I Nyborg: Ufaglærte kan fint undervise børn

16. mar 2014, 11:30
I Nyborg Kommune har den politiske formand for skolerne ikke noget problem med, at pædagogmedhjælpere uden uddannelse står alene med en ny form for undervisning.

En ufaglært pædagogmedhjælper alene med en skoleklasse, der har understøttende undervisning på skemaet.

Det kan blive virkeligheden på flere fynske folkeskoler efter sommerferien.

I landets kommuner er der nemlig delte meninger om, hvem der skal stå for den nye form for undervisning, der er et element i folkeskolereformen.

I Nyborg har et flertal i kommunalbestyrelsen truffet en kontroversiel beslutning, der tillader, at skolerne bruger pædagogmedhjælpere i den understøttende undervisning.

"Selvfølgelig må en pædagogmedhjælper lades alene med en gruppe børn i et bestemt stykke tid. Det kan jeg ikke se noget problem i. Jeg har fuld tillid til den enkelte skole," siger Thomas Laursen (SF), der er formand for Skole- og Dagtilbudsudvalget i Nyborg Kommune.

Kommunen har besluttet at fordele pengene til den understøttende undervisning sådan, at 25 procent går til pædagogmedhjælpere, mens 25 procent går til pædagoger. De sidste 50 procent skal bruges på lærerlønninger.

"Den enkelte skole vil i meget vid udstrækning have frihed til at finde ud af, hvordan den ønsker at forløse den understøttende undervisning," forklarer SF'eren.

Ingen skraldespand

Ifølge formanden for Skole- og Dagtilbudsudvalget i Nyborg Kommune må den understøttende undervisning dog ikke blive "en skraldespand".

Han ser helst, at pædagogmedhjælperne bliver en del af et større team.

"Et team kan for eksempel have tilrettelagt et undervisningsforløb, hvor læreren tager sig af de didaktiske ting (selve undervisningen, red.), og pædagogen tager sig af det, der kræver relationskompetencer. Hvis der så er en gruppe, der skal igennem en matematikbane udenfor, og der er en dygtig pædagogmedhjælper, der kan varetage det, hvorfor skal han eller hun så ikke gøre det?" spørger Thomas Laursen.

Foreningen Skole og Forældre er bekymret for, at kommunerne vil bruge den understøttende undervisning som spareøvelse.

Men SF'eren afviser, at kommunen har valgt at bruge pædagogmedhjælpere for at spare.

"Vi ønsker bare at gennemføre reformen inden for de rammer, vi har fået," siger Thomas Laursen.

I den budgetvejledning, som Kommunernes Landsforening (KL) har sendt ud til kommunerne, skriver KL, at forudsætningen for økonomien er, "at lærerne varetager 50 procent af den understøttende undervisning, mens personale med andre kompetencer herunder pædagoger varetager de øvrige 50 procent."

"Det har jeg ikke fantasi til at forestille mig"

I Tønder Kommune skal 40 procent af lønsækken bruges på pædagoger, pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter.

Her vil formanden for Børne- og Skoleudvalget ikke finde sig i, at en skoleleder lader en ufaglært stå alene med den understøttende undervisning.

"Det har jeg ikke fantasi til at forestille mig," siger Henrik Mehlsen (S) og uddyber:

"Jeg mener, at der skal være faguddannet personale, når der skal foregå læring. Lærerne underviser, mens pædagogerne yder støtte. Den her undervisning skal jo understøtte undervisningen i fagene."

Understøttende undervisning

 

Den understøttende undervisning skal give plads til, at skolerne i højere grad arbejder med kobling af teori og praksis.

 

Undervisningen skal i højere grad inddrage situationer fra dagligdagen, som eleverne genkender og derfor oplever som relevante og interessante.

 

Lærere, pædagoger og personale med relevante kvalifikationer kan varetage den understøttende undervisning.

 

Kilde: Undervisningsministeriet