Et flertal på hele ni partier blev onsdag morgen enige om at indføre mindsteløn i godstransportbranchen. Her ses Peter Hummelgaard (S), Hans Andersen (V), Bent Bøgsted (DF) og andre politikere til pressemøde tidligere i dag. Foto: Jacob Aban Kjerumgaard/Ritzau Scanpix

Mindsteløn i transportbranchen: Vrede arbejdsgivere: Bred aftale vil torpedere vores overenskomst med Krifa

15. jan, 17:25
Den politiske strid om mindsteløn for udenlandske chauffører er løst. En bred aftale blev indgået onsdag. Ifølge de borgerlige partier har man afværget en eksklusivaftale til 3F og sikret plads til andre overenskomster. Men ITD's arbejdsgiverforening kalder aftalen for et angreb mod deres overenskomst med Krifa.

Der var brede smil hos røde og blå politikere fra de i alt ni partier, der onsdag fremlagde den længe ventede aftale om mindsteløn til chauffører i Beskæftigelsesministeriet. Aftalen vil gøre det til et lovkrav, at der udbetales dansk løn på dansk asfalt - uanset om lastbilen har danske, polske, bulgarske eller rumænske nummerplader.

LÆS OGSÅ: Udenlandske ansatte lever og arbejder under kummerlige forhold: 'Behandles umenneskeligt ringe'

Men hos brancheorganisationen ITD og deres arbejdsgiverforening, ITD Arbejdsgiver, bliver der ikke smilet af aftalen. De mener, at den er til stor skade for det danske transporterhverv:

- Aftalen er et angreb på danske vognmænd i det hele taget og på ITD Arbejdsgivers overenskomst i særdeleshed. Det er problematisk i forhold til aftalefriheden, foreningsfriheden og de frie markedskræfter, at 3F's overenskomster nærmest ophæves til lov, som alle andre skal indordne sig under. Dermed får 3F særstatus på hele vejtransportområdet. Det finder jeg stærkt, stærkt bekymrende.

Sådan siger Trine S. Plesner, direktør i ITD Arbejdsgiver, som repræsenterer omtrent 100 vognmændsvirksomheder og har en overenstkomst med Krifa.

Dermed tager ITD en helt anden position end den dominerende arbejdsgiveraktør DTL - Danske Vognmænd, der repræsenterer 2.000 fragtvirksomheder. Her kan direktør Erik Østergaard ikke følge bekymringen.

Til A4 Arbejdsliv sagde Østergaard forleden, at aftalen ikke rummer noget krav om at være medlem af et fagforbund eller en arbejdsgiverforening, og at den eneste forpligtelse, han ser som arbejdsgiver, er, at folk skal aflønnes inden for samme niveau som 3F-overenskomsterne. 

3F-niveau eller ingen godstilladelse

Det centrale stridspunkt i forhandlingerne har netop været, hvordan man skulle definere det minimumsniveau for danske løn- og arbejdsvilkår, som alle vognmænd fremover skal leve op til. Arbejdsmarkedets parter i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) og Dansk Arbejdsgiverforening (DA) havde lagt op til, at niveauet ikke måtte afvige fra de mest udbredte overenkomster - hvilket vil sige 3F's med arbejdsgiverforeningerne DTL og ATL, der dækker cirka 85 procent af chaufførerne. 

I den nye aftale er den formulering ændret, så løn- og arbejdsvilkår gerne må afvige fra 3F's, så længe de ikke afviger væsentligt, fortæller beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard Thomsen (S) til A4 Arbejdsliv: 

- For overhovedet at få en godskørselstilladelse skal man følge omkostningsniveauet i de mest repræsentative overenskomster, og det er de to overenskomster, som 3F har indgået med DTL og ATL. Det er ikke nok bare at følge en overenskomst - det bliver stadig 3F's overenskomster, der lægger niveauet, og så må virksomhederne ikke afvige væsentligt fra dem.

V og DF: Alle kan være tilfredse

Med åbningen for, at man kan køre på andre lønvilkår end i 3F-overenskomster - så længe det samlede omkostningsniveau er tilsvarende - har man udryddet det centrale forbehold, der forhindrede Venstre, DF og Radikale i at stemme for aftalen. Og dermed har man bortmanet borgerlige bekymringer om, at andre overenskomster som ITD/Krifa og KA/Det Faglige Hus ville blive ugyldige. Det fortæller Venstres beskæftigelsesordfører, Hans Andersen:

- Denne aftale er med til at sikre reelt frit foreningsvalg, fordi den ikke giver monopol til en bestemt fagforening. Man må ikke afvige  væsentligt fra de mest repræsentative overenskomster, som er 3F's, men når vi kigger på, hvor de andre organisationers aftaler ligger, mener vi, at også de overenskomster har mulighed for at blive godkendt til godskørsel.

Også Dansk Folkeparti ser den ændrede aftaletekst som en sejr for det fri fagforeningsvalg:

- Flertallet har været lang tid undervejs, fordi aftalen skulle tage højde for, at vi har flere overenskomster i Danmark, som er lige gode. Vi skulle sikre, at alle organisationer med overenskomst blev behandlet ens, og det er lykkedes med denne aftale. Alle kan være tilfredse, sagde beskæftigelsesminister Bent Bøgsted (DF) på pressemødet.

ITD: 'Danmarks liberale parti giver særstatus til 3F'

Tilfredsheden er dog ikke at finde hos ITD Arbejdsgiver. For selvom der fortsat vil være chauffører på vejene, der kører på ITD-overenskomst, har aftalen vingeskudt arbejdsgiverforeningens evne til at forhandle overenskomster, lyder det.

Trine S. Plesner, direktør i ITD Arbejdsgiver, mener, at den politiske aftale er formuleret på en måde, så aftalepartnere, der har indgået overenskomster uden om 3F, bliver sat uden for indflydelse på omkostningsniveauet i deres egne aftaler:

- Vi ser den politiske aftale som et angreb mod vores overenskomst. Når vi fremover skal forhandle med vores overenskomstpart Krifa, skal vi starte med at finde 3F's overenskomster frem og forhandle ud fra deres økonomiske ramme. Det er et helt andet bord end det, vi forhandler ved, der skal afgøre, hvordan vores overenskomster skal lande, siger direktøren.

Trine S. Plesner fortæller, at hun undrer sig over, at 'Danmarks liberale parti' er med i en aftale, der giver særstatus til 3F. A4 Medier foreholdt Venstres beskæftigelsesordfører kritikken til pressemødet om den nye aftale tidligere i dag.

Hans Andersen, risikerer aftalerne, der eksempelvis er hos ITD/Krifa og KA/Det Faglige Hus, ikke at blive underkendt af Overenskomstnævnet, hvis de ikke lever op til 3F-niveau?

- Risikoen er jo, at virksomheder med aftaler, der går væsentligt under det samlede niveau i DTL og 3F’s overenskomster, får afslag på deres godskørselstilladelse. Men min vurdering er, at de aftaler, du nævner, lever op til omkostningsniveauet, og at de derfor fortsat kan sammensætte deres overenskomst, som de vil på de enkelte lønelementer. Det betyder, de fortsat vil kunne indgå aftaler og have vognmænd kørende, siger han.

De enkelte lønelementer, som Hans Andersen (V) refererer til, kunne eksempelvis være den almindelige timeløn, der kan være højere eller lavere, ligesom der kan være tale om forskel i tillæg, overtidsbetaling, barsel og pensionsordninger. Det bliver Overenskomstnævnet, der fremover skal afgøre, om den samlede pakke af vilkår i overenskomsten lever op til 3F-niveauet.

ITD/Krifa-overenskomster sat ud af kraft

Hans Andersens vurdering beroliger dog ikke ITD. Selvom Trine S. Plesner mener, at ITD Arbejdsgivers overenskomster er på markedsniveau, og at hun derfor ser det som en ekspeditionssag at få udstedt godskørselstilladelser til de vognmænd, der har ITD-overenskomster, vil aftalen stadig gøre andre overenskomster end 3F's ligegyldige i praksis.

- Vi har en mindstelønsoverenskomst på vores område, som giver plads til, at man har en reel lønudvikling på den enkelte arbejdsplads. Den overenskomst, der fremover skal diktere vores, er en normallønsoverenskomst. Derfor bliver vores mulighed for at lave overenskomst, hvor der lægges vægt på lokal løndannelse og lokal lønspredning, sat ud af kraft, siger hun.

Arbejdsgiverdirektøren kommer med et forsimplet eksempel på, hvordan det kommer til at kollidere med ITD-vilkår, når lønnen fremover bliver dikteret af 3F-overenskomsterne:

- Ole er lige kommet ind ad døren. Han har ingen erfaring, og han har ikke nogen særlige kompetencer. Men Bent har masser af erfaring, har en række specialuddannelser og kan også køre kran. Sådan en som Bent bliver belønnet i vores overenskomst, hvor det er obligatorisk at lave en individuel lønfastsættelse. Men fremover bliver vi ikke målt på, om vi har givet ham en bedre løn, men på hvad der står i vores overenskomst. Og der skal vores mindstelønsaftale nu leve op til 3F's normallønaftale.

ITD er dog tilfredse med, at Venstre har været med til at 'rydde ud i nogle af de tidsler', der lå i det originale forslag fra DA og FH.

Det drejer sig eksempelvis om, at ITD får ret til at have en repræsentant i Overenskomstnævnet, når nævnet skal vurdere ITD's overenskomster, ligesom aftalen indeholder en garanti for, at alle vognmænd skal kontrolleres på samme måde - uanset hvilken aftale de kører på.

Hos ITD's aftalepartner i Krifa er man tværtimod glade for den nye aftale, selvom man savner 'mere klare formuleringer i forhold til at sikre friheden'. Det udtaler Krifas formand, Søren Fibiger Olesen, i en pressemeddelelse.

- Jeg nåede at blive rigtig nervøs for, at der sådan uden videre ville blive sneget et 3F-monopol ind ad bagdøren. Men en række partier insisterede på at bevare frihed og mangfoldighed i transportbranchen, og nu er der landet en aftale, der gør, at Krifas overenskomster stadig er relevante, siger Søren Fibiger Olesen.

Her er hovedpunkterne i aftalen

Krav til udenlandske virksomheder

Der bliver indført et krav om, at udenlandske virksomheder, der udfører cabotagekørsel eller kombineret transport (på veje) i Danmark, skal aflønne chauffører efter danske overenskomster. Cabotagekørsel er godskørsel for fremmed regning mellem to punkter i Danmark, som udføres af en lastbil eller varebil, som ikke er registreret i Danmark.

Krav til nationale virksomheder

Danske transportvirksomheder skal følge omkostningsniveauet i de kollektive overenskomster for chauffører, som er indgået mellem de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter på transportområdet. Ellers kan virksomheden ikke få tildelt eller opretholde en godskørselstilladelse.

Udenlandske transportvirksomheder skal anmeldes og registreres

Udenlandske transportvirksomheder skal anmelde deres kørsler, så de danske myndigheder har mulighed for at kontrollere, om danske krav om aflønning bliver overholdt.

Udenlandske transportvirksomheder skal blandt andet angive virksomhedens navn og adresse, nummerplade på køretøjet, kontaktoplysninger på chaufføren og datoen for, hvornår kørslen i Danmark begynder og slutter.

Kontrol og sanktioner

Politiets eksisterende vejsidekontrol og en administrativ særmyndighed skal stå for kontrol og sanktioner. Der skal både kunne udstedes administrative tvangsbøder og gives strafferetlige sanktioner, hvis reglerne ikke bliver overholdt. De udenlandske transportvirksomheder skal blandt andet kunne vedlægge dokumentation for anmeldelse i et register, ansættelseskontrakt, lønsedler og arbejdstidsopgørelser.

Det koster 10.000 kroner i bøde per kørsel i normaltilfælde, hvis man ikke har, eller har mangelfuld anmeldelse i registret. Bøden bliver hævet med 100 procent, anden gang reglerne bliver overtrådt og i efterfølgende tilfælde.

Hvis kravet om aflønning ikke bliver overholdt, koster det som minimum 35.000 kroner i bøde, men beløbet kan være større. Det afhænger af størrelsen på beløbet, der er blevet unddraget. Også her bliver bøden hævet med 100 procent, anden gang reglerne bliver overtrådt og i efterfølgende tilfælde.

Intet krav om medlemskab af en bestemt arbejdsgiverforening eller fagforening

Aftalen ændrer ikke på, at man fortsat kan køre godskørsel i Danmark som vognmand eller chauffør uden at være medlem af en bestemt organisation eller have indgået en overenstkomst. 

Kilde: Ritzau og Beskæftigelsesministeriet.

Aftalen er indgået mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten, Konservative, Alternativet og Nye Borgerlige. Kun partierne Liberal Alliance og Fremad står udenfor.