Itkaos koster sygehuse 688 mio. kroner

12. maj 2010
Et virvar af forældede systemer spilder lægernes tid og tvinger dem til at indtaste samme oplysninger mange gange dagligt.

688 millioner kroner på seks år. Det er prisen for den tid, læger og sundhedspersonale på danske sygehuse unødigt spilder på at taste brugernavne og koder ind på forældede it-systemer. Og det er lavt sat.

Det viser en ny rapport fra den offentlige instans Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark (SDSD). Rapporten afdækker, hvor meget tid sundhedspersonalet på landets sygehuse fra 2009 til 2014 vil have spildt på at logge ind og ud af forskellige it-systemer i forhold til kun at have ét enkelt brugerid.

Problemet er, at sygehusene i årevis har udviklet deres egne digitale programmer i stedet for at samarbejde om et fælles system. Programmer, som kræver hver deres brugernavn og indtastning af patientinformationer.

"Vi bruger mere tid foran computeren end på at tale med patienten. Det er misbrug af både lægens og patientens tid og går direkte ud over kvaliteten af behandlingen," fortæller overlæge Klaus Klausen.

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra A4 Nu her

Han har selv undersøgt spildtiden med computerbøvl på en 20 mand stor afdeling på Gentofte Hospital: 440 minutter minutter om dagen. Tid svarende til en fuld arbejdsdag, som i stedet kunne været brugt på patienterne.

Rapportens 688 millioner kroner svarer til årslønnen for 363 læger, 481 lægesekretærer, 311 sygeplejersker samt 478 fysioterapeuter, jordemødre og andet sundhedspersonale.

Kun toppen af isbjerget

SDSD-rapporten måler udelukkende den tid, det tager at indtaste for eksempel brugernavn og kodeord - altså hverken ventetid, opstart af programmer, nedbrud og andre fejl. Derfor er tallet blot en flig af et meget omfattende it-problem, fortæller Bjarne Kohl fra konsulentvirksomheden Implement, som har foretaget undersøgelsen.

"Vi har kun målt på en meget begrænset del af it-forbruget - samlet set er forbruget mange gange højere. Desuden har tallene en tendens til at undervurdere det samlede tidstab, fordi Region Nordjylland er relativt godt med på it-området i forhold til andre regioner," forklarer Bjarne Kohl, der betegner hospitalernes it-vilkår som "elendige."

I Region Sjælland har man rent faktisk ført krig mod it-kaoset og fået indført ét fælles login. Overlæge Klaus Klausen mærker tydeligt forskellen efter at have flyttet arbejdsplads fra Gentofte Hospital i Region Hovedstaden til Roskilde Sygehus i Region Sjælland.

"Før skete det, at vi måtte springe det endelige tjek af patienten over, fordi systemet fungerede så dårligt. Her bliver de lægelige ressourcer udnyttet langt bedre - jeg har mere tid til at behandle patienten. Det er for dårligt, at det er så forskelligt fra region til region," siger han.

It-direktør: Vi har mistet overblikket

It-direktør i Region Hovedstaden, Jan Kold, erkender problemet.

"Situationen i dag er ganske enkelt urimelig. Systemerne er for gamle, og personalet bruger alt, alt for lang tid på at logge ind og ud hele tiden," siger han.

Jan Kold vurderer, at der på regionens sygehuse er op til 600 forskellige systemer, som lægerne kan logge sig på:

"Vi har dokumenteret 376 systemer, men vi ved, der er flere - faktisk så mange, at vi ikke er klar over, hvor mange der er."

Lægeforeningen: Det tager tid fra patienten

I foreningen Yngre Læger kender man alt til problemerne med ind- og udlogning.

"Lad mig sige det sådan: Systemet fungerer så dårligt, at det kun kan blive bedre. Lægerne bruger rigtig meget tid på at logge ind igen og igen og igen. Og det tager tid fra patienterne," siger formand Lisbeth Lintz.

Selv om hun foretrækker computerbøvlet frem for de gammeldags papirjournaler, er it-kaoset et reelt problem. Det betyder dårligere service af patienterne, forklarer Lisbeth Lintz:

"Det er ikke sjældent, man starter sin stuegang, inden man har tjekket op på patientens status, fordi det tager for lang tid at logge ind i systemet."

Lægernes spildtid

Spildtiden, der kan fjernes ved at indføre ét login til sygehusenes it-systemer i stedet for mange forskellige, er præcis ét minut per medarbejder per dag.

I 2009 var spildtiden på 366.000 arbejdstimer på landsbasis. I 2014 vil tallet være steget til 2,8 mio. timer.

Det svarer til 688,4 mio. lønkroner. Det er årslønnen for:

  • 363 læger
  • 481 lægesekretærer
  • 311 sygeplejersker
  • 478 fysioterapeuter, jordemødre og andet sundhedspersonale.

Undersøgelsen er baseret på målinger med specialudviklet software, som har registreret alle logins på de 20 mest brugte systemer på Region Nordjyllands sygehuse over en 7-dages periode.

Vægtet på antal ansatte og forventet it-forbrug er resultatet udregnet for hele landet og fremskrevet til 2014.

Undersøgelsen er lavet af konsulentvirksomheden Implement for Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark.