Jeg er god nok, hvis jeg er bedre end andre

10. nov 2011
Vi er underlagt en præstationskultur, og mange har svært ved at vide, hvornår de gør det godt nok, lyder forklaringerne på, hvorfor vi stiller enorme krav til os selv.

En times arbejde om aftenen. En frokostpause foran tastaturet eller en arbejdsdag i et opskruet tempo. 

Hver tredje føler, at de skal være lidt bedre end deres kollegaer og medmennesker for at være gode nok selv. Det viser en undersøgelse, som analysebureauet Wilke har udført for Avisen.dk.

Formand for Stressforeningen, Birgitte Larsen, kalder det høje antal både velkendt og 'problematisk'.

”Ikke betryggende”

”Folk, der yder meget og kræver meget af sig selv, er ofte dem, der brænder sammen og bliver stressede. Det er ikke sundt i det lange løb at have den indstilling. På det plan er det absolut ikke betryggende,” siger Birgitte Larsen.

Når vi kræver så meget af os selv, handler det om, at vi lever i en præstationskultur, mener Birgitte Larsen:

”Du skal være den bedste, du skal have succes, og der er et drive mod, at du hele tiden yder dit bedste. Det ligger i det samfund, vi er en del af. Vi har lært at stille store krav til os selv.”

Avisen.dk har tidligere beskrevet, at 300.000 danskere går rundt med et lavt selvværd. Altså danskere, der mener, at de er mindre værd end andre mennesker.

Link: Sådan virker lavt selvværd

Både godt og skidt

Overlæge Bo Netterstrøm fra Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling Bispebjerg Hospital er enig i at vi er omgærdet af en præstationskultur.

Men han peger på, at det kun er et problem for nogle mennesker. At man føler, man skal gøre det bedre end andre, er et udtryk for, at man har ambitioner på egne vegne, lyder det.

”Det er både godt og skidt. Det er godt så længe, man føler, at man opnår det, man gerne vil. Så man får belønningen ved at anstrenge sig. Men nogle gange sker der jo det, at at man bliver skuffet over, at man ikke opnår, det man gerne vil,” siger Bo Netterstrøm.

Han fortsætter:

”De, der brækker halsen, og som jeg ser som stresspatienter, har spændt buen for hårdt. Det er nogle gange, fordi de er for ambitiøse på egne vegne og overvurderer deres formåen. Så er det, man bliver ked af det, og det kan ramme hårdt.”

Godt nok, helt fint

I Stressforeningen peger man på, at utydelige succeskriterier for det arbejde, man udfører, bærer sin del af skylden for, at hver tredje dansker føler, de skal være lidt bedre end de andre, for at være gode nok.

”Mange kender ikke grænserne for ’godt nok’, når det kommer til deres arbejde. Det er farligt, for så får man svært ved at slippe opgaven, fordi den ikke opleves som færdig,” siger Birgitte Larsen og fortsætter:

”Det er vigtigt at lære sig selv at sige: ’nu er det altså godt nok!’ Og det er også godt at være i stand til at hoppe over, hvor gærdet er lavest ind i mellem. Det perfekte findes ikke. Der vil altid være noget, der kan gøres bedre. Derfor er godt nok helt fint!”

Undersøgelsen

Enig eller uenig: Jeg skal være lidt bedre end andre, for at være god nok selv!

  • Meget uenig: 7,5 procent.
  • Uenig: 23 procent.
  • Hverken eller: 33,9 procent.
  • Enig: 25,9 procent.
  • Meget enig: 7,9 procent.
  • Ved ikke: 1,9 procent


Wilke for Avisen.dk blandt 521 respondenter over 18 år.