Jobfirmaers fede fidus: Ansætter arbejdsløse

24. sep 2011
Private jobfirmaer scorer bonus på at skaffe ledige aktivering eller job hos dem selv. Ekspert kaldet det en smart fidus, mens fagforeninger er bekymrede.

Når en arbejdsløs tropper op til kontrolsamtale hos et privat jobfirma, kan jobkonsulenten meget vel være sidekammeraten fra sidste uges kursus i CV-skrivning.

Det er udbredt blandt de såkaldt anden aktører at skaffe arbejdsløse i aktivering eller job hos dem selv. Og når de gør det, vanker der større bonus fra kommunen.

Ifølge brugerne af Avisen.dk's Facebook-gruppe 'Arbejdsløse er ikke idioter' er det normalt at støde på jobkonsulenter, der indtil for nylig selv var tilknyttet jobfirmaet som ledige.

For eksempel mødte en bruger fire jobkonsulenter hos jobfirmaet Integro i Frederikssund, der alle var rekrutteret fra de lediges rækker.

Avisen.dk har foretaget en rundspørge blandt 28 jobfirmaer. Kun syv har ønsket at svare på, hvor mange af deres "egne" ledige, de har har ansat i job, løntilskud eller virksomhedspraktik.

De syv jobfirmaer har tilsammen 527 ansatte eller aktiverede. 39 af dem har de fundet i deres egne arbejdsløshedskøer.

Ekspert: En økonomisk fidus

75 procent af indtjeningen for private jobfirmaer afhænger af, om de får sat de arbejdsløse i sving. Et rigtigt job udløser fuld bonus fra kommunen, mens løntilskud udløser halv bonus.

Arbejdsmarkedsforsker Flemming Larsen fra Aalborg Universitet kalder jobfirmaernes rekruttering i egne rækker for ”en økonomisk fidus”.

”Udover den oplagte mulighed for at spotte en ny talentfuld medarbejder via egne forløb, så kan den anden aktør have et økonomisk incitament til at ansætte de ledige, de har til opgave at få i arbejde,” siger Flemming Larsen, der er lektor ved Center for Arbejdsmarkedsforskning.

Fagforening: Lugter langt væk af kassetænkning

De private jobfirmaer nyder generelt ikke stor respekt blandt fagforeningerne, og her kigger flere skævt til rekrutteringsfidusen.

"Der har længe været en mærkelig trafik i den retning. Og jeg er bange for, at det styrker den generelle opfattelse af, at mødet med jobfirmaets medarbejdere er nedladende, ligegyldigt og formålsløst," siger Bettina Post, der er formand for Dansk Socialrådgiverforening.

De højtuddannede DJØF'ere skal ifølge loven sluses direkte ud til en privat aktør, når de går arbejdsløse. Men en undersøgelse blandt 1.640 ledige medlemmer viser, at 53 procent ikke finder indsatsen kompetent. Arbejdsmarkedspolitisk chef Lars Munck vurderer, at rekrutteringen af personale direkte fra egne stolerækker går ud over kvaliteten i beskæftigelsesindsatsen.

"Selvfølgelig får man øje på nye talenter, når man beskæftiger sig med ledige. Men det er bekymrende, hvis det forekommer i bredt omfang, og det lugter langt væk af kassetænkning," siger han.

Problematikken vækker også bekymring i HK Kommunal, der repræsenterer mange af de medarbejdere, der arbejder på jobcentre og i private jobfirmaer.

"Der er i forvejen for meget spekulation i arbejdsløse. Det er problematisk, hvis der også spekuleres i at ansætte og aktivere ledige hos de private aktører. Det er en problemstilling, vi vil tage op i HK," siger Jan Bolvig, der er næstformand i beskæftigelsesudvalget.

Jobcentre kender også fidusen

Også i de kommunale jobcentre bliver ledige stole i stor stil fyldt op med arbejdsløse, som jobcentrene har til formål at få i arbejde. Her er det ikke en kontant bonus, men en klækkelig besparelse for kommunen, der er motivationen.

Kommunerne får nemlig refunderet en større andel af dagpengene fra staten, hvis en ledig er i enten løntilskud eller praktik.

På jobcentret i Skive er syv ud af cirka 30 ansatte tidligere ledige, der er startet som ansat i løntilskud eller virksomhedspraktik.

Men centerleder Bjørn Holmgaard afviser, at statens dagpengerefusion spiller en rolle.

"Den virkelige refusion for kommunen ligger i at få folk i arbejde. Det giver en seks gange så stor gevinst sammenlignet med en ledig i aktivering," siger han.

Privat jobfirma: Ansættelse gennem et nåleøje

Et af de private jobfirmaer, der har ansat arbejdsløse fra egne forløb som jobkonsulenter, er Konsulenthuset ballisager a/s. Her siger direktør Morten Ballisager:

”Vi har aldrig ansat personer via vore rådgivningsforløb uden om vores normale rekrutteringsproces. Vi har fire medarbejdere hos os, som har været i rådgivningsproces hos os, men de har i alle tilfælde måttet kæmpe sig igennem nåleøjet blandt andre ansøgere, som har reflekteret på det givne stillingsopslag.” 

Morten Ballisager understreger, at tre af de fire medarbejdere inden ansættelse havde ”omfattende erfaring med beskæftigelessrådgivning eller rekrutteringsprocesser”.

Klienter som klientbehandlere

I Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget i Kommunernes Landsforening er man aldrig stødt på rekrutteringsfidusen. Avisen.dk's undersøgelse giver dog ikke umiddelbart anledning til alarm.

"Anden aktør har jo "first pick" til de dygtige kandidater, så det kan ikke overraske, at de engang imellem ansætter fra egne rækker. Men det er klart, at det ikke er et sundhedstegn, hvis klienter bliver klientbehandlere i større stil," siger Carsten Kissmeyer (V), der er borgmester i Ikast-Brande Kommune.

Vores research

- Avisen.dk har spurgt 28 private jobfirmaer, i hvilket omfang de selv ansætter deres arbejdsløse.

- Syv har svaret på spørgsmålene, mens yderligere fem har fortalt om deres rekrutteringsprocesser uden at angive konkrete tal. De resterende firmaer har ikke svaret.

- Derudover har Avisen.dk forhørt sig hos kommunale jobcentre samt nuværende og tidligere arbejdsløse.