velfærdsvalg. Og vi kan se på de foreløbige undersøgelser, at spørgsmålet om tidlig pension også spillede en væsentlig rolle for de vælgere, der fravalgte Dansk Folkeparti til fordel for Socialdemokratiet, siger Kristian Konghøj. 

Valgforskeren mener desuden, at den nye Epinion-måling peger på, at hverken regeringen eller Dansk Folkeparti kan tåle at skuffe deres vælgere på spørgsmålet om tidlig pension.

– Hvis Socialdemokratiet ikke leverer en aftale, som giver mening for deres vælgere, vil det højst sandsynligt blive set som et løftebrud af mange. Omvendt vil det for DF blive endnu et ben i fortællingen om, at de ikke leverer på deres løfter, hvis de ender med at stå uden for en aftale. Man kan i hvert fald sige, at de nok skal have en rigtig god forklaring, hvis det sker, forklarer Kristian Kongshøj. 

Kristian Thulesen Dahl: Næppe finansieret alene på færre penge til udlændingeområdet

Der tegner sig med 79,4 procent af jeres vælgere en ret massiv opbakning på spørgsmålet om, at nedslidte skal have ret til tidligere pension. Hvad siger du til de her tal? 

– Det eneste, jeg undrer mig over, er, at det ikke er 100 procent. Allerede, da vi lavede seniorpensionsordningen i foråret 2019, gjorde vi det klart, at nedslidte selvfølgelig skal have ret til at trække sig tilbage tidligere. Så jeg er faktisk lidt overrasket over, at der ikke er endnu flere, der svarer "helt enige" på det her spørgsmål. 79,4 procent er dog stadig en massiv overvægt, og det forekommer mig helt logisk, siger Kristian Thulesen Dahl, formand for Dansk Folkeparti.

Forud for forhandlingerne har Dansk Folkeparti meldt ud, at deres mandater er betinget af, at ordningen om tidligere pension for nedslidte bliver finansieret ved at skære i midlerne på udlændingeområdet. Men det er ikke sådan, at alle pengene nødvendigvis skal komme derfra, lyder det fra partiets formand: 

– Hvis det skal laves sammen med S, SF og Enhedslisten for eksempel, så ved jeg godt, at vi ikke får dem med på at finde alle pengene på udlændingeområdet. Omvendt synes jeg heller ikke, de kan tillade sig at sige, at så stort område er fredet, siger han.

I undersøgelsen svarer godt halvdelen af de adspurgte, at det har en betydning for deres kryds ved næste valg, at Dansk Folkeparti er med i en aftale. Har I overhovedet råd til ikke at være med, når nu der viser sig en så massiv opbakning til tidligere pension for nedslidte blandt jeres vælgere?

– Det spørgsmål til respondenterne i undersøgelsen synes jeg er mærkeligt at stille nu her. Man beder folk om at forholde sig til, hvor de vil sætte deres kryds ved næste valg på baggrund af et forslag, som vi endnu ikke har fået lov til at se. Hvad nu, hvis de ikke bryder som om det forslag, som kommer? Jeg tror mere, det vil indgå som en del af folks vurdering af, hvad de vil stemme, om man viser, at man reelt kerer sig for nedslidte mennesker.

Ligesom De Radikale og Enhedslisten har Dansk Folkeparti meldt ud, at den generelle pensionsaldere ikke bør følge udviklingen i vores levealder. Men den udmelding har Kristian Thulesen Dahl ikke umiddelbart tænkt sig at blande ind i forhandlingerne om tidligere pension til nedslidte. 

– Vi har noteret os, at blandt andet Enhedslisten har gjort det til et krav fra deres side, og det er klart, at så vil vi også gå ind i den debat. Men det er ikke en betingelse fra vores side, siger Kristian Thulesen Dahl.