Hvis sandheden går op for medlemmerne...

16. dec 2013, 10:04
Krifa bør spille med åbne kort, mener flere arbejdsmarkedsforskere

Langt hovedparten af Kristelig Fagbevægelses medlemmer ved ikke, at Krifa langt hen af vejen er styret af konservative, kristne tillidsfolk - og slet ikke at toneangivende Krifa-folk på det seneste har kastet sig ud i en krig mod den danske, statslige folkekirke.

Det vurderer arbejdsmarkedsforsker, professor ved AAU, Henning Jørgensen.

"Det er medlemmerne slet ikke klar over. For Krifa skjuler det egentlige formål - at tjene penge og så det religiøse. Det er en religiøst betinget forretning. Hvis sandheden går op for medlemmerne, så tror jeg at rigtig mange vil melde sig ud. Mange vil føle, at de blev lokket til et medlemskab på falske forudsætninger," siger han.

"Krifa skjuler sit religiøse ståsted. Medlemmerne er overvejende medlem, fordi det er billigt. Så medlemmerne aner faktisk ikke, hvad der foregår."

Forsker: Ideologien skjules

Henning Jørgensen mener, at Krifas ledelse bevidst skjuler sin højre-kirkelige ideologi:

"Det er i høj grad et demokratisk problem, at Krifa har nedtonet det religiøse. Det er ikke i orden at holde sin religiøse ideologi skjult. Det er et demokratisk problem, at man har religiøse aktiviteter, som man ikke taler med medlemmerne om. Det er et demokratisk problem, at der foregår religiøse aktiviteter i det skjulte. Man skal huske på, at det store flertal af borgere i Danmark støtter den aktuelle udvikling inden for folkekirken."

Men er det ikke i orden, at Krifa-topfolk bekæmper folkekirken, hvis det er noget, der udelukkende foregår i fritiden?

"Så enkelt kan man ikke stille det op. Hvornår er man privat, hvornår er man ikke? Problemet er jo netop, at de religiøse aktiviteter her flyder sammen og foregår på en helt uigennemskuelig måde. Jeg mener simpelt hen ikke, at Krifas ledelse spiller med åbne kort. Jeg mener ikke, man siger den fulde sandhed til offentligheden og medlemmerne, om hvor man står rent kirkeligt, rent religiøst. Der er et alt for stort hemmelighedskræmmeri omkring det religiøse ståsted i Krifa - og medlemmerne får ikke det fulde billede. Og netop derfor har medlemmerne ikke rigtig mulighed for at tage informeret stilling til deres medlemskab af Krifa."

Professoren understreger, at Krifa-topfolkenes krig mod folkekirken ikke bør komme bag på nogen:

"Det var jo sådan helt ind i 90'erne, at man ikke kunne blive medlem af Krifas ledelse, hvis ikke man bekendte sig som personlig kristen. Her siden 00'erne har man så markedsført sig som en normal fagbevægelse, hvad man ikke er. Men det er klart, at Krifa ikke markerer det religiøse ud ad til, for så ville man tabe mange medlemmer."

RUC-forsker efterlyser mere åbenhed

Arbejdsmarkedsforsker, professor ved RUC, Bent Greve, ser gerne, at Krifa "spiller med mere åbne kort, når det gælder det religiøse":

"Medlemmerne har krav på at vide, hvad pengene går til. Der er eksempler på, at Krifa bruger penge på kristelige aktiviteter - men uden at det fremgår tydeligt af regnskaber og andet materiale. Det samme kan siges om nogle af Krifas standpunkter, som bygger på kristen ideologi, men hvor det i dag ikke fremgår specielt tydeligt."

Bent Greve nævner som eksempel, at Krifa har brugt millionbeløb til at støtte humanitære projekter i udviklingslande, som ved nærmere eftersyn viste sig at være kristne projekter med et missionerende indhold.

Et andet eksempel er, at Krifa-topledelsen på medlemmernes regning gentagne gange har deltaget i globale lederkonferencer i USA arrangeret af højre-evangeliske organisationer.

Konferencerne er arrangeret af det højre-evangeliske Willow Creek Community Church ved Chicago samt Willow Creek Association, der har til formål at at udruste kirker og ledere til "at udfylde deres gudgivne potentiale" og "gøre Jesus kendt i hele verden."

Greve peger også på, at Krifas modstand mod strejkeretten oprindeligt er religiøst begrundet, men det er svært er få øje på i Krifas nuværende materiale, hvor det blot hedder, at Krifa er "imod strejker, fordi de er destruktive og gammeldags."

Forsker: Andagter i orden

Det har tidligere været kritiseret, at der hver morgen kaldes til andagt og bøn i Krifas hovedkvarter...

"Ja, men det synes jeg egentlig ikke, der er grund til at kritisere. Det er mere en intern personale-ting. Hvis personalet synes, at der er i orden, så synes jeg ikke, det er kritisabelt at kalde til en andagt, det er frivilligt at deltage i," siger professor Bent Greve til Avisen.dk