Kirsten fra jobcenteret: Jeg er ikke idiot!

4. feb 2013, 11:53
Jobcenteransat vil ikke finde sig i at blive hængt ud som en nyttesløs idiot af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen.

"Ved ministeren, hvad der foregår i jobcentrene?"

Det spørgsmål stiller Kirsten Hjort Johansen, der er erhvervsvejleder i Jobcenter Aarhus, til beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S).

Her kan du læse det brev, som jobcenter-medarbejderen har skrevet til Mette Frederiksen efter ministerens kontroversielle udmelding om, at jobcentrene "spilder de lediges tid" og ikke har nok kontakt med virksomhederne.

Brevet

"Søndag den 13. januar kunne jeg i Politiken læse, at beskæftigelsesminister Mette Frederiksen vil løse de problemer, hun ser i beskæftigelsespolitikken, med mere jobformidling.

Som medarbejder i beskæftigelsessystemet siden 1999 ærgrer det mig, at hun i omtalen af sit reformarbejde samtidig nedgør medarbejderne og det system, hun er minister for.

Mette Frederiksen spørger om, hvad vi egentlig laver i jobcentrene. Det korte svar er, at vi laver præcis, hvad vi bliver bedt om af politikerne.

Trods kommunaliseringen bestemmes beskæftigelsesindsatsen reelt fortsat af Folketinget og ministeriet. Når jobcentrene til ministerens store forundring i de senere år ikke har lavet jobformidling, skyldes det en politisk prioritering.

Med oprettelsen af det statslige JobNet i begyndelsen af nullerne skulle AF (Arbejdsformidlingen, red.) ikke længere formidle job til de ledige. Visionen var et gennemskueligt arbejdsmarked, hvor arbejdsgivere og jobsøgende kunne finde hinanden uden AF som bureaukratisk mellemled. Samtidig lød det fra Arbejdsmarkedsstyrelsen, at princippet for AFs beskæftigelsesindsats fremover skulle være ”hjælp til selvhjælp”.

Det burde derfor ikke komme bag på ministeren, at jobcentrene herefter har fokuseret på opkvalificering gennem virksomhedspraktik, løntilskud, kurser og uddannelse rettet mod jobåbninger på arbejdsmarkedet.

Så hvorfor ikke nævne, hvad vi i jobcentrene arbejder med – ved siden af vejledning om job- og uddannelsesmuligheder, behandling af ansøgninger fra borgere og ikke mindst de utallige beskæftigelsespolitiske projekter, som skiftende ministre løbende har sendt ud i systemet – senest de aktuelle akutpakker?

Mette Frederiksens kritik af beskæftigelseslovgivningens omfang og kompleksitet deler jeg for så vidt. Men når ministeren antyder, at vi i jobcentrene nok i virkeligheden ”sidder og bruger tiden på at slå op i reglerne i stedet for at matche en produktionsvirksomhed i Jylland med en ledig”, kan jeg mildest talt ikke genkende billedet fra min hverdag.

I lighed med mine kolleger er jeg vant til kompetent at anvende lovgivningen, kender de centrale paragraffer og får god og hurtig ledelsesmæssig og juridisk bistand, hvis der alligevel opstår tvivlsspørgsmål, eller når ny lovgivning implementeres.

Vi er i jobcentrene selvfølgelig parate til at løse nye opgaver som den bebudede jobformidling på en loyal og kvalificeret måde. Men det vækker harme og formentlig ikke bare i mit jobcenter, når ministeren på en billig baggrund tillader sig at fremstille mig og mine kolleger i jobcentrene som nytteløse idioter, der "spilder de lediges tid" i et system, der er "inficeret af fejl"."

Jobcentre i skudlinjen
  • Siden 2009 har beskæftigelsesindsatsen i Danmark været organiseret i kommunale jobcentre.
  • Tidligere hørte dagpengemodtagere under statens arbejdsformidling (AF), mens kommunernes socialforvaltninger tog sig af kontanthjælpsmodtagere.
  • Regeringen er i øjeblikket ved at lægge sidste hånd på en reform af beskæftigelsessystemet.
  • Meget peger på, at indsatsen fremover skal organiseres regionalt eller direkte under staten.
  • Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen gav næring til spekulationerne, da hun i Politiken fremsatte en skarp kritik af kommunernes beskæftigelsesindsats.
  • Her kritiserer hun jobcentrene for at "spilde de langtidslediges tid", nøle med indsatsen over for udfaldstruede dagpengemodtagere og ikke have nok kontakt med erhvervslivet.