Jeg vandt over LM Wind Power

26. feb 2011, 11:45
Arbejder første sag mod LM for egen regning, uden hjælp fra 3F, og tvang LM til forlig. Han fik anerkendt arbejdsskade og fik erstatning.

Der er én ting, Per Helsinghoff, gerne vil have på det rene, inden går med til at tale med pressen:

"Det er for at hjælpe de andre, jeg gør det her," siger han til Berlingske.

Han føler intet behov for at spille fransk klovn i medierne, siger han stilfærdigt.

"For mig er giftsagen fortid. Jeg har fået min erstatning. Men det her er også historien om en rigtig dum fagforening."

Han er 47 år, har aldrig røget en cigaret i sit liv og er tidligere taekwondokæmper på topplan. Derfor løb han 14-16 kilometer tre gange om ugen, da han begyndte hos LM Wind Power i 1999.

Kvalme og hovedpine

Han støbte vindmøllevinger og kørte truck. Da hans storebror også var ansat, havde han hørt, at styrendampene - den såkaldte gule gift - kunne være hårde i begyndelsen.

"Jeg får hurtigt kvalme og hovedpine. Min bror fortalte, at det havde han også haft. Men så kommer vejrtrækningsproblemerne. Jeg bliver meget forpustet, når jeg arbejder. Der er ligesom ikke ilt nok, og jeg trækker vejret hurtigere og hurtigere. Det var en kvælende fornemmelse."

Han gik til sin læge, der gav ham binyrebarkhormonbehandling i tre-fire omgange på et år. Til sidst ville lægen ikke udskrive mere og sendte Per Helsinghoff på arbejdsmedicinsk klinik.

Afvist hos 3F

De var ikke i tvivl: Han havde fået astma - sandsynligvis fra de giftige styrendampe, som hang i hallerne hos LM. Han ville aldrig komme til at arbejde rigtigt igen.

Han tog papirerne fra arbejdsmedicinerne og sin egen læge og gik til SID i Vamdrup-Lunderskov for at få hjælp til at anmelde sin erhvervssygdom for at få erstatning.

"De afviste mig blankt. Jeg blev stjerne-tosset. Jeg havde betalt kontingent i 24 år - det var åbenbart ikke nok til at gøre mig berettiget til hjælp fra min fagforening."

Hans indtægt faldt fra ca. 450.000 kroner årligt til 130-140.000 kroner, og hans hus gik på tvangsauktion. Men Per Helsinghoff var stædig - han ville have sin ret.

Hyrede advokat

Han ønskede, at staten anerkendte hans arbejdsskade, og han ønskede, at stille LM Wind Power til ansvar. Derfor hyrede han en advokat i Esbjerg. Advokat Rikke Omme. Hun tog sagen, selv om Per ikke havde nogen penge.

"Jeg havde aldrig kunne køre sagen uden Rikke. Det er så langsommeligt og opslidende et system. Man har ikke en chance alene. Man er virkelig så syg, at man ikke kan søge andet arbejde. Man står med hus, bil og det hele. Rikke har været fremragende."

I 2009 fik han anerkendt sin astma som en erhvervsbetinget lidelse og fik udbetalt en klækkelig erstatning. Hans erhvervsevne er nedsat til 50 procent på grund af astmaen, og han har i dag et fleksjob på en efterskole.

Stævnede LM

Bagefter stævnede han LM Wind Power, som skulle holdes ansvarlig. Men kort før sagen skulle for retten, tilbød LM Wind Poweret forlig.

"Det kan godt være, jeg blev lidt blød. Men de betalte jo det beløb, jeg kunne forvente at opnå ved en dom. De var selvfølgelig bare interesseret i ikke at få en dom."

Advokat Rikke Omme er forundret over, at SID, der i dag hedder 3F, ikke førte sagen.

"Jeg synes jo, den var meget klar. Beskrivelserne af arbejdsforholdene på virksomheden var virkelig rystende, og jeg havde lidt svært ved at tro, at noget sådan foregik i Danmark. Jeg havde flere samtaler med andre tidligere ansatte - der skulle vidne i sagen - og deres beskrivelser var entydige."

Per Helsinghoff opfordrer sine tidligere kolleger, som også er syge i dag, til at stå frem:

"Nu håber jeg, at alle de andre LM-medarbejdere, der har skader fra styren, melder sig og får deres retfærdighed."

3F: Alle skal have hjælp fremover

Forbundsformand i 3F, Poul Erik Skov Christensen, er rystet over de mange ansatte, der nu står frem med en lang række sygdomme og helbredsproblemer og beretter om et giftigt arbejdsmiljø på LM Wind Power. Han er samtidig ked af, hvis nogle medlemmer ikke har fået den nødvendige hjælp i deres lokale 3F-afdeling.

”Jeg er meget forundret, hvis nogle medlemmer ikke har fået hjælp i vores afdelinger. For de skal de, og det får også generelt. Sidste år hentede vi 1,8 milliarder kroner hjem til vores medlemmer”.

”Jeg forstår ikke, at det pågældende medlem, (Per Helsinghoff, red.), ikke har fået hjælp hos vores lokalafdeling. Men det kan have årsager, der ikke er belyst endnu”.

Derfor vil 3F-formanden nu undersøge sagen nærmere i samarbejde med den lokale 3F-afdeling.

Men fremover skal alle medlemmer af 3F, der er blevet syge af at arbejde for LM Glasfiber (LM Wind Power), have den nødvendige støtte, lover 3F-formanden.

”Alle skal have hjælp af deres fagforening fremover. Når den officielle helbredsundersøgelse er klar, vil vi sende en lang række, kraftige sagsanlæg ned over LM Wind Power”.

LÆS ARTIKLEN: 3F: ”Vi vil sende en byge af sagsanlæg mod LM”

ANMELD DIN SKADE

Alle nuværende og tidligere LM-ansatte, der er syge eller har været syge, skal hurtigst muligt kontakte Arbejdsskadestyrelsen via:

- Telefon 72 20 60 00. Sig du skal tale med chefkonsulent Rikke Nissen, der er kontaktperson i den særlige enhed, der skal undersøge LM-ansatte.

- Eller send e-mail til [email protected] – Att. Rikke Nissen.

- Du kan også selv anmelde din sygdom eller arbejdsskade via Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside: www.ask.dk. Her er et Link
til en online anmeldelsesblanket.


- Du kan også gå til din egen praktiserende læge. Lægen har pligt til at anmelde din sygdom eller arbejdsskade.

"Vi vil virkelig opfordre alle til at ringe til os, hvis de har en mistanke om, at deres helbred kan være påvirket af arbejdet for LM Wind Power (LM Glasfiber)," siger Birgitte Lyhne Broksø, pressechef i Arbejdsskadestyrelsen.

 

Tip os om LM

Har du arbejdet for LM Glasfiber (LM Wind Power), eller har du et tip om LM, så skriv til journalisterne, der står bag sagen: Jens Peter Kildevang: [email protected] eller tlf. 27 13 65 50. Eller kontakt journalist Morten Frich: [email protected]