Mens resten af landets kommuner forsøger at sprede børn med anden etnisk baggrund end dansk, er Herning gået i den stik modsatte retning. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Klager over kommune: Det er ulovlig forskelsbehandling

27. nov 2019
Opdeling af tosprogede elever på en skole i Herning fører til ulovlig forskelsbehandling, vurderer Institut for Menneskerettigheder. Nu skal Ligebehandlingsnævnet se på sagen.

Der er tale om ulovlig forskelsbehandling, når Herning Kommune har splittet en skole op alene for at flytte tosprogede elever over på en afdeling for dem selv.

Sådan lyder vurderingen fra Institut for Menneskerettigheder, som nu har indgivet en klage til Ligebehandlingsnævnet.

Det skriver Politiken Skoleliv.

13. august i år blev der efter beslutning fra byrådet i Herning åbnet en ny afdeling af Herningsholmskolen i området Holtbjerg, som er at finde på listen over udsatte boligområder. På den nye skoleafdeling begyndte 64 elever. Af dem er 63 tosprogede.

Den manøvre er ifølge Maria Ventegodt, der er ligebehandlingschef hos Institut for Menneskerettigheder, ulovlig forskelsbehandling på grund af etnicitet.

- Vi vurderer, at kommunen helt bevidst har skabt en afdeling med en meget høj andel af børn med minoritetsbaggrund, og den form for udskillelse af børn udgør forskelsbehandling, siger Maria Ventegodt til Politiken Skoleliv.

Der er afsat fire millioner kroner årligt over de næste fire år til ekstra faglige og sociale indsatser på den nye skoleafdeling, men de ekstra ressourcer ændrer ikke ved, at fordelingen af elever er i strid med ligebehandlingsloven, understreger Maria Ventegodt.

- Problemet er, at børnene kommer til at opleve, at de bliver behandlet forskelligt på grund af deres etnicitet, og de bliver også stillet ringere, siger ligebehandlingschefen.

Mens resten af landets kommuner forsøger at sprede børn med anden etnisk baggrund end dansk, er Herning gået i den stik modsatte retning. I efteråret 2018 besluttede et flertal i byrådet at ændre skoledistriktet for Herningsholmskolen og oprette en ny afdeling i Holtbjerg. Her skulle både gå nystartede elever og elever fra eksisterende klasser på Herningsholmskolen.

Begrundelsen var, at Herningsholmskolen de seneste år havde oplevet "en markant vækst" i antallet af tosprogede elever, og at et stigende antal forældre angiveligt valgte skolen fra. Derfor var kommunen nødt til at gennemføre denne hidtil usete øvelse for at "redde" skolen og sikre, at den fortsat var attraktiv for etnisk danske forældre, lød det fra Hernings borgmester, Lars Krarup (V).

Over for Politiken Skoleliv har skoleleder Lone Krog tidligere kaldt beslutningen "meget kontroversiel".

Politiken Skoleliv arbejder på at få en kommentar fra borgmester Lars Krarup.