Jobcenter sendte Dianas sygepapirer til Berit

27. dec 2011, 11:30
Berit Østerballe har to gange fået tilsendt dybt personlige oplysninger om Diana Ankersen med posten fra jobcenteret.

Berit Østerballe og Diana Ankersen havde mødt hinanden på et aktiveringskursus i Silkeborg, men de havde aldrig troet, de skulle komme til at kende hinanden så godt, som Silkeborg Kommune har sørget for.

Da Berit Østerballe modtog sine sagspapirer med posten fra jobcenteret, fik hun et ark med personlige oplysninger om Diana Ankersen med i købet. Ikke bare én gang, men to gange indenfor få måneder.

Udover navn og adresse indeholdt papirerne blandt andet CPR-nummer og lægelige oplysninger.

”Jeg mister tilliden til systemet, når det sker, især når det sker to gange. Det er simpelthen ikke i orden,” siger Diana Ankersen.

Et enormt tillidsbrud

37-årige Diana Ankersen kom i kontakt med jobcenteret, da hun blev fyret fra sit arbejde som SOSU-assistent på grund af rygproblemer. I forbindelse med sin genoptræning var hun i et træningscenter i Silkeborg, hvor Berit Østerballe også kom, fordi hun var sygemeldt.

En dag i april kom Berit Østerballe hen til Diana Ankersen med en noget mærkelig besked: 'Jeg har fået tilsendt dine papirer med posten fra jobcenteret.'

”Jeg blev chokeret,” husker Diana Ankersen.

”Det er virkelig ikke i orden. Jeg føler mig krænket. Det er nedværdigende og et enormt tillidsbrud fra kommunens side. Jeg kan ikke lade være med at tænke over, hvad Berit nu ved om mig, og hvad hun gjorde med papirerne,” siger hun.

Berit Østerballe henvendte sig til jobcenteret, da hun modtog de forkerte papirer, og jobcenteret bad hende smide dem ud, hvilket hun gjorde.

Diana Ankersen henvendte sig også selv til jobcenteret, der beklagede fejlen og lovede, at det ikke skulle gentage sig.

”Jeg gjorde ikke yderligere ved det, for jeg regnede med, at det var en afsluttet sag.”[pagebreak]
Helt paf

Nogle måneder senere – en dag i september - var Diana Ankersen i supermarkedet i Kjellerup udenfor Silkeborg. Her stødte hun på Berit Østerballe, og de faldt i snak. Berit Østerballe fortalte, at hun igen havde fået tilsendt de samme papirer i Diana Ankersens sag en måned tidligere.

”Jeg blev først helt paf. Og bagefter virkelig vred. Hvordan i alverden kan det ske to gange? Det giver jo ikke nogen mening,” siger hun.

Da hun modtog de forkerte papirer, henvendte Berit Østerballe sig igen til jobcenteret. De bad hende tilintetgøre dem, så det gjorde hun.

Men jobcenteret tog ikke kontakt til Diana Ankersen for at fortælle, at de havde gentaget brøleren.

”Det er for groft, at kommunen ikke selv henvender sig for at gøre mig opmærksom på det. Man kan selvfølgelig sige, at jeg havde været lykkeligere uden at vide det, men jeg mener nu, jeg har ret til at blive orienteret, når den slags sker. Det er da det mindste, man kan gøre,” siger Diana Ankersen.

Rent juridisk har hun ret. Ifølge lektor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet Sten Bøsing følger det af Datatilsynets praksis, at kommunen skal orientere personer, hvis oplysninger er havnet på forkerte hænder.

Enormt uprofessionelt

Ifølge jobcenterets forklaring til Diana Ankersen skyldtes fejlen, at hendes papirer ved en fejl var kommet til at ligge i bunken med Berit Østerballes papirer. Derfor kom de med, da jobcenteret sendte kopier af Berit Østerballes papirer med posten. De to kvinder havde ellers ikke den samme sagsbehandler.

”Det er enormt uprofessionelt. Jobcenteret har med mange personfølsomme oplysninger at gøre, og så bør den slags ikke ske. De har endda haft en chance for at rette op på det, fra det skete første gang, men har ikke fået det i orden.”

Diana Ankersen har for tre måneder siden bedt Jobcenter Silkeborg om en skriftlig undskyldning, så hun har dokumentation for, hvad der er foregået, hvis det skulle ske igen.

Undskyldningen har hun endnu ikke fået, og hun er ikke tvivl om dommen over jobcenteret:

”Hvis det havde været på mit arbejde, det var sket, havde det været fyringsgrund. Jeg føler mig rigtig dårligt behandlet.”

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Jobcenter Silkeborg.