Indvandrere uddanner sig mere

11. nov 2008
En stadigt stigende andel af unge indvandrere og efterkommere fra ikkevestlige lande går i gang med en uddannelse.

Men der er stadig lang vej igen, før de indhenter danskernes uddannelsesniveau.

Det er en af hovedkonklusionerne på en ny, omfattende kortlægning af indvandrernes uddannelsesmønstre, som Rockwool Fondens Forskningsenhed har gennemført.

I 1997 var 20 procent af de 20-24-årige nydanskere i gang med en uddannelse. Ti år senere var andelen steget til 38 procent. Uddannelsesfrekvensen for de 20-24-årige danskere er i samme periode steget fra 36 procent til 46 procent i 2007.

Undersøgelsen viser, at de yngste indvandrere er den gruppe, der ligner deres jævnaldrende danskere mest i forhold til at uddanne sig.

Blandt de 30-årige danskere har hele 74 procent færdiggjort en kompetencegivende uddannelse, mens det samme kun gør sig gældende for 33 procent af indvandrerne.

-Newspaq

faktaboks