Idétyve huserer på jobbet

21. dec 2010, 22:45
Tre ud af ti oplever, at kollegaer stjæler deres idéer.

Du kender måske situationen?

I går fortalte du en kollega om din nye idé til et fedt stykke software, der kan spare virksomheden for mange penge.

Men din kollega var fræk nok til at fremlægge din idé for jeres chef som sin egen. Hun fik lønforhøjelsen.

Den slags idé-tyveri oplever tre ud af ti ansatte, ifølge en ny Wilke-undersøgelse blandt 1170 personer.

"Det er langt mere omfattende, end vi har været klar over. Det er problematisk, at så mange ikke føler, at deres chef anerkender dem for deres idéer," siger Erik Klausen, der er forbundssekretær i de IT-ansattes fagforening Prosa.

Tyveri bør tages op

Han mener, at det kan være svært at gennemskue, hvem der først fik en idé, men at der findes grelle tilfælde.

"Og der bør en medarbejder reagere. Det er yderst demotiverende, når andre får æren for ens arbejde. Det kan medvirke til et dårligt arbejdsmiljø og nedsætte produktiviteten. Derfor bør en virksomhed have en politik på området," siger Erik Klausen.

Politikken bør beskrive, hvordan en medarbejders lyse ideer skal håndteres og opfattes. Er de virksomhedens fælleseje - eller er det medarbejderen, der skal belønnes.

Idéer opstår ved samarbejde

Dansk Erhverv mener, at det høje tal for hvor mange, der oplever idé-tyveri, er udtryk for, at det kan være svært at finde ud af, hvem der fik en idé først.

"Ofte bliver nye idéer til i et samspil mellem medarbejdere. Det er lederens opgave at sørge for at give alle ros for en løst opgave," siger Birgitte Meisner, team- og fagchef for HR og ledelse i Dansk Erhverv.

Hun mener, at flere ansatte nemt kan føle, at de var ophavsmand til samme idé.

"Men sandheden ligger ofte et eller andet sted midt imellem," siger hun.

Få kan erkende tyveri

Ifølge undersøgelsen fra Wilke indrømmer kun én enkelt person ud af de 1170 adspurgte, at vedkommende ofte tager æren for andres idéer. Fire procent mener, at de tager æren for andres arbejde en gang imellem. Hver tredje mener, at de kun sjældent tager æren for andres arbejde, mens 61 procent aldrig har taget æren for andres arbejde.

"Det kan være en indikation på, at det kan være svært at finde ophavsmanden. Sker der idétyveri, så er det sjældent med ond vilje," siger Birgitte Meisner.

Om idétyveri

Spørgsmål 1 til 1170 lønmodtagere:
Hvor ofte oplever du eller har du oplevet, at en kollega har taget æren for et stykke arbejde, som du har gjort?

  • Ofte 3,9%
  • En gang imellem 27,9%
  • Sjældent 43,8%
  • Aldrig 24,4%


Spørgsmål 2 til 1170 ansatte:

Hvor ofte har du selv taget æren for et stykke arbejde, andre har gjort?

  • Ofte 0,1%
  • En gang imellem 4,2%
  • Sjældent 34,0%
  • Aldrig 61,7%

Kilde: Analyseinstituttet Wilke