Hver tredje rygskade giver nul erstatning

29. nov 2011
Mange rygskader afvises på grund af dårlig dokumentation. Skrig av, så både lægen og chefen hører det, anbefaler fagforeninger.

Omtrent hver femte arbejdsulykke, der anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen, er en rygskade. Knap hver tredje fik sidste år afslag på erstatning.

Det gør rygskader til en af de typer arbejdsulykker, hvor færrest tilfælde bliver anerkendt.

Ifølge flere fagforeninger bliver mange rygskader afvist, fordi det er svært at bevise, at skaden opstod som følge af arbejdet.

Vibekes ryg bukkede under

”Det er svært at bevise en akut rygskade efterfølgende, hvis ikke arbejdsgiveren og lægen er blevet involveret med det samme. Rigtig mange sager falder på manglende dokumentation,” siger Anne Marie Bryde fra HK.

Vibeke Christiansen er en af de danskere, der ikke kan få anerkendt sin rygskade som arbejdsulykke. I 2004 sagde ryggen knæk, da hun bøjede sig forover og løftede en ti liters dunk, mens hun ekspederede kunder i erhvervssupermarkedet Dagrofa.

Læs artikel Ryggen sagde knæk - Vibeke fik ikke en krone

På trods af flere vidner og lægeerklæringer blev sagen afvist i Arbejdsskadestyrelsen. For nylig satte byretten i Helsingør punktum i ankesagen. Vibeke fik afslag på erstatning, fordi det ikke kan bevises, at rygskaden er opstået som følge af det forkerte løft i 2004.

Dom vækker opsigt

"Vibeke har virkelig gode beviser. Dommen er et godt eksempel på, hvor svært det er at få anerkendt en rygskade," siger juridisk chef i Krifa, Mette Løkkegaard.

Dommen har også vakt opsigt hos HK.

"Vi synes, at det er et problem, at der nu ligger en byretsdom, der fastslår, at løft af en ti-liters dunk ikke kan medføre en akut rygskade," siger Anne Marie Bryde fra HK, som gerne havde set, at sagen blev afprøvet ved en højere domstol.

Arbejdsskadestyrelsen fik tilsammen 5.732 anmeldelser af rygskader i 2010. Heraf var 4.022 anmeldt som arbejdsulykker, mens 1.710 blev anmeldt som erhvervssygdomme. I alt 3.471 - eller 61 procent - fik skaden anerkendt, og er dermed berettiget til erstatning fra arbejdsgiverens forsikringsselskab.

Usynlige skader

Den såkaldte arbejdsskadereform i 2004 gjorde det lettere at få anerkendt rygskader som arbejdsskade. Men selv om flere i dag opnår erstatning, er anerkendelsesgraden fortsat lavere end for de fleste andre arbejdsskader.

Det skyldes ifølge fagforeningerne, at skaden sjældent er synlig for andre, og at mange tilskadekomne først indser skadens alvor, når det er for sent at indsamle dokumentation.

Seks gode råd Husk at skrige, når du slår ryggen

Af samme grund fylder akutte rygskader meget blandt de henvendelser om arbejdsskader, som Krifa modtager fra deres medlemmer.

"Rygskader er svære og skaber meget forvirring. Du er som udgangspunkt væsentlig bedre stillet, hvis du får skåret hånden af i en rundsav, end hvis du skal have anerkendt en rygskade som arbejdsulykke," siger Mette Løkkegaard fra Krifa.

HK vil kigge nærmere på krav

Arbejdsskadestyrelsen oplyser til Avisen.dk, at der ikke findes nogen opgørelse over fordelingen af årsager til de rygskader, der ikke bliver anerkendt som arbejdsulykker.

Men generelt set skyldes halvdelen af de afviste arbejdsulykker, at der ikke vurderes at være nogen medicinsk årsagssammenhæng mellem selve ulykken og skaden.

25 procent afvises, fordi den tilskadekomne ikke svarer på styrelsens henvendelser i løbet af sagsbehandlingen, mens de resterende sager primært afvises, fordi de ikke er omfattet af arbejdsskadeloven.

HK mener, at Vibeke Christiansens sag illustrerer nødvendigheden af at få kigget nærmere på kravene til såkaldt "årsagssammenhæng" for rygskader.

"Der er meget strenge krav til årsagssammenhæng for rygskader, og det falder i mange tilfælde ud til ulempe for den tilskadekomne. Der er god grund til at diskutere, om det burde være omvendt," siger Anne Marie Bryde.

Rygskader på job

- En rygskade kan anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen som enten en arbejdsulykke eller en erhvervssygdom.

- I 2010 blev 4.022 rygskader anmeldt som arbejdsulykker, og 1.710 som erhvervssygdom.

- Antallet af anmeldte arbejdsulykker med ryggen er faldet siden 2004. Anerkendelsesgraden er steget, og var i 2010 på 69 procent.

- Antallet af rygskader, der anmeldes som erhvervssygdomme, er steget siden 2004. 17 procent blev anerkendt i 2010. I 2004 blev 22 procent anerkendt.

- En afgørelse fra Arbejdsskadestyrelsen kan ankes til Ankestyrelsen af både anmelderen, arbejdsgiveren eller forsikringsselskabet.