Tæt på verden: Hvert 10. barn bliver født alt for tidligt

4. maj 2012, 14:40
Mange tidligt fødte børns død kan forhindres uden dyr teknisk behandling.

Hver år fødes 15 millioner børn for tidligt. Det sker især i udviklingslande bortset fra USA, hvor statistikker viser antal på linie med fattige lande som Nigeria, Indien og Brasilien. Tidlige fødsler påvirker børnedødeligheden massivt.

For første gang har FNs verdenssundhedsorganisation og en række andre institutioner i tre år gravet i forholdene globalt for tidligt fødte børn og deres mødre.

Der er 11 lande, hvor over 15 procent af alle fødsler sker for tidligt. 9 af dem er i Afrika plus Pakistan og Indonesien. Blandt lande med lidt bedre resultatet (12 procent) er Kenya, Thailand, Timor-Leste og Honduras plus USA.

De rige Europæiske lande samt Canada og Australien oplever mellem 7 og 9 procent af alle fødsler tidlige.

Usikre data

I fattige lande skyldes for tidlige fødsler faktorer som piger, der bliver for tidligt gravide, kvinder med mange fødsler og ubehandlede infektioner. Gravide har ingen mulighed for hjælp, når en tidlig fødsel er på vej.

I fattige lande er det vanskeligt at skaffe sikre statistikker, forklarer WHOs researchere. Det føres ikke statistikker som i velhavende land og dødfødte børn bliver ikke registreret.

Hvor et barn født før 28 uger har en 90 procent chance for at overleve i USA, gælder det modsatte i det meste af Afrika. Der dør 90 procent.

Brug af moderne metoder til bekæmpelse af lungebetændelser og andre komplikationer efter tidlig fødsel kunne redde 60 procent af de 1,1 million nyfødte, der i dag dør unødvendigt i fattige lande.

Tidlig fødsel er den næststørste årsag til børnedødelighed, men faktisk kan tre ud af fire af disse forhindres uden teknisk baseret intensiv behandling.

Spekulationer om USA

At USA har betydeligt flere tidlige fødsler end andre rige lande undrer researcherne, der dog har forklaringer kendetegnet for det land. Det handler om gravide teenagere og sent gravide efter kunstig befrugtning.

Men rapporten peger også på andre velfærdsproblemer for gravide amerikanere. Blandt dem er fedme, sukkersyge og højt blodtryk. Og fattigdom.

I henhold til The New York Times er amerikanske myndigheder allerede for tre år siden nået samme resultat for tidlige fødsler, der naturligvis spiller voldsomt ind i tallene for tidlig børnedødelighed.

Antallet skal i USA være steget 30 procent siden 1981. I langt de fleste andre lande med gode statistikker er der også et stigende antal.

Den amerikanske syge

[pagebreak]Avisen citerer en foruroligende undersøgelse af 2.100 mexicanske kvinder i USA. En forsker ved navn Radek K. Bukowski opdagede et uforklarlig mønster af tidligere fødsler.

Jo længere en mexicansk kvinde boede i USA, des større fare var der for tidlig fødsel. Risikoen var 4 procent for nylige immigranter, 7 procent for kvinder efter 10 år i landet og 10 procent for statsborgere.

Dr. Bukowski har taget alle mulige faktorer som fedme, rygning, stofmisbrug, alder, diabetes i betragtning og konstaterer, at det ikke er genetisk men ”noget, de får i USA.”

Ingen synes, i henhold til rapporten fra WHO, at have en forklaring på forskellen mellem de amerikanske forhold og tallene fra andre rige områder som Skotland.

MDG 2015 mål

Alle vegne kan antallet af for tidlige fødsler nedbringes. 
WHO peger på Tyrkiet, Sri Lanka, Kroatien, Estland og Ecuador m.fl., der har halveret dødeligheden af tidligt fødte på 10 ved hjælp af jordemødre og andre services.

Årtusindmålene, som verden slutter om omkring, skulle blandt andet reducere dødeligheden for børn under 5 verden over markant. I alt er 40 procent af alle disse dødsfald nyfødte.

Tæt på verden

En af landets mest erfarne u-landsjournalister, Dan Larsen, skriver nyheder om de fattige lande for Avisen.dk. Danida bidrager til projektet.