Johanne kræver ministersvar om flygtninge

28. nov 2013, 14:45
Kommunernes indsats over for traumatiserede flygtninge halter. Ø vil vide, hvad ministeren vil gøre ved det.

Enhedslistens partiformand og integrationsordfører, Johanne Schmidt-Nielsen, kræver svar om traumeindsatsen på flygtningeområdet fra social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen (SF).

Det sker, efter at Ugebrevet A4 i dag har beskrevet, hvordan traumatiserede flygtninge cykler rundt i det kommunale system uden at få den hjælp, de har brug for.

”Jeg håber, at regeringen tager problemet alvorligt. Derfor har jeg spurgt Annette Vilhelmsen, hvad man kan gøre for at løse det. Der er åbenlyst behov for en langt mere koordineret indsats,” siger Johanne Schmidt-Nielsen.

I et såkaldt udvalgsspørgsmål kræver Johanne Schmidt-Nielsen ministerens svar på ’hvad regeringen vil gøre for at sikre, at de forskellige kommunale afdelinger i højere grad koordinerer indsatsen, og om ministeren finder den kommunale opdeling mellem jobcenter og socialforvaltning hensigtsmæssig i indsatsen for at hjælpe traumatiserede flygtninge’.

I Ugebrevet A4’s artikel kritiseres kommunerne for, at målet om at få flygtningene i beskæftigelse vejer tungere end ønsket om at give dem den behandling, de har brug for. Det problem genkender Johanne Schmidt-Nielsen.

”Det meget stærke fokus på kun at gøre ting, der orienterer sig mod beskæftigelse, har haft voldsomme konsekvenser for flygtninge. Der er behov for at erkende, at fokus på beskæftigelse ikke altid kan stå forrest,” lyder det fra partiformanden.

Lovgivning blokerer for tværfaglig indsats

Kommunernes manglende koordinering skyldes et lovmæssigt krav om, at kommunale afdelinger som eksempelvis jobcenter og socialforvaltning skal være fysisk og organisatorisk adskilt. Det gør det svært for kommunerne at samarbejde på tværs, selvom det netop er en tværfaglig indsats, flygtningene har brug for.

Derfor skal ministeren også se på, om den nuværende struktur i kommunerne overhovedet giver mening, mener Johanne Schmidt-Nielsen.

”Det er et problem, at skellet mellem jobcenteret og den sociale indsats er så skarpt. Man kan ikke skille tingene ad.”

Derfor opfordrer hun til, at ministeren lader sig inspirere af de klinikker rundt om i landet, der allerede nu formår at arbejde sammen på tværs. Blandt andet ved at ansætte socialrådgivere.

”Jeg synes, det er en åbenlyst god ide at få et indvandrermedicinsk tilbud, hvor man arbejder på tværs af fagskel, i samtlige regioner,” siger Johanne Schmidt-Nielsen.

Det ville betale sig på langt sigt, pointerer partiformanden.

”Både for samfundet som helhed og den enkelte ville der være åbenlyst store gevinster ved at få en mere sammenhængende indsats,” siger Johanne Schmidt-Nielsen og fortsætter:

”Vi risikerer, at problemerne går videre til næste generation, hvis vi ikke får sat ordentligt ind.”