Jobcentre og uddannelser skal smedes sammen

11. dec 2013, 11:45
Tusinder af unge dropper skolen og ryger på kontanthjælp. Hvis det skal stoppes, skal der være bedre samarbejde mellem skoler og jobcentre.

Et bedre samarbejde mellem jobcentre og uddannelsesinstitutioner er alfa og omega, hvis der skal sættes en stopper for, at stadig flere unge dropper ud af en uddannelse og havner på kontanthjælp.

Det vurderer ungeekspert i CABI, Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats.

“Det handler om at få fat i de unge, inden de får en social deroute på kontanthjælp,” fastslår Jesper Pedersen, ungeekspert i CABI, Center for Aktiv Beskæftigelsindsats.

Og der ligger en stor opgave i, at få de to institutioner til at samarbejde, mener han.

“Det tværsektionelle samarbejde er svært. Uddannelserne er uafhængige og har deres uddannelsesmål. Jobcentrene har et andet fokus. De skal samarbejde,” siger han.

Men hvis ikke, der investeres i samarbejdet, vil den onde spiral for landets dårligst stillede unge fortsætte. Alene i det seneste år har unge skiftet SU’en ud med kontanthjælp 21.845 gange. For fire år siden var tallet kun 7.373, skriver Ugebrevet A4.

Slagelse samler indsatsen over for unge

Slagelse er en af de kommuner, der har haft en meget kraftig stigning i unge, som dropper ud af uddannelse og havner på kontanthjælp. I løbet af det seneste år, er det sket hele 644 gange.

Slagelse forsøger derfor nu at komme problemet til livs ved at flytte indsatsen til de unge ledige til et nyt ungehus, der ligger klos op af uddannelsesinstitutionerne. I ungehuset sidder vejledere fra de forskellige uddannelser sammen med sagsbehandlere fra jobcentret.

“Samarbejde mellem jobcenter og uddannelser er et must. I Ungehuset lærer vi hinanden bedre at kende. Vi vil det samme, når det gælder de unge, men vi har forskellig økonomi, kulturer og skal leve op til forskellige mål. Derfor ser vi Ungehuset som en styrkelse af indsatsen,” fortæller Anne Bahn Eghøje, afdelingschef for jobcentret.

Forberedelse er ikke nok

Efter nytår træder kontanthjælpsreformen i kraft, og så bliver mange unge under 30 år pålagt at uddanne sig. For øjeblikket arbejder mange kommuner med forberedelsesforløb, som skal hjælpe unge arbejdsløse ind på en uddannelse. Men gode introduktionsforløb er ikke nok, advarer Anne Görlich, ph.d. i sårbare unge og uddannelse fra Center for Ungdomsforskning.

“Man kan lave nok så fantastiske brobygningsforløb, men det nytter ikke hvis de unge efterfølgende kommer ud på uddannelser, hvor de ikke bliver inkluderet; så kan forberedelsen være ligegyldig,” understreger hun.

Få et fælles mål

CABI’s ungeekspert Jesper Pedersen anbefaler, at jobcentrene tænker langsigtet og udnytter deres netværk til de lokale virksomheder. For eksempel kunne man sikre, at der er praktikpladser til rådighed for de unge, som bliver pålagt at uddanne sig. På den måde kan man undgå, at de unge dropper ud af erhvervsskolen, fordi de ikke kan komme i praktik.

CABI understreger, at effekten er større, når man arbejder sammen, end hvis uddannelsesinstitutioner og jobcentre på skift kontakter virksomheder.