Ignorerer minister i sag om lussinger

17. jan 2013, 13:26
Lærere og pædagoger risikerer at stå tilbage med store tab, som de ikke kan få dækket, fordi kommuner i strid med en vejledning fra Socialministeriet undlader at tegne ansvarsforsikringer for anbragte unge.

Lussingerne kan sidde løst på anbragte børn og unge.

Derfor anbefaler Socialministeriet i en vejledning, at landets kommuner sørger for at ansvarsforsikre dem, så den lærer eller pædagog, der løber ind i øretæverne, kan få erstatning.

Problemet er bare, at kommunerne ifølge Danmarks Lærerforening og en række andre fagforeninger undlader at tegne forsikringerne.

Ærgeligt, mener socialministeren, der fastholder sin anbefaling.

"Vi er voldsomt utilfredse med, at kommunerne ikke ansvarsforsikrer, fordi det er vores medlemmer, der står tilbage med store tab, som de ikke kan få dækket," siger Jacob Gjedde, der er arbejdsskadekonsulent i Danmarks Lærerforening.

Dårlig smag i munden

Fagforeningen, der har cirka 90.000 medlemmer, oplever med jævne mellemrum, at lærere bliver udsat for vold i arbejdstiden uden at kunne få dækket tabt arbejdsfortjeneste eller svie og smerte.

"I de sager, jeg selv har set, er det mere reglen end undtagelsen, at det anbragte barn ikke har en forsikring," siger konsulenten, der rådgiver de lærere, der kommer i klemme.

Han mener, at det er et udtryk for "dårlig ledelse", når de fleste af landets kommuner sparer på ansvarsforsikringerne.

"Det må give vores medlemmer en dårlig smag i munden, når de skal lægge ører til skåltaler om personalepleje, der viser sig ikke at have hold i virkeligheden," siger Jacob Gjedde.

Imod ordre oppefra

Danmarks Lærerforening undrer sig over, at mange kommuner ignorerer Socialministeriets vejledning om anbragte børn og unge, der jo kommer fra højeste sted.

I vejledningen er der nemlig ikke så meget at tage fejl af.

"For børns og unges uagtsomme skadevoldende adfærd bør der tegnes ansvarsforsikring, medmindre de er dækket af forældrenes ansvarsforsikring," står der sort på hvidt.

"Det ville klæde socialministeren at insistere på, at kommunerne får tegnet de her forsikringer," siger Jacob Gjedde fra Danmarks Lærerforening.

Ifølge en række fagforeninger, der organiserer offentligt ansatte, er vold den værste erhvervsrisiko, en ansat kan have.

Voldsofre har nemlig en tendens til at falde helt ud af arbejdsmarkedet, og det kan få store privatøkonomiske konsekvenser, hvis f.eks. en voldsramt lærer ikke kan få dækket sin tabte arbejdsfortjeneste.

Et beløb, der kan løbe op i flere hundrede tusinde kroner.

Farvel børneopsparing

Manglen på kommunale ansvarsforsikringer kan også få store konsekvenser for det anbragte barn. Alternativet til at gå efter forsikringsselskabet vil nemlig være at slæbe barnet i retten.

"Det virker absurd, at kommuner, som skal drage omsorg for de her svigtede børn og unge, ikke kan finde ud af at tegne en forsikring. Der bør laves en lovændring," mener han.

Det samme gør FOA, der organiserer sosu-assistenter, og Socialpædagogernes Landsforbund. De to faggrupper slår sig også sommetider på bl.a. demente og autister uden forsikring.

Tilsammen har de tre fagforeninger cirka 324.000 medlemmer.

Et godt råd

Kommunernes Landsforening (KL) afviser at tegne ansvarsforsikringer for flere end højst nødvendigt.

"Skal man forsikre nogle, skal man forsikre alle, men det kan vi ikke, fordi omfanget af det antal borgere ville være enormt," mener Michael Ziegler (K), der er formand for KLs løn- og personaleudvalg og borgmester i Høje-Taastrup.

Han mener dog, at kommunerne skal lytte til Socialministeriets vejledning om anbragte børn og unge.

"Det er et godt råd til kommunerne om at ansvarsforsikre i de konkrete tilfælde, og det må de enkelte forvaltninger så forholde sig til," lyder det.

Lærerne, pædagogerne og sosu-assistenterne kunne ikke være mere uenige.

"Vores medlemmer kan ikke leve med, at det er op til den enkelte kommune. Det bør være obligatorisk for alle kommuner at tegne ansvarsforsikringer," mener Benny Andersen, der er formand for Socialpædagogernes Landsforbund.

Forsikringer er vigtige

Selvom flere kommuner trodser Socialministeriets anbefalinger, holder huset chef, socialminister Karen Hækkerup (S), fast i anbefalingen.

"Jeg synes, det er vigtigt, at kommunerne er opmærksomme på, om der bør tegnes en ansvarsforsikring for anbragte børn og unge. For i de ulykkelige tilfælde, hvor et barn forvolder skade på et andet menneske, er en forsikring en god garanti," siger socialministeren.