Der er Europa-Parlamentsvalg den 26. maj. A4 Medier har bedt to top-kandidater, Niels Fuglsang fra Socialdemokratiet og Linea Søgaard-Lidell fra Venstre, diskutere de EU-politiske-emner, der vedkommer os alle: Hvordan skaber vi mindre ulighed og mere vækst? Skal de store selskaber betale skat i EU? Og hvordan undgår vi social dumping?

Dagens diskussionspunkt:  Hvordan undgår vi social dumping? 

Tilmeld dig nyhedsbrevet A4 Morgen her

Niels Fuglsang, kandidat til EP-valget for Socialdemokratiet:

Der er behov for en ny retning i EU, hvor vi gør op med det ræs mod bunden, vi har set på vores arbejdsmarked de senere år. Mange fik øjnene op for problemet, da fagbladet 3F for nyligt dokumenterede, hvordan filippinere blev betalt ned til 15 kroner i timen for at køre lastbil i Padborg. Det er grotesk. Derfor skal vi indføre en social protokol i EU, der sikrer at fagforeningerne altid har mulighed for at blokere, hvis overenskomsten brydes.

Men udvidelsen af EU betød samtidig, at problemerne med social dumping fik et nyt og større omfang.
Niels Fuglsang (S), Kandidat til EP-valget

Da EU i 2004 og frem optog en række østeuropæiske lande i det indre marked, betød det, at et nyt marked blev åbnet for danske virksomheder. Mange af vores virksomheder har dygtigt udnyttet mulighederne for at handle og har stor succes i udlandet. Det skaber mange gode arbejdspladser i Danmark.

Men udvidelsen af EU betød samtidig, at problemerne med social dumping fik et nyt og større omfang. I de østeuropæiske lande er løn og arbejdsvilkår selvsagt ringere end i Danmark. Derfor har vi set, at østeuropæere kommer til Danmark og arbejder for lavere løn og uden rettigheder, hvis de bliver syge.

I en rundspørge i 3F fra 2016 viste det sig, at hver anden tillidsrepræsentant i fagforeningen har kendskab til arbejdspladser, hvor der foregår social dumping. Det kan være gartneriarbejdere, der arbejder til 60 kroner i timen, byggepladser der er livsfarlige for de ansatte, og rengøringsfolk der skal gøre en hel børnehave rent på 45 minutter.

Derfor foreslår vi en social protokol i EU, der skal sikre, at fagbevægelsen altid har ret til at blokere og gribe ind, hvis overenskomsten brydes. Det er Venstre imod, og de har reelt ingen forslag til, hvordan vi skal stoppe social dumping. Derfor har vi brug for et nyt flertal i Europa-Parlamentet den 26. maj for at styrke kampen mod social dumping.

Linea Søgaard-Lidell, kandidat til EP-valget for Venstre:

I dag har vi i Danmark et meget velfungerende arbejdsmarked, hvor den danske model sikrer gode vilkår. Det er Socialdemokraterne åbenbart klar til at sætte over styr. I hvert fald vil Niels Fuglsang og partifæller rykke mere arbejdsmarkedspolitik og socialpolitik til EU.

Her siger jeg nej tak! Vi skal ikke have EU til at støbe standardløsninger i beton for alle lande. For vi er forskellige landene imellem, har forskellige arbejdsmarkeder, og det skal vi levne plads til.

Medarbejdere fra andre EU-lande er en gave til den danske økonomi. Sidste år bidrog de med 70 mia. kr. til den danske stat – og de er med til at holde hjulene i gang i vores virksomheder.
Linea Søgaard-Lidell (V), kandidat til EP-valget

Jeg er helt klar til at sikre bedre kontrol og højere bøder for dem, som ikke overholde danske regler og vilkår, så vi forbedrer vilkårene for udenlandske medarbejdere. F.eks. kan vi tilbyde dem adgang til retshjælp, hvis de står i svære situationer på deres arbejdsplads. Men vi løser ikke udfordringen ved at undergrave den danske model, og EU-regulere vores arbejdsmarked.

Vi har desværre set forfærdelige enkeltsager med hæslige vilkår for udenlandske medarbejdere, som der skal sættes ind over for. Men de kendetegner ikke udenlandske medarbejdere i Danmark. Og de mennesker skal ikke blive syndebuk for dårlig opførsel.

Medarbejdere fra andre EU-lande er en gave til den danske økonomi. Sidste år bidrog de med 70 mia. kr. til den danske stat – og de er med til at holde hjulene i gang i vores virksomheder. Faktisk mangler vi lige nu arbejdskraft i mange sektorer. Og det er et tab for samfundet, hvis Socialdemokraterne lykkes med at holde dem ude.

Når Socialdemokratiet vil gøre op med den frie bevægelighed af arbejdskraft, er det et opgør med det indre marked. Det vil gøre Danmark fattigere, og det vil jeg ikke være med til. 

 

Dette er et debatindlæg. Indlægget er ikke udtryk for A4 Nus holdning. Du er velkommen til i en sober tone at kommentere indlægget nedenfor. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til [email protected].