Foto: Mads Joakim Rimer Rasmussen Ritzau Scanpix

Kim Madsen: Dette kan beskæftigelses­ministeren ikke være bekendt

1. apr, 07:35
Til trods for, at beskæftigelsesministeren og Folketinget har stillet dagpengeperioden midlertidigt i bero under coronakrisen, har de endnu ikke gjort det samme med 225 timers-reglen for jobparate kontanthjælpsmodtagere. Det er ikke fair.

I DISSE CORONATIDER, hvor nærmest al aktivitet synes suspenderet i samfundet, er der stadig masser af aktivitet at spore på Christiansborg. God og dårlig aktivitet; gode tiltag for de bedst stillede og mindre gode for dem, som er henvist til kontanthjælp.

LÆS OGSÅ: Danmark: 37.000 flere ledige på tre uger

Alle politikere arbejder på højtryk for at gøre erhvervslivet, hr. og fru Volvo, samt de fleste andre tilfredse og trygge i en tid, hvor vi alle sidder med nerverne uden på tøjet, og fremtiden virker truende. Og det er langt hen ad vejen en prisværdig indsats.

Men det halter alligevel lidt.

LIGE NU VÆLTER DET ind med nye arbejdsløse i landets jobcentre. Mindst 40.000 personer har meldt sig nyledige i løbet af de seneste par uger.

Hvis man er fritaget for at søge arbejde, så får man ikke et job. Alligevel sanktioneres man for ikke at opsamle jobtimer. Det hænger jo ikke sammen
Kim Madsen

Men jobcentrene har intet at tilbyde ud over lang sagsbehandlingstid og et regelsæt, som de færreste kan forstå. De heldige er de, som har opsparet en dagpengeperiode. De andre havner måske på kontanthjælp og kan risikere at gå en meget fattig periode i møde. Det er ikke morsomt at skulle afhænde sine værdier på grund af formuegrænsen på 10.000 kroner, når man som enlig skal søge kontanthjælp, og formuegrænsen er 20.000 kroner for par.

Endvidere betyder 225 timers-reglen, at man på kontanthjælp skal stå til rådighed og arbejde mindst 225 timer om året for at opnå den fulde kontanthjælpsydelse. Det gælder også for en del af de kronisk syge, som er blevet parkeret på kontanthjælpsordningen i årevis og ikke kan få lov til at blive afklaret til fleksjob eller førtidspension. Praktiktimer og nyttejob tæller ikke med.

LÆS OGSÅ: Kriseregler for ledige forlænges

Hvis man ikke kan overholde 225 timers-reglen, så bliver man sanktioneret med omkring 1.000 kroner om måneden. Efter sanktionering vil der være ca 7.500-8.000 kroner udbetalt til en enlig på kontanthjælp.

Denne regel burde ikke være aktiv i en kriseperiode, som vi er i lige nu. Folketinget har vedtaget uddeling af store milliardbeløb til lønkompensation til erhvervsliv og offentligt ansatte, og de har sat dagpengeperioden i bero under generalkarantænen. Hvorfor betænker de så ikke også de svagest stillede på kontanthjælp, hvoraf nogen af dem altså slet ikke er i stand til at arbejde?

REGLEN ER DER STADIG. Det er ikke retfærdigt.

Der kom dog en udmelding fra beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard Thomsen (S) den 11. marts om, at alle beskæftigelsesrettede tilbud fra jobcentre inklusive praktikforløb og arbejdsprøvning skulle indstilles indtil 30. marts. Senere kom der endnu en udmelding om, at suspenderingsperioden blev forlænget frem til 13. april.

LÆS OGSÅ: Fagbevægelsen: Nu er turen kommet til de ledige

I suspenderingsperioden er det dog frivilligt, om borgeren ønsker at deltage. Derfor er der ikke lovhjemmel til at sanktionere borgeren, hvis denne ikke ønsker eller tør deltage med risiko for sit liv og helbred.

Men alligevel spøger 225 timers-reglen.

Medlemmer af Facebookgruppen Jobcentrets Ofre melder klart ud, at de ikke desto mindre stadig under coronakrisen sanktioneres med virkning i deres udbetalinger den 31. marts 2020, hvis de ikke lever op til reglen.

Ministeren bør straks skrive ind i bekendtgørelsen om suspension af den aktive beskæftigelsesindsats under karantænen, at 225 timers-reglen naturligvis stilles i bero ligesom dagpengeperioden
Kim Madsen

Det her kan beskæftigelsesministeren ikke være bekendt.

Det sker nemlig ikke som følge af 'fejl' i jobcentrenes forvaltningspraksis. Jobcentrene gør her, som de skal. Så indtil ministeren og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) kommer med en fortolkning af 225 timers-reglen, vil syge borgere på kontanthjælp fortsat blive sanktioneret herfor.

Hvis man er fritaget for at søge arbejde, så får man ikke et job. Alligevel sanktioneres man for ikke at opsamle jobtimer. Det hænger jo ikke sammen.

BORGERNE MANGLER et klart svar fra beskæftigelsesministeren. Jeg har søgt svar hos ministeren og ordførere på Christiansborg, og det forlyder, at flere er enige med mig. Peter Hummelgaard Thomsen har dog ikke "haft tid" til at gøre noget ved det endnu, eller også er der bare ikke enighed blandt Folketingets partier om regelsættet.

Jeg har også søgt svar i Københavns Jobcenter og fornemmer, at de er enige med mig i, at suspenderingsperioden er en nul-bon på lige fod med en sygemelding. Under sygemelding er man undtaget 225 timers-reglen. Men jobcenter, ydelsesservice og K-kassen er nødt til at sanktionere borgerne - regler er regler, indtil ministeren siger noget andet.

LÆS OGSÅ: Hej røvhuller: 31.000 har set Kims videokritik af jobcenteret

Jeg gentager: Dette kan beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard ikke være bekendt. Ministeren bør straks skrive ind i bekendtgørelsen om suspension af den aktive beskæftigelsesindsats under karantænen, at 225 timers-reglen naturligvis stilles i bero ligesom dagpengeperioden.

LÆS OGSÅ: Socialrådgiverformand: Der er ikke job til folk på kontanthjælp