Kaos før reform: Kuk i kæresters kontanthjælp

30. jan 2014, 11:40
Krav om kæresters lønsedler betyder, at kommuner først kan fastsætte størrelsen af kontanthjælp i månedens sidste dage. Derfor aner 12.000 arbejdsløse ikke, hvor mange penge de har til februar. Flere vil få kontanthjælp med en uges forsinkelse.

Omkring 12.000 kontanthjælpsmodtagere ved ikke, hvor mange penge de har på kontoen, når huslejen og licensen skal betales i starten af februar.

En stor del af dem må tilmed forberede sig på, at kontanthjælpen bliver forsinket med en uge eller længere.

Det tyder dermed på en kaotisk start for regeringens reform af kontanthjælpssystemet, når de første ydelser skal udbetales efter de nye regler i morgen - fredag den 31. januar.

Ifølge Dansk Socialrådgiverforening kommer mange kommuner til at halte bagefter med udbetalingen af kontanthjælp.

"Ude i kommunerne hersker der lige nu en slags implementeringskaos. Mange socialrådgivere frygter den 31. januar, fordi den nedsatte eller manglende udbetaling uundgåeligt kommer til at fremkalde stærke reaktioner," siger formand Majbrit Berlau.

"Folk ringer og er skrækslagne"

Det er de nye regler om gensidig forsøgerpligt for samlevende kærester, der skaber kaos.

Ifølge loven afgøres kontanthjælpens størrelse nemlig efter partnerens aktuelle indtægt. Kommunerne kan altså først fastsætte størrelsen i månedens allersidste dage, når kæresten får sin lønseddel.

Det får lige nu telefonerne til at gløde på det uafhængige rådgivningscenter Settlementet i København.

"Vi har fået henvendelser fra hele Sjælland. Folk ringer og er skrækslagne, fordi de ikke ved, hvad der sker sidst på måneden. Der er en udbredt uklarhed særligt med hensyn til den gensidige forsørgelse," siger socialrådgiver Rikke Posborg.

Hun forventer, at der bliver trængsel i RKI (register over dårlige betalere, red.) i takt med, at reformen slår igennem.

To ud af tre har intet hørt

En rundspørge på Facebook-gruppen 'Gensidig forsørgelsespligt - nej tak' bekræfter, at der hersker udbredt uvished om konsekvensen af de nye regler.

254 kontanthjælpsmodtagere har tirsdag og onsdag svaret på, om de har fået klart svar fra deres kommune om størrelsen på deres kontanthjælp.

196 personer - eller flere end to ud af tre - ved endnu ikke, hvor meget de har at gøre godt med i februar.

Ifølge Dansk Socialrådgiverforening er det ikke startvanskeligheder.

"Lønsedler kommer først den sidste dag i måneden, så det er ikke en mulighed at overholde loven og samtidig foretage en rettidig udbetaling til borgerne. Uden tilpasning vil det blive ved med at være et problem," siger Majbrit Berlau.

Nogle kommuner holder fast i kravet om lønsedler, før de vil udbetale penge, mens andre udbetaler kontanthjælp med et krav om tilbagebetaling, hvis en beregning efterfølgende kræver det.

SF: Det er en skandale

I Folketinget vækker det harme, at arbejdsløse ikke får deres kontanthjælp til tiden.

"Det er en skandale. Folk skal jo betale husleje den 1. februar, og så nytter det ikke noget, at de først får pengene for eksempel den 7. februar. Det er rystende," siger Eigil Andersen, beskæftigelsesordfører for SF.

"Kontanthjælpsmodtagere skal ikke vente. Vi andre vil jo heller ikke vente på vores løn. Længere er den ikke," siger Leif Lahn Jensen, beskæftigelsesordfører for Socialdemokratiet.

De to påpeger, at loven blev vedtaget før sommerferien, og at den derfor ikke kan komme bag på kommunerne.

Jacob Bundsgaard (S), der er formand for Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget i Kommunernes Landsforening, afviser at kommentere på sagen med henvisning til, at det er et administrativt problem.