Arbejdsret
En række tandlæger har netop vundet en sag om organisationsforfølgelse mod fagforeningen HK Privat. Tandlægerne på billedet har ikke noget med artiklen at gøre. Foto: Claus Fisker / Scanpix

Tandlæger i bitter krig med fagforening: 'Som at kæmpe i en mudderkamp med en gris'

8. apr 2021, 06:16
Der var ikke tale om organisationsfjendtlig adfærd, da en række tandlæger i foråret udvekslede tips til, hvordan de kunne få deres ansatte til at melde sig ud af HK i forbindelse med en faglig konflikt. Det har Arbejdsretten slået fast i ny afgørelse, der sætter foreløbigt punktum i en bitter og langvarig faglig strid.

"Kan man ikke bede sine medarbejdere, der er medlemmer af HK, om at melde sig ud? Den kontingent-besparelse er jo også en slags lønforhøjelse"

Sådan lød en af kommentarerne i en lukket Facebook-gruppe for tandlæger, der i april måned sidste år drøftede forskellige muligheder for at få deres ansatte til at droppe medlemskabet af fagforeningen HK Privat. 

LÆS OGSÅ: Tandlæger frikendt i Arbejdsretten: Var ikke organisationsfjendtlig adfærd

Tandlægernes Facebook-kommentarer har været centrum i en opsigtsvækkende sag, som Arbejdsretten onsdag traf afgørelse om.

A4 Ovenstkomst gennemgår i denne artikel nogle af de kommentarer, der førte til sagen i Arbejdsretten, og opridser baggrunden for den bitre strid mellem tandlæger og klinikassistenter.

Voldsom faglig kontrovers 

Sagen er rejst af fagforeningen HK, der mener, at ti tandlæger har udøvet organisationsfjendtlig adfærd ved at drøfte tips og strategier til at få deres ansatte til at melde sig ud af HK i de lukkede online-grupper. 

Arbejdsgiverorganisationen Tandlægeforeningen var også indklaget ved Arbejdsretten, da HK Privat mener, at organisationen burde have rådet tandlægerne mod at diskutere metoder til at undgå fagforeningen. 

Arbejdsretten kom dog til den afgørelse, at kommentarerne ikke var i strid med reglerne for organisationsfjendtlig adfærd, og har frikendt samtlige ti indklagede tandlæger og tandlægeklinikker samt Tandlægeforeningen. 

Arbejdsretten fandt ikke bevis for, at nogle af de indklagede tandlæger og tandlægevirksomheder havde opfordret deres ansatte til at melde sig ud af HK, eller havde truet dem med en fyreseddel eller andre ansættelsesretlige konsekvenser, hvis klinikassistenterne deltog i en lovlig strejke.

Bagtæppet for tandlægernes online-diskussionen var en voldsom faglig kontrovers mellem HK Privat og Tandlægeforeningen.

En konflikt, der bundede i, at Tandlægeforeningens medlemmer, der overvejende består af ejerne af landets tandklinikker, få uger tidligere havde stemt nej til den overenskomst for landets godt 4000 klinikassistenter, som HK Privat og Tandlægeforeningen havde indgået tidligere på foråret.

I dagene efter tandlægernes nej til overenskomsten gik bølgerne højt mellem parterne. 

- Jeg mener ærligt talt, at man spytter på den samfundskontrakt, som alle parter klynger sig til lige nu, når man går ud og forkaster den aftale, som vi i fællesskab er nået frem til, lød det fra HK Privats næstformand Anja C. Jensen til A4 Arbejdsliv i forbindelse med afstemningen. 

Da HK Privat få uger senere sendte konfliktvarsel til Tandlægeforeningen, tog foreningens medlemmer til genmæle i opslag i en række lukkede Facebook-grupper. Opslagene er gengivet i Arbejdsrettens afgørelse. 

- De er vilde i HK. Bliver spændende at se TF (Tandlægeforeningens, red.) respons, skrev en tandlæge.

En anden kommenterede opslaget med spørgsmålet om, hvorvidt man kunne bede sine medarbejdere om at melde sig ud af HK. 

- Det kunne nok tolkes som Berufsverbot. Ikke tilrådeligt, advarede en kollega længere nede i tråden, mens en tredje tandlæge tilføjede, at man "jo ikke behøvede at gøre det på skrift". 

- Det Faglige Hus er sikkert også billigere 

I andre Facebook-opslag drøftede tandlæger, om man kunne få ansatte til at skifte medlemskabet af HK ud med en af landets gule fagforeninger. 

- Andre fagforeninger er nok mindst lige så gode. Det Faglige Hus er sikkert også billigere, lød et af svarene. 

En anden tandlæge skrev, om man kunne undgå, at ansatte skulle strejke, hvis de havde meldt sig ud af HK.

- Har også 2 klinikassistenter der er medlem. Er de fri for at strejke hvis de har meldt sig ud af HK. Det er 2 højt værdsatte klinikassistenter som jeg sikkert godt kan overtale til at melde sig ud, skrev den pågældende tandlæge, mens en tredje svarede. 

- Ja, men hvis fagforeningerne tyr til sand rød arbejder-kamp, risikerer man blokade af ens klinik, hvis man har personale uden overenskomst. Det er den danske model og ses ofte brugt på byggepladser eller restauratøren fra Vejle, hvortil svaret lød:

- Ok. Så er det nok bedre de fortsat er medlem men bare er skruebrækkere.

Jeg kan læse i grupperne, at HK beskrives som "vores hjælpekræfter". Er vi enige - eller uenige om, at klinikassistenter er til for os, og ikke omvendt.
Ja, vi har da gensidigt gavn af hinanden, men da ikke 1:1
Tandlæge i Facebook-opslag 

- Lad svin være svin 

Godt en måned inde i kontroversen beskrev en række medier, herunder A4 Medier, hvordan flere klinikassistenter angiveligt havde henvendt sig til HK Privat med bekymringer om hygiejnestandarden på en række tandlægeklinikker i forbindelse med risikoen for coronasmitte. 

- Vi hører historier om mundbind, der bliver brugt en hel dag, handsker der ikke bliver skiftet, og at der i den grad mangler engangskitler, lød det fra HK Privat-næstformand Anja C. Jensen i den forbindelse. 

- Hverken vi eller samfundet kan leve med, at menige medarbejdere på klinikkerne presses eller trues med fyring, hvis de gør indsigelser overfor mangel på personlige værnemidler eller sikkerhedsprocedurer, der tilsidesættes. Det handler jo om smittespredning
og en tandlægestol kan være en bombe under danskernes sundhed og den kæmpeindsats, vi alle har gjort de sidste 5 uger!, sagde næstformanden videre. 

I kølvandet på blandt andet den episode blev tonen i tandlægernes Facebook-grupper også markant skarpere. 

- At kæmpe en kamp mod HK på usaglige påstande og uordentlighed i det hele taget er som at kæmpe i en mudderkamp med en gris. Efter få øjeblikke opdager man, at grisen godt kan lide det. Vi skal bekæmpe HK hårdt, og ikke vores loyale medarbejdere, på deres skingerhed og usaglighed, og ikke hoppe rasende ned i mudderpølen. Det bliver man kun selv beskidt af, skrev en tandlæge. 

- Måske skulle man bare forlade bondegården, og lade svin være svin, lød svaret. 

I andre Facebook-grupper gik tandlæger ligeledes til genmæle mod HK's beskyldninger om, at corona-hygiejnen på klinikkerne skulle være mangelfuld. 

Den 11. maj afholdte Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) og Tandlægeforeningen et mæglingsmøde.

Her krævede FH, at Tandlægeforeningen tog afstand fra en tandlægeklinikejers udsagn om, at tandlægernes nej til den indgåede overenskomst ikke bundede i utilfredshed over lønstigninger til landets klinikassistenter, men i utilfredshed over "manipulation og usolidarisk adfærd" fra HK's side.

Mødet endte uden forsoning mellem parterne. Tonen i tandlægernes Facebook-opslag blev heller ikke just mildere, kan man læse i Arbejdsrettens afgørelse. 

- Er der ikke en voksen eller to, der kan forklare mig hvorfor vi skal have en overenskomst med HK. Hvis en leverandør, en bekendt, en kunde, en fremmed havde gjort noget i stil med det HK gør/har gjort, så var de da i den grad røget ud på røv og albuer, og med to ord i versaler på vej ud, skrev en tandlæge i en lukket Facebook-gruppe for tandlæger og klinikassistenter 18. maj 2020. 

- Jeg kan læse i grupperne, at HK beskrives som "vores hjælpekræfter". Er vi enige - eller uenige om, at klinikassistenter er til for os, og ikke omvendt.
- Ja, vi har da gensidigt gavn af hinanden, men da ikke 1:1, skrev tandlægen videre.

Tandlægeforeningen: - Fornuften har sejret

Advokater fra Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), der førte sagen på vegne af HK, havde rejst krav om en individuel bod til tandlægerne på 50.000 kroner hver og en bod til Tandlægeforeningen på 300.000 kroner.

Men da alle indklagede blev frifundet, bliver det i stedet pålagt FH og HK at betale 5.000 kroner i sagsomkostninger.

- Vi må konstatere, at vi ikke har fået medhold, og at Arbejdsretten lægger til grund, at vi ikke kunne løfte bevisbyrden for, at tandlægerne har opfordret eller truet vores medlemmer til at melde sig ud af HK. Det tager vi naturligvis til efterretning, siger Anja C. Jensen, næstformand i HK Privat til A4 Overenskomst.

Arbejdsretten lægger vægt på, at tandlægernes Facebook-kommentarer skulle ses i sammenhæng med den anspændte offentlige debat, der var mellem jer og tandlægerne i kølvandet på Tandlægeforeningens bortkastelse af overenskomsten. Har i selv spillet i en rolle i forhold til at piske stemningen op? 

Jeg vil godt slå fast, at der er intet, der retfærdiggør, at arbejdsgivere drøfter, hvordan de kan få deres ansatte til at melde sig ud af deres fagforening. Hverken gennem trusler eller løfter om lønforhøjelse. Den slags vil vi aldrig tolerere, siger Anja C. Jensen. 

Retten lægger også vægt på, at kommentarerne er sket i lukkede Facebook-grupper. Hvordan ser I på det? 

Som jeg sagde, er der ingen undskyldninger for at true ansatte til at kvitte fagforeningen. Hvis vi ser noget af den karakter, bliver vi nødt til at reagere, og det gør vi også fremover, siger HK Privat-næstformanden. 

Hos Tandlægeforeningen er der omvendt tilfredshed med Arbejdsrettens afgørelse. 

- Det er en rigtig god afgørelse. Det er fornuften, der har sejret. Vi har aldrig opfordret klinikassistenterne til at melde sig ud af HK eller stillet spørgsmålstegn ved overenskomsten med HK. Tandlægerne går ind for den danske model og ordnede forhold på klinikkerne for vores medarbejdere, siger Torben Schønwaldt, formand for klinikejerne i Tandlægeforeningen, i en pressemeddelelse.