Jobcentre skal spotte fede job i nabokommuner

22. jan 2014, 04:00
Kommunal kassetænkning spænder ben for arbejdsløse. Nu anbefaler Kochudvalget at skrue på statens tilskud til kommunerne, lige som 812 jobklynger skal tvinge jobcentre til at tænke på andre end sig selv.

Jobcenteret i Tårnby har godt styr på jobmuligheder i lufthavnen, men kommer til kort, når højtuddannede ledige søger vejledning om job i nabokommunen København.

Landets 94 kommunale jobcentre er blevet massivt kritiseret for ikke at ville kigge ud over kommunegrænsen efter job til ledige.

Nu vil regeringens ekspertudvalg sætte en stopper for kommunal kassetænkning og tvinge kommunerne til at jagte job på tværs af bygrænser.

Det fremgår af Carsten Koch-udvalgets anbefalinger til en reform af beskæftigelsessystemet, som i mandags blev lækket til pressen.

Anbefalingen bakkes op af hovedforbundet LO, som repræsenterer over en million lønmodtagere.

"Det er rigtig godt. Vi kunne næsten ikke have skrevet det bedre selv," siger LO-sekretær Ejner K. Holst.

Snorksover, når der er job i nabokommunen

I dag har hvert jobcenter sit eget beskæftigelsesråd, hvor erhvervslivet og fagforeninger drøfter, hvor der er job i kommunen.

Men når der for eksempel mangler folk til off shore-industrien i Esbjerg, når nyheden ikke ud til nabokommunerne - som derfor ikke reagerer ved at efteruddanne ledige til disse job.

"I dag er der ikke systematisk og koordineret samarbejde mellem jobcentre på tværs af kommunegrænser, når virksomheder henvender sig for at få hjælp til at besætte konkrete jobåbninger," konkluderer Koch-udvalget.

Anbefalingen lyder på at lukke de lokale beskæftigelsesråd og oprette 8-12 'Tværgående Arbejdsmarkedsråd'. Regionale beskæftigelsesklynger, hvor erhvervsliv, fagforeninger, uddannelsesinstitutioner og jobcentre kan koordinere indsatsen.

Derudover foreslår Koch-udvalget at skrue på statens tilskud til kommunerne, så de ikke længere belønnes for at overholde krav om samtaler, jobkurser og aktivering for ledige - men kun for at skaffe den ledige i job.

3F vil bulldoze jobcentre

I fagforbundet 3F havde formand Per Christensen foretrukket, at regeringen kørte en bulldozer gennem de kommunale jobcentre, men er dog optimistisk ved udsigt til nye beskæftigelsesklynger.

"Vi kan ikke leve med, at de ledige skal finde sig i så forskellig behandling. Det er jo tudetosset, at vi i det her land -  som man i hvert fald om natten kan køre over på fire timer, har 94 forskellige måder at føre beskæftigelsespolitik på," siger han.

HK Hovedstaden erfarer ofte, at jobcentrene spænder ben for ledige, hvis deres ambitioner rækker om på den anden side af bygrænsen.

"Der er jo en grund til, at jobcenterchefen altid bor dør om dør med kommunens økonomichef. Det er forrykt, at kommunerne driver købmandskab på bekostning af ledige - det skal vi væk fra," siger formand Christian Grønnemark.

Kommunernes Landsforening (KL) afviser, at jobcentrene spænder ben for hinanden, men byder de nye initiativer velkommen.

"Der findes allerede i dag et stærkt økonomisk incitament i at tænke på tværs af kommunegrænser. For den store økonomiske gevinst ligger jo i, hvis man kan få en ledig i beskæftigelse. Spørgsmålet er, om vi kan gør det endnu bedre, og det tror jeg på, at vi kan," siger Jacob Bundsgaard (S), der er borgmester i Aarhus og formand for arbejdsmarkedsudvalget i KL.

NYE TIDER FOR LEDIGE
  • På få år har systemet for arbejdsløse gennemgået store forandringer.
  • I skyggen af finanskrisen og stigende arbejdsløshed er dagpengeperioden blevet sat ned fra fire til to år.
  • Samtidig er vilkårene for ledige på kontanthjælp og sygedagpenge også forandret af store politiske reformer.
  • Regeringen har bedt et ekspertudvalg under ledelse af Carsten Koch om at komme med anbefalinger til en ny reform af beskæftigelsessystemet.
  • Nu er rapporten på trapperne, og regeringen starter om kort tid forhandlinger om den nye reform.
  • Avisen.dk følger sagen.