KL erkender: Det er blevet sværere for syge

21. aug 2013, 04:00
Borgere skal have hjælp for at kæmpe mod kommunen. Kommunernes Landsforening erkender, at det er blevet sværere at være syg.

Formanden for Kommunernes Landsforenings social- og sundhedsudvalg, Anny Winther (V), erkender, at det er blevet sværere at navigere i kommunernes sagsbehandling.

I dag fortæller flere organisationer og uafhængige rådgivere, at flere og flere skal have hjælp i sager om eksempelvis førtidspension, fleksjob eller handicap-støtte.

”Fra et borger-synspunkt er det ikke rart, at det er blevet så komplekst, men det er det,” siger Anny Winther, der er formand for KL's social- og sundhedsudvalg.

"Til trods for at man hele tiden siger, at man gerne vil afbureaukratisere, så er tingene blevet mere komplekse," siger hun.

Det faglige hus kalder det et ”retssikkerhedsmæssigt problem", at folk skal professionel hjælp til at takle deres sager med kommunen?

”Jeg er ikke jurist, men jeg har forståelse for at tingene er komplekse, og det kan være nødvendig, at man får hjælp," siger Anny Winther og fortsætter:

"Det er vel også netop organisationernes opgaver i dag, kan man sige. Uanset om det er fagforeningen eller andre organisationer, så er det jo en del af pakken, at det er en fordel, at man er organiseret, fordi de ofte kan hjælpe dig i de tilfælde, hvor der er brug for det.”

Mange vil sikkert spørge, hvorfor man har et system, hvor man skal være medlem af eksempelvis en fagforening for at få hjælp? Er det rimeligt?

”Jeg synes, at du skal tale med folketingspolitikerne, om det er rimeligt, at også lovgivningen er kompliceret. Jeg tror, at det er der, det ofte bunder, og så det faktum, at der ofte er skiftende love på de her områder,” siger Anny Winther.

Hvordan ser du som politiker på, at det er nødvendigt at få hjælp til at kæmpe sin sag med det offentlige?

”Det er det heller ikke, hvis vi taler generelt. Det er det i nogle tilfælde. Og det er ofte i de komplekse tilfælde, hvor der er mere end én ting i spil. Eksempelvis både ledighed og sygdom, og hvor man ikke har nogen til at hjælpe sig,” siger Anny Winther.

Hun erkender, at der ligger en vigtig opgave ude i kommunerne. Det handler om at kommunikere på borgerne præmisser, så sagsbehandlingen bliver gennemskuelig for alle, siger hun:

”Jeg tror faktisk, at det er et af de steder, hvor barrieren ligger. At vi inden for det offentlige skal anstrenge os rigtig meget for at sætte os i brugerens sted og kommunikere på det niveau, og sikre os, at det hele bliver forstået.”