Tæt på verden: International fagbevægelse vil stoppe traktat

30. mar 2012
Danmark støtter stærkt kritiseret handelsaftale med Colombia, hvor fagligt aktive systematisk myrdes af myndigheder og erhvervsliv.

Danske og internationale faglige organisationer protesterer over en ny EU traktat med det sydamerikanske land Colombia, der har verdensrekord i drab på faglige ledere og tillidsfolk.

Den danske regering støttede aftalen i efteråret.

Aftalen er så fremskreden, at handelskommissær Karel de Gucht når som helst kan underskrive. Fagbevægelsen sværmer om Europaparlamentet for at få de folkevalgte til at stoppe en aftale, de ikke mener kan være til arbejderes fordel.

Sag næsten afgjort

Folketingets Europaudvalg mødtes den 7. september for at diskutere en fælles EU handelsaftale med Colombia og Peru. Forventningerne var, at ministerråd ville diskutere sagen den 26. september og underskrive senere på året.

Således tiltrådte handelsministrene den 16 marts i år og gav grønt lys for en underskrift fra Handelskommissær Karel de Gucht. Aftalen, der stadig kan omfatte Bolivia og Ecuador, skulle de ønske det, skal godkendes af Europaparlamentet. De fire lande udgør Det Andinske Fællesskab.

Imidlertid er bekymringerne om rettigheder for arbejdere og fagligt aktive høj i det forum. Der er lagt op til en større konfrontation, skriver EuropeanVoice.com.

Den mildt venstreorienterede portugiser Mário David skriver udkastet til holdningen, som skal til afstemning i det internationale handelsudvalg den 20. juni med plenarafstemning 10. september.

Der er penge i det

Kommissær de Gucht forklarede handelsudvalget i slutningen af februar, at ”denne aftale vil lette landenes adgang til bred økonomisk velstand og hjælpe deres politiske og finansielle stabilitet.”

Besparelsen ved aftalen på afgifter for europæiske eksportører anslås af Kommissionen til 250 millioner EUro om året. Colombia og Peru vil tilsammen spare 150 millioner Euro om året i importafgifter på landbrugseksport.

Samhandel mellem de to markeder er ifølge European Voice på et EU salg på 7,9 milliarder Euro, men de fire lande eksporterer for 12,2 milliarder Euro. Det var i 2011. De andinske lande har 10 års indkøring med at sænke importtariffer – omvendt virker aftalen straks.

Der er bare lige noget

Folketingets Markedsudvalg fik i september at vide, at danske hensyn til menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og ikke-spredning af masseødelæggelsesvåben var tilgodeset. Regeringen mente, at aftalen ville medvirke til at sikre ”landenes fortsatte demokratiske, sociale og økonomiske udvikling.”

[pagebreak]Imidlertid har en række faglige organisationer den 22. februar opfordret Europaparlamentet til at afvise traktaten. Førende blandt den er den internationale sammenslutning af faglige organisationer ITUC og den tilsvarende latinamerikanske, TUCA.

Argumentet for at gå imod aftalen er ”fortsat vold i Colombia og overtrædelse af menneske- og arbejdstagerrettigheder, og svækkelsen af Det Andinske Fælles ved at indgå aftaler med enkeltlande og ikke organisationen.”

USAs eksempel

USA har forsøgt sig med en tilsvarende aftale, der sad fast i kongressen fire år indtil Barack Obama i 2010 indgik en særaftale om beskyttelse af fagligt aktives rettigheder i Colombia. Den støre fællesorganisation AFL-CIO beklagede sig og forudså en ny bølge af drab på tillidsfolk.

”Trods forhandlingerne vil virkeligheden for colombianske arbejdere være fuldstændig uacceptable. Faglige ledere og aktivister fortsætter med at blive myrdet, truet og intimiderede, og de ansvarlige nyder næsten fuldstændig straffrihed.”

Tæt på verden

En af landets mest erfarne u-landsjournalister, Dan Larsen, skriver nyheder om de fattige lande for Avisen.dk. Danida bidrager til projektet.