Klage over kommunen? Vi ringer om 15 måneder

20. mar 2013, 14:15
Danskere, der klager over kommunens afgørelser til Det Sociale Nævn venter 15 måneder i en bunke, uden at nogen rører deres sag.

Når folk klager over en afgørelse i kommunerne, må de ofte vente op til 15 måneder. I den tid ligger klagesagen stendød.

Det viser en indsigt, som Avisen.dk har fået i ventetiderne i Det Sociale Nævn i hovedstaden.

Det Sociale Nævn behandler klager over kommunale afgørelser. På en række områder, står det langt værre til, end myndighedernes tal viser.

”Det er dybt krænkende for folks retssikkerhed, at de skal vente så lang tid uden at det sker noget," siger formand for Danske Handicaporganisationer, Stig Langvad.

Den officielle udmelding er, at borgere hovedstaden i gennemsnit venter syv måneder på at få deres klagesager behandlet i Det Sociale Nævn.

Men regnestykket skjuler, at der er meget store udsving afhængigt af de forskellige sagstyper.

17. januar 2012 var der på otte ud af 15 sagsområder liggetider på over et år. Flere steder op til et år og tre måneder.

Ditte mistede sit job for at passe sin syge søn

For Ditte Petersen betød det flere måneder uden indtægt. Hendes søn Villads var for syg til at kunne starte i vuggestue. På lægens anbefaling sagde Ditte Petersen sit job op for at passe sin søn hjemme.

Men kommunen nægtede at udbetale tabt arbejdsfortjeneste. Hun klagede til Det Sociale Nævn. Det hjalp ikke meget.  Hendes klage samlede støv i et år og tre måneder, før nævnet overhovedet så på den.

Efter ventetiden går der ifølge Det Sociale Nævn typisk en til to uger med sagsbehandlingen. Hovedparten af en klagesag handler altså bare om at ligge i en bunke.

Stig Langvad understreger, at ankestatistikken fra 2010 viser, at der er fejl eller mangler i hver fjerde kommunale afgørelse inden for nævnets område.

V: Fuldstændigt uacceptabelt

Venstres socialordfører Eyvind Vesselbo er overrasket over at høre, hvor lang tid borgere i Hovedstaden har ventet.

"Det kan ikke være meningen af en sag skal ligge i vindueskarmen i over 12 måneder? Det er fuldstændigt uacceptabelt," siger Eyvind Vesselbo.

Han ønsker en redegørelse fra økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager, der har det politiske ansvar for ventetiderne.

”Det er ikke ansvarligt at behandle folk på den her måde. Ved de officielle ventetider skjuler man jo de reelle ventetider. Vi må have blotlagt problemerne omkring ventetid før sagsbehandlingen.”

Regeringen indgik i november en aftale med Enhedslisten og Liberal Alliance om en omfattende omstrukturering af statsforvaltningen for at nedbringe ventetiderne. Lovforslaget skal førstebehandles i de kommende uger.

Meningen er at forenkle klagestrukturen og samle de fem regionale statsforvaltninger i en ny landsdækkende statsforvaltning og på den måde bruge færre ressourcer på administration.

Danske Handicaporganisationer: Der kommer længere ventetider

Både Stig Langvad fra Danske Handicaporganisationer og Eyvind Vesselbo fra Venstre er imidlertid skeptiske over for, om en stor omstrukturering vil nedbringe ventetiderne på kort sigt, hvis overhovedet.

Stig Langvad peger på, at statsforvaltningerne skal spare omkring 100 årsværk frem mod 2016. Det rimer snarere på længere ventetider end det modsatte, mener han.

”Det hænger ikke sammen i vores optik,” siger Stig Langvad.

Margrethe Vestager kaldte i december ventetider på fem måneder i beskæftigelsesankenævnet i Hovedstaden "utilfredsstillende". Hun har ikke kendt til de lange ventetider på sagstype-niveau.

Vestager: Det er utilfredsstillende

”Nej, jeg har ikke været så langt nede i det personligt,” siger Margrethe Vestager.

Kan du acceptere, at folk, der klager over ting som hjælp til et handicappede børn, får deres sag lagt på ventehylden i et år og tre måneder?

”Hvis vi syntes, det var acceptabelt, ville vi ikke begynde at lave om på tingene på en så gennemgribende måde, at vi nu afskærer kommuner fra at klage over en nævnsafgørelse, hvor de er blevet modsagt,” svarer Margrethe Vestager.

”Jeg tror ikke, vi kan gøre noget fra den ene uge til den anden for at få kortere ventetider. Men ambitionen er, at sagsbehandlingstiden bliver kortere, og det er absolut topprioritet,” siger Margrethe Vestager.

Efter Avisen.dk fik indsigt i ventetiderne, er der sket en mindre forbedring på enkelte sagsområder, der før var på et år og tre måneder, er nu på et år og halvanden måned.