Tæt på verden: Klimakoks er et militært problem

25. mar 2013, 10:16
Forsvaret i et flertal af verdens lande anser klimaforandringer som en udfordring for sikkerhed. Andre mener kun problemet et humanitært.

Klimaforandringer ses af flere og flere lande som et decideret sikkerhedsproblem. De nye forhold for klodens klima anses for en direkte trussel imod international ro og orden. En ny analyse viser, at militæret i 70 procent af verdens lande er alarmerede.

Klimaforandringer er en risiko for global sikkerhed, fordi de skaber sårbarhed for landes infrastruktur, landbrug, energiforsyning og flere andre kritiske faktorer i et samfund.

På samme måde bliver stabiliteten i et lands politiske, sociale og økonomiske forhold truet ved klimakatastrofer og -forandringer, skriver forfatterne fra The American Security Project.

Analysen når ikke frem til, at klimaforandringer i sig selv bliver direkte årsag til globale konflikter, men de er sekundære faktorer. Når spændinger opstår omkring vandforsyning, fødevaresikkerhed, overbefolkning, ressource-knaphed eller underudvikling vil klima-problemer gøre forholdene værre, mener forfatterne.

The American Security Project, en tænketank, der ser sikkerhed fra et amerikansk synspunkt, har fundet, at de røde lamper blinker i alle mulige lande som Kina, Kiribati, Rwanda og Hviderusland.

Foreløbige resultater af gruppens analyse er netop offentliggjort ved en konference i Sydkorea. Kilderne er ikke aktivister men disse landes militær.

Alvorlighed

Researcherne, der har dykket ned i dokumenter og udtalelser fra hele verden, har opdelt verdens lande i kategorier. Nogle mener, at klimaforandringer helt sikkert er en trussel imod deres sikkerhed.

Andre ser dem som et miljøproblem med humanitære perspektiver. Endelig er der nationer uden sikkerhedsplanlægning eller tilgængelige kilder.

Analysen finder, at alle de grønne lande (110 ud af 155 studerede) anser klima for et sikkerhedsproblem. Det er 71 procent af landene. Andre 21 procent (de gule) er bekymrede for humanitære årsager.

Der er 32 lande, der ikke anser klima som et direkte sikkerhedsspørgsmål. De største af dem er Indien og Brasilien.

Begge lande har i februar modsat sig at tage klima op i FN’s Sikkerhedsråd, skriver IPS News i et citat fra en af rapportens forfattere. Også Kina og Rusland er imod at bringe klima ind under rådets ansvarsområde.

Gør noget

Myndigheder i de fleste lande har anset klimaforandringer som et miljøspørgsmål. Nu kommer den amerikanske tænketank, der er sammensat af tidligere politiske og militære ledere, men anser sig som uafhængig, og siger, at klima er et militært spørgsmål.

Budskabet er (måske) ved at trænge igennem på højeste plan i USA, hvor en gruppe på 38 tidligere topfolk indenfor udenrigsforhold og forsvar i sidste måned skrev et åbent brev til Barack Obama med budskabet:

Det haster med finansiering af programmer, der hjælper fattige lande med at begrænse deres udledning af klimagas og tilpasse sig de forventede forandringer.

Advarslen fra de 38 navne er, at “klimaforandringer kan skabe folkevandringer, influere interne konflikter og i sidste ende føre til en mere uforudsigelig verden. At beskytte amerikanske interesser vil udmatte amerikanske militære, diplomatiske og udviklingspolitiske ressourcer,” hedder det.

Tæt på verden

Journalist, Dan Larsen, verdensnyt.dk, skriver nyheder om de fattige lande for Avisen.dk. Danida bidrager til projektet.