Kaos i behandling af skilsmissesager

25. aug 2008
Det er kaos, og det tager alt for lang tid. Sådan lyder kritikken af behandlingen af sager om skilsmisse og forældremyndighed. Og det går ud over de berørte børn.

Børn af stridende skilsmisseramte forældre lever måned efter måned i usikkerhed om, hvem de skal bo hos, hvor de skal bo, og hvor ofte de kommer til at se den forælder, de ikke skal bo hos.

For i landets statsforvaltninger og ved domstolene er sagsbehandlingen i sager om skilsmisse, samvær og forældremyndighed både kaotisk, lemfældig og langsommelig. Det påpeger en række oprørte familieadvokater i fagbladet Advokaten.

- Post bliver ikke besvaret og advokater får ikke besked om vigtige møder, siger formand for Danske Familieadvokater Anja Cordes. Hun mener, at sagsbehandlingen er blevet både langsommelig, overfladisk og fuld af fejl.

Belaster børnene

Også familieadvokat Pia Deleuran er bekymret.

- Vi oplever, at helt grundlæggende juridiske grundsætninger og etiske regler ikke bliver overholdt i sagsbehandlingen, siger hun.

Og det går ud over børnene, der bliver påført en unødig stor belastning med mange måneder i uvished, påpeger familieterapeut i Børns Vilkår Bente Boserup.

Den kritisable sagsbehandling er opstået i kølvandet på den nye forældreansvarslov, der trådte i kraft den 1. oktober 2007. Ifølge den skal børnene nemlig inddrages, hvis forældrene ikke kan blive enige og eventuelt også en børnesagkyndig. Og det tager tid.

Ifølge direktør i Statsforvaltningen Midtjylland er det derfor helt naturligt, at sagsbehandlingstiden er længere i dag end tidligere.

- Der skal jo ske mere i sagerne hos os end før reformerne, siger direktør Torben Sørensen.

Men der arbejdes på at forbedre sagsbehandlingstiden. I Statsforvaltningen i Hovedstaden er der for eksempel blevet indført en ny måde at organisere arbejdet på, sådan at sagbehandlingstiden skulle bedre sig.

Mails i stdet for breve

Derudover arbejdes der på at få telefonsystemet, som har været ramt af tekniske problemer til at køre bedre – og på at bruge mails fremfor breve til at aftale mødedatoer.

Formand for familieadvokaterne mener imidlertid, at politikerne også bliver nødt til at sætte nogle penge af til problemet.

- Man kan ikke politisk lave sådan en lovændring uden samtidig at kaste millioner af kroner oveni til flere ressourcer, siger Anja Cordes.

faktaboks

Færre skilles

I 2007 blev 14.066 ægtepar skilt.

Det er et fald på 1,9 procent i forhold til året før.

Men der hersker kaos for børnene i de familier, hvor mor og far skal skilles, fordi en ny lov fra 1. oktober 2007 får sagerne til at trække ud.