Helle Jonassen (tv.) og Charlotte Hougaard Juhl. Foto: A4 Medier

Arbejdstilsynet: 'Når folk er venlige og viser deres hjem, går man ikke rundt og kritiserer på samme måde'

24. maj 2020, 22:00
Arbejdstilsynet stiller op til syv skarpe spørgsmål efter særligt coronatilsyn på en byggeplads på Frederiksberg.

A4 Arbejdsmiljø var med på sidelinjen, da Arbejdstilsynet forleden besøgte en byggeplads ved Søndermarken på Frederiksberg, hvor håndværkere fra forskellige firmaer er i gang med at renovere lejligheder i boligblokke fra 1950’erne.

Arbejdstilsynet var på besøg for at tjekke, om hovedentreprenøren Enemærke & Petersen A/S overholdt Sundhedsstyrelsens retningslinjer om at forebygge coronasmitte.

LÆS OGSÅ: Tilsynet på coronavisit: Håndsprit i inderlomme, polske skilte og en klar erkendelse

A4 Arbejdsmiljø fik efter tilsynet en snak med tilsynsførende Helle Jonassen og tilsynschef Charlotte Hougaard Juhl.

Hvordan gik tilsynsbesøget?

Helle Jonassen: - Det bar selvfølgelig præg af, at du var med som journalist. Besøget handlede om corona, og fokus var ikke på andre arbejdsmiljøforhold. Det er et særligt tilsyn, vi fører under coronakrisen.

- Under normale omstændigheder ville jeg nok have gået mere rundt, og jeg ville måske ikke have været her så sent, at folk var gået hjem. Vi kontaktede virksomheden og spurgte, om det var i orden, at der kom en journalist med. Når folk er venlige og viser deres hjem, går man ikke rundt og kritiserer på samme måde.

Charlotte Hougaard Juhl: - Havde vi set nogle alvorlige ting, havde vi naturligvis slået ned på det.

Vil det sige, at min tilstedeværelse gjorde, at I ikke var ligeså kritiske, som I ellers ville have været?

Charlotte Hougaard Juhl: - Hvis vi havde set noget alvorligt, der var halvfarligt, havde vi reageret på det.

Helle Jonassen: - Jeg så ikke noget, jeg ville have givet reaktioner på.

De gør 'formentlig' rent

I konstaterer efter en snak med byggeledelsen, at der ikke bliver gjort rent hver gang, et sjak har været til frokost. Sundhedsstyrelsens retningslinjer er meget klare. Der står, at borde bør tørres af mellem hvert spisehold, og at der skal gøres oftere rent end normalt. Det gør virksomheden ikke. Hvorfor var det ikke nok til, at I kunne give et påbud?

Charlotte Hougaard Juhl: - Det kræver, at vi kan se, at der er snavset. Vi var inde og kigge ganske kort i skuret, hvor de spiser, og det så fornuftigt ud. Vi vælger at vejlede om, at der skal gøres mere rent mellem spiseholdene.

Helle Jonassen: - Folk var gået for i dag, og der var ikke nogle, vi kunne spørge. De sagde dog, at de gør rent hver dag, inden folk møder ind, og det gør de formentlig.

Charlotte Hougaard Juhl: - Vi fik gjort dem opmærksom på, at rengøring af kontaktflader og opholdsrum er meget vigtigt, og at det skal ske systematisk.

Var der andet, de kunne have gjort bedre i forhold til at forebygge coronasmitte?

Helle Jonassen: - Jeg tænkte på betjeningen af hejsen. Alle trykker med tommelfingrene på de samme knapper i hejsen. De sagde dog, at det blev rengjort et par gange om dagen.

Charlotte Hougaard Juhl: - Da vi spurgte ind til rengøring af betjeningspanelet af hejsen, blev det oplyst, at den bliver rengjort et par gange om dagen, og derudover har alle medarbejdere på pladsen fået udleveret egne spritflasker eller spritservietter, og endelig bruger mange af håndværkerne på pladsen handsker.

'Sådan fungerer det ikke'

A4 Arbejdsmiljø har researchet i Arbejdstilsynets tilsynsdokumenter. Her kan vi se, at Enemærke & Petersen A/S i de seneste måneder har fået afgørelser om tunge løft og ulykkesrisici, dog på andre byggepladser i landet. Hvorfor havde I ikke fokus på disse arbejdsmiljøforhold?

Charlotte Hougaard Juhl: - Lige præcis det ergonomiske arbejdsmiljø, som løft er, går vi ikke ind i, med mindre at vi ser, at nogen løfter noget tungt.

- Det er politisk aftalt, at vi ikke skal fokusere på disse ting, som vi ville have gjort under normale tilsynsbesøg. Vi kigger på det mest alvorlige lige nu, og det er coronasmitte og ulykkesforebyggelse. Men ser vi andre alvorlige ting, hvor vi vurderer, at der er en betydelig fare, så reagerer vi - og det gælder også tunge løft.

LÆS OGSÅ: Her er topkandidaterne til direktørposten i Arbejdstilsynet

Men er det ikke vigtigt, at I kigger på eksempelvis tunge løft, når vi har at gøre med en virksomhed, som lige har fået påbud om det?

Charlotte Hougaard Juhl: - Det har været på en anden byggeplads, og den konkrete overtrædelse kan vi ikke føre med hertil. Fordi de har gjort noget forkert på Lolland, så skal vi ikke være ekstra efter dem i København. Sådan fungerer det ikke. Vi kigger på det, vi ser her, og vurderer om arbejdet er udført forsvarligt.

Men når det nu er samme virksomhed, er der så ikke risiko for, at den samme arbejdsmiljøkultur er andre steder, hvor virksomheden arbejder?

Helle Jonassen: - Både ja og nej, vil jeg sige. Der er nogle virksomheder, der ikke har en særlig god kultur om de her ting, men der er også andre, hvor vi tænker, at der skal meget lidt til, før de får afgørelser. Det behøver ikke være fordi, at de ikke har styr på det generelt.

Charlotte Hougaard Juhl: - Under normale omstændigheder, hvor vi ikke har disse coronatilstande, er vores tilsynsform anderledes. Vi har HOT (helhedsorienterede tilsyn, red.), hvor vi kommer hjem til virksomhedens hovedkontor, hvis de får afgørelser, og tager en generel arbejdsmiljødrøftelse med hovedkontoret. Det gør vi ikke for nuværende.

Ingen snak med arbejdsmiljørepræsentant

I talte ikke med arbejdsmiljørepræsentanten, der var på ferie i Blåvandshuk. Vil I kontakte ham efterfølgende?

Charlotte Hougaard Juhl: - Vi vil helst tale med arbejdsmiljørepræsentanten, ingen tvivl om det. Hvis det som i dag ikke er muligt at tale med arbejdsmiljørepræsentanten under besøget, så spørger vi de andre medarbejdere, der går ude på pladsen.

Hvad er et coronatilsyn?

Arbejdstilsynet har siden 14. april ført et særligt coronatilsyn (målrettet tilsyn) med arbejdspladserne. Det drejer sig om brancherne byggepladser, gartnerier og landbrug, vejgodstransport og virksomheder omfattet af social dumping-indsatsen. Fra 18. maj er det særlige coronatilsyn blevet udvidet til alle brancher, undtagen sundheds- og plejesektoren.

  • Formålet er at forebygge ulykker og smittespredning. Der vil således kun blive ført tilsyn med dele af arbejdsmiljøet på virksomheden.
  • Et coronatilsyn er afstemt den særlige situation, virksomheder står i med den gradvise genåbning af samfundet.
  • Kan udløse rød eller gul smiley, men vil ikke kunne udløse en grøn smiley, da der ikke gennemføres et grundtilsyn, dvs. et tilsyn, hvor der ses på de væsentlige arbejdsmiljøproblemer på produktionsenheden.
  • Gennemføres som hovedregel uanmeldt.
  • Hvis arbejdsgiveren ikke har truffet effektive foranstaltninger for at beskytte de ansatte mod risikoen for smitte med ny coronavirus afgives et strakspåbud begrundet i, at formålet med påbuddet ellers vil forspildes.
  • Ved mindre mangler ift. forebyggelse af coronasmitte vejleder den tilsynsførende mundtligt.
  • Der gives reaktioner i forhold til forbud og strakspåbud med betydelig fare efter de sædvanlige retningslinjer.
  • Arbejdstilsynet er ikke opsøgende i forhold til at undersøge andre arbejdsmiljøproblemer end ulykker og smitterisici.
  • Konstateres situationer med øvrige arbejdsmiljøproblemer, hvor der vil skulle reageres med strakspåbud med betydelig fare eller forbud, vil dette fortsat ske. Eksempelvis i forhold til kemiske påvirkninger eller trusler om vold.
  • Arbejdstilsynet vil fortsat føre tilsyn med alvorlige ulykker og klager efter konkret vurdering herunder klager over manglende eller mangelfuld forebyggelse af coronasmittespredning i alle brancher, herunder hospitals- og plejesektoren.

 Kilde: Arbejdstilsynet