Jobcentre misinformerer om regler for akutjob

21. jan 2013, 10:10
Tro ikke på alt, hvad dit jobcenter siger. Mange oplyser fejlagtigt, at ledige ikke er omfattet af akutjobordningen, når de løber tør for dagpenge. Det betyder i værste fald, at udfaldsramte går glip af job.

Det er en udbredt misforståelse på de kommunale jobcentre, at langtidsledige falder ud af akutjob-ordningen i det øjeblik, de løber tør for dagpenge.

Mange jobcentre oplyser fejlagtigt, at arbejdsgivere ikke kan indløse den såkaldte 'akutbonus' på 25.000 kroner, hvis de ansætter en ledig, som lige er løbet tør for dagpenge.

Hvis de 17.000-23.000 ledige, som forventes at miste dagpengeretten i første halvår af 2013, tager det budskab for gode varer, risikerer de at miste de fordele, som akutjob-ordningen giver dem.

Sådan lyder advarslen fra A-Kassernes Samvirke.

"Det kan have uheldige konsekvenser. Det kan jo betyde, at personer, som søger akutjob, ikke får det, fordi de undlader at informere arbejdsgiveren om, at der følger tilskud med," siger Verner Sand Kirk.

Tre sagsbehandlere tog fejl

Ifølge Arbejdsmarkedsstyrelsen omfatter akutjob-ordningen ledige, der modtog dagpenge den 1. oktober 2012, og som efter ophør af dagpengeretten fortsat er medlemmer af en a-kasse.

Det var dog ikke beskeden, da Pernille Hjort, der netop har opbrugt sin dagpengeret, var til møde på sit jobcenter i Hillerød.

Her insisterede tre forskellige sagsbehandlere på, at hun ikke længere var omfattet af akutjob-ordningen.

"Jeg holdt på mit. Først da den person, der skulle forestille at være ekspert i akutjob, ringede til sin chef, fandt de ud af, at jeg havde ret," siger hun.

Jobcenterchef i Hillerød, Stine Hollensted, vil ikke udtale sig om den konkrete sag.

"Generelt kan jeg sige, at mit personale dagligt administrerer store lovgivningsområder og mange lovændringer. Jeg vil ikke afvise, at der sker fejlvurderinger omend vi bestræber os på, at det ikke sker. Men når vi begår fejl, lærer vi af dem og retter selvfølgelig overfor borgeren," siger hun.

"Bare synd for din arbejdsgiver"

Efter oplevelsen på jobcentret i Hillerød ringede Pernille Hjort til tre tilfældige jobcentre. Kun ét var i stand til at svare korrekt på spørgsmålet.

For at efterprøve påstanden har Avisen.dk ringet til fire andre tilfældige jobcentre. I den tro, at de taler med en udfaldstruet dagpengemodtager oplyser alle fire fejlagtigt, at virksomheder ikke kan få akutbonus ved at ansætte en person, der har opbrugt dagpengeretten.

"Hvis vi nu siger, at du faldt ud af dagpengesystemet i går, og får job i morgen, er det bare synd for din arbejdsgiver," forklarer en sagsbehandler fra Skive Jobcenter.

A-kasser: Regler skal skæres ud i pap

Ifølge Arbejdsmarkedsstyrelsen er det a-kassernes opgave at vejlede deres medlemmer om muligheden for at søge akutjob.

"På given foranledning vil vi på vores hjemmeside præcisere, at også kontanthjælpsmodtagere kan være omfattet af målgruppen, forudsat de stadig er medlem af a-kassen," skriver styrelsen i en mail til Avisen.dk.

Verner Sand Kirk fra A-kassernes Samvirke indvender, at ledige måske slet ikke spørger i a-kassen, hvis først de har fået forkert information på jobcentret.

"Såfremt denne her stikprøve tegner et billede af situationen generelt, ligger der en klar opgave for KL og Arbejdsmarkedsstyrelsen i at forklare reglerne, så vi undgå flere misforståelser," siger han.

Sådan er reglerne

Fra "Aftale om akutjob" indgået mellem regeringen, DA, KL og Danske Regioner den 24. oktober 2012:

 

"Målgruppen for stillingerne omfatter ledige, der i perioden 1. oktober 2012 til 1. april 2013 har 3 måneder eller mindre tilbage af dagpengeperioden, samt personer, der frem til 1. juli 2013 opbruger den samlede dagpengeperiode og fortsat er ledige. Ordningen med akutjob gælder frem til 1. juli 2013."

 

Fra lov nummer 1033 af 07/11/2012 ("Lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere"):

 

"Loven finder anvendelse på ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, hvis dagpengeret udløber inden for højst 13 uger i perioden fra den 1. oktober 2012 til den 1. april 2013 og senest den 30. juni 2013."

 

Det vil kort sagt sige, at akutjob-ordningen omfatter ledige, der modtog dagpenge den 1. oktober 2012, og som efter ophør af dagpengeretten fortsat er medlemmer af en a-kasse.